Botronic
projektovanje i proizvodnja elektro opreme i uredjaja
Botronik-elektronika
tel: 021 462-147 -- 064 266-4-273 -- 21208 Sr. Kamenica\Novi Sad -- SERBIA


Projektovanje i proizvodnja elektronskih uredjaja i opreme

Firma "Botronic" od 1992 godine se bavi projektovanjem i proizvodnjom elektronskih uredjaja i opreme industrijske i siroke primene. Pored stalnog proizvodnog programa, u mogucnosti smo, realizovati i projekte po zahtevu korisnika a u malim i srednjim serijama. Za dodatne informacije molimo da nas kontaktirate.
S postovanjem: ing. el. Savic Slobodan

Proizvodno-prodajni program po oblastima:

Serija P48: Panelno kuciste 48x96x80mm-LED procesori-kontroleri

Panelni procesori

Botronic: Panelni procesori

Botronic-sensors

Botronic-sensors

PROTOK: senzori, merenje i regulacija protoka tecnosti...
FARME: Procesori za kontrolu i upravljanje u FARMAMA, UZGAJALISTIMA, (pilici, zivina, svinje i sl.)
SUSARE: Procesori za kontrolu procesa (susenja/vlazenja) za voce , povrce, testenine, meso, gljive...
 
SENZORIKA: Senzori i senzorske sonde...

Serija P36-M: Panelno kuciste 36x72x70mm-LED procesori-kontroleri
Botronic.rs

TEMPERATURA: termo-regulatori-procesori sa termo-sondom, DC ili AC napajanje...

 

SmsKontroleri - upravljanje, merenje i komunikacija SMS porukama...

Upravljanje SMS porukama

GSM-SMS upravljanje

Serija BGR-SIEMENS GSMMODEM profesional-SmsKontroleri: Komandovanje SMS porukama: alarmne dojave, ukljucenje/iskljucenje, merenje temperature...

Serija BGR-SIEMENS SmsKontroleri: modeli sa rezervnim napajanjem (dojava nestanka napajanja, temperaturni alarmi, zastita server-sale, farmi-uzgajalista-objekata, protivpozarna+zastita od mraza-smrzavanja, prekida rada klimatizacije...
Serija BGR -SIEMENS SmsKontroleri: KomunikacioniKompleti-interna komunikacija dva ili vise SmsKontrolera, automatsko sms-punjenje-praznjenje daljinskih bunara-rezervoara-vodovoda...
 
SmsVaga BGV1: SMS kontrola proizvodnje meda, za pcelare, kontrola stanja tezine-prirasta proizvedenog meda na terenskim lokacijama, interno aku napajanje, alarmna zastita-dojava...
 
Serija BSR-SIM800-SmsKontroleri: upotreba u domacinstvima, vikendice, grejanje, temperaturni alarmi...

PcKontroleri - Komunikacija, akvizicija i upravljanje preko PC racunara...
Upravljanje preko PC racunara

Elektronski kontrolno-zastitni elementi - elektronski relei i oprema:
Botronic: elektronski releji
Kontrolno-zastitni relei: zastita od ispada-nestanka faznih napona...
Detektori-senzori nivoa (vode) i elektronske nivo-sklopke...
Posebni-namenski elektronski relei...

Procesorski uredjaji i oprema za merenje, kontrolu, upravljanje i signalizaciju u zivotinjskim i biljnim farmama-uzgajalistima :
Botronic: Procesorska oprema za farme
 

Ovaj sajt se dopunjava dnevno/nedeljno te Vas molimo za cesce posete. Hvala