Botronic
Botronik-elektronika: projektovanje i proizvodnja elektronske opreme i uredjaja - email: botronik@gmail.com
adresa: Rade Koncara 58 - 21208 Sremska Kamenica/Novi Sad - SRBIJA - tel: 064-2664273

BMD203: Digitalni Termo Procesor sa izlaznim DC naponom 0-5(10)V proporcionalno upravljan mernom temperaturom sa digitalnom termo sondom DS18

Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, P<2VA
Tip regulacije: Vidi uputstvo
Temp. radni opseg: -10/+100C
Rezolucija prikaza: 0,1 C tacnost +/-0,3C
Tip termo-senzora: DALLAS DS18B20
Izlaz: PWM-DC za pogon spoljnjeg SSRa+2xSSR
Termo sonda (boje):
BRAON ili CRVENA=+5V
PLAVA ili ZUTA=SIGnal
CRNA=GND
Program: vidi uputstvo
Kuciste: Panelno 48x96

Primene:
Za monofaznu ili trofaznu regulacija snage potrosaca, regulacija broja obrtaja elektro motora (npr. regulacija ventilacije u farmama) upravlanu mernom temperaturom u objektu...

Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj + termo sondu + uputstvo za upotrebu
150€
Dodatni SSR (ili rezervni deo) - isporuka na poseban zahtev: SSR 0-5V/40A/0-230V (40A=montaza na adekvatan hladnjak)
40€
Dodatni SSR (ili rezervni deo) - isporuka na poseban zahtev: SSR 0-10V/40A/0-230V (40A=montaza na adekvatan hladnjak)
40€

Botronic.rs: BMD203

Opis: Uredjaj meri temperaturu u kontrolisanom prostoru te na osnovu izmerene vrednosti i zadatih parametara vrsi proporcionalnu kontrolu naponskog DC izlaza 0-(5)10V. Kada merna temperatura dostigne zadatu granicnu vrednost (P1) pocinje proporcionalno povecanje/smanjenje izlaznog DC napona i to zadatim prirastom svakih 0,5 stepena C (P2). Nakon dostizanja 100% izlaznog napona aktivira se i SSR izlaz ( FAZA IZLAZ1 (ALARM)-preko 100%) koji se moze koristiti u signalno-alarmne svrhe ili za pogon dodatnih potrosaca preko energetske sklopke (dodatna regulacija i sl.). Dok je merena temperatura ispod/iznad zadate (P1) DC izlaz se nalazi na naponu zadatim sa parametrom (P3 - minimalni procenat rada) tako da npr. ventilator uvek radi ali sa parametrom P3 (koji moze biti i nula). Tokom rada na ekranu se naizmenicno prikazuju dve vrednosti i to:
t xxx: trenutna merena temperatura
P xxx: trenutni sracunati procenat izlaznog DC napona (snage potrosaca) 0-100%.
Ugradjena SOFT-START funkcija kod starta je 50% (6sek.).

SET-Radno zadavanje parametarta: Stisnuti GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi te odpustiti). Pojave se za redom parametri koje mozemo menjati i to:
P1 xxx: zadata temperatura (Ztemp) u step C.
P2 xxx: zadati prirast/pad DC napona u % za promenu merne temperature od 0,5 step. C
P3 xxx: minimalni procenat rada
P4 xxx: Temperatura UKLJUCENJA izlaza za GREJANJE
P5 xxx: Temperatura ISKLJUCENJA izlaza za GREJANJE
Dok je brojna vrednost izabrane promenljive na ekranu, promena je moguca na tasterima.

PRESET-servisno zadavanje:
Za ulazak u ovaj programski meni potrebno je: uredjaj iskljucen sa napajanja, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3sek. odpustiti. Prikaze se:
P10 xxx: Korekcija merne vrednosti instrumenta (korisnicko bazdarenje)
P11 xxx: Naponski opseg DC izlaza: 1=0-5V 2=0-10V
P12 xxx: Mod rada naponskog DC izlaza: 1=Hladjenje 2=Grejanje (Hladjenje(1)=povecanjem merne Temperture raste izlazni napon Grejanje(2)=povecanjem merne Temperature opada izlazni napon)
Dok je brojna vrednost na ekranu promena je na tasterima.

Rucne komande: Uredjaj iskljucen, stisnuti DONJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3sek. odpustiti. Tasterima se moze menjati procenat izlaznog napona (snage) 0-100%.

NaponskiDC Izlaz: Max radna struja do 20mA! Naponski opseg prema preset parametru P11. Sluzi za prikljucenje na regulacione elemente (monofazne/trofazne) preko kojih se regulise snaga-broj obrtaja (npr. Za SSR sa naponskim ulazima 0-(5)10V za monofaznu/trofaznu regulaciju snage potrosaca metodom fazne regulacije sinusnog napona, za upravljanje radom frekventnih regulatora (invertera) itd.)

Faza Izlaz1/Izlaz2: izlaz napona 220V za max. opterecenje do 0,5A/220V (za pogon kontaktora-sklopke i sl.). Koristiti kontaktore-sklopke sa ugradjenim RC filterom na pogonskom namotaju-spulni (snubber). Ako nema-dodati!

Termo-senzorska sonda (Digitalna DS18B20): Namenjena za rad u vazduhu ili suvim materijalima. Za upotrebu u tecnostima koristiti odgovarajucu zastitnu cev. Kod montaze u vazduhu gde moze doci do pojave kondenzata obavezno glavu senzora montirati uspravno (da ne dolazi do slivanja kondenzata niz kabel senzora u mernu glavu)! Senzor se standardnim kabelom 3x0,5mm2 moze produziti do vise desetina metara. U slucaju neispravnosti sonde merna temperatura je NULA a nakon toga na ekranu je prikaz (Son).
TermoSonda DS18 (boje): BRAON ili CRVENA=+5V PLAVA ili ZUTA=SIG CRNA=GND

Web Simulacija Rada

Botronic.rs: BMD203

Botronic.rs: BMD203

Predlog instalacije za pogon trofaznih potrosaca/motora preko spoljnjeg frekventnog regulatora (INVERTERA) sa kontrolnim ulazom 0-5(10V):
GP: Glavni prekidac (dvopolni)
AT: Automatski osigurac 2-6A
K1/K2: Sklopke-kontaktori za 220V za daljnji pogon potrosaca. OBAVEZNO KORISTITI MODELE SA UGRADJENIM RC FILTEROM NA POGONSKOM NAMOTAJU (SPULNI) - AKO NEMA - DODATI (redna veza kondenzatora 100nF/400V+otpornik 100oma/1W).
FR: Frekventni regulator (inverter) sa komandnim naponskim ulazom 0-(5)10V.


Predlog instalacije za pogon monofaznog motora (napajanje ista faza ali ne i obavezno) preko regulacionog SSR elementa:
GP: Glavni prekidac (dvopolni) za radnu struju 50% vecu od max radne struje motora
AT: Automatski osigurac za struju 50% vecu od max radne struje motora
SSR: Regulacioni SOLID-STEJT elemenat snage (ulaz 0-5/10V izlaz 0-230Vac) upravljan naponskim ulazom za regulaciju snage 0-100% (raznih proizvodjaca). Modeli SSRa mogu kontrolisati i razlicite fazne napone od napona napajanja komandnog panela.
M: Monofazni elektro-motor
(Prikljucenje ostalih klema nije prikazano)


GORE