Botronic ili Botronik: elektronika
Novi Sad-Kamenica Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com

SA JEDNIM IZLAZOM:
BDT-1110: Tajmer kontrole trajanja radnog vremena-procesa-ciklusa
Opis: Start ciklusa na spoljnjem prekidacu. U slucaju prekida napajanja nastavlja sa tokom ciklusa od mesta prekida (memorise vreme prekida). Radni opseg 1-999 (sekundi, minuta, sati). Na ekranu prikazuje preostalo vreme do kraja ciklusa. Laka, brza i jednostavna manipulacija uredjajem tokom rada...
Karakteristike: Potrosnja:2VA Kapacitet brojanja:999(3 cifre) Izbor vremenskog koraka:(x1s, x1min. x1h), Izlaz: Relejni (preklopni) max 5A/220V
Prikaz: svetleci displej velike vidljivosti Kuciste: Panelna izvedba 48x96x 70mm
Primena: Namenjen za kontrolu trajanja tehnoloskih procesa (susare, plastifikacija, susenje-pecenje boje, termicka i drugi vid obrade materijala odredjenog vremenskog trajanja i sl.) zadato vreme.
Cena:80€ Vidi detaljno:

BDT-1120: Dig. vremenski rele sa izborom programa rada
Opis: Visoko-precizni tajmer sa tacno ponovljivim (posebno-kratkim) intervalima. Tacna ponovljivost radnih ciklusa sa velikom preciznoscu. Posebno za kraca radna vremena (ispod sekunde). Aktiviranje radnog ciklusa na spoljnjem beznaponskom kontaktu koje ne utice na radni vremenski interval (ili naponom napajanja uredjaja). Izbor programa rada i vremenskih opsega...
Napajanje: 230V/50Hz, potrosnja: 2VA, Kuciste: panelno 48x96 dubina 70mm
Prikaz: Na svetlecem LED displeju (h=13mm) velike vidljivosti.
Karakteristike: Kapacitet brojanja:999(3 cifre) Izbor vremenskog koraka:(x0.01s, x0.1s. x1s, x1Min.), Izlaz: Relejni (preklopni) max 5A/220V
Primena: Varilice, lepilice za PVC filije i sl. PUNKT aparati za varenje, prese kao i svuda gde su potrebni tacno-ponovljivi vremenski intervali.
Cena:80€ Vidi detaljno:

BDT-1130: Programabilni tajmer - vremenski rele - takter/blinker/oscilator (impuls/pauza)
Opis: Visoko-precizni tajmer sa tacno ponovljivim (posebno-kratkim) intervalima. Tacna ponovljivost radnih ciklusa sa velikom preciznoscu. Posebno za kraca radna vremena (ispod sekunde). Aktiviranje radnog ciklusa na spoljnjem beznaponskom kontaktu koje ne utice na radni vremenski interval (ili naponom napajanja uredjaja). Izbor programa rada i vremenskih opsega...
Napajanje: 230V/50Hz, potrosnja: 2VA, Kuciste: panelno 48x96 dubina 70mm
Prikaz: Na svetlecem LED displeju (h=13mm) velike vidljivosti.
Karakteristike: Kapacitet brojanja:999(3 cifre) Izbor vremenskog koraka:(x0.01s, x0.1s. x1s, x1Min.), Izlaz: Relejni (preklopni) max 5A/220V
Primena: Varilice, lepilice za PVC filije i sl. PUNKT aparati za varenje, prese kao i svuda gde su potrebni tacno-ponovljivi vremenski intervali.
Cena:80€ Vidi detaljno:

BDT-1131: Dig. vremenski rele-takter sa dva rezima rada upravljan spoljnjim kontaktom
Opis: Mogucnost izbora dva rezima rada zatvaranjem/otvaranjem kontakta S1. Za svaki rezim zadaju se vrednosti impulsa/pauze (t11=impuls1/t01=pauza1-aktvno kod otvorenog kontakta S1 t12=impuls2/t02=pauza2-aktivno kod zatvorenog kontakta S1). Kontaktom se moze upravljati sa npr. termostata te regulisati dotok ogreva u gorionik (peleti, ulje i sl.). Izbor vremenskog koraka za impuls i pauzu nezavisno (x0.1s x1s x1min.).
Karakteristike: Potrosnja:2VA Kapacitet brojanja:999(3 cifre) Izlaz: Relejni (preklopni) max 5A/220V
Prikaz: svetleci displej velike vidljivosti Kuciste: Panelna izvedba 48x96x 70mm
Primena: Grejno/razhladna tehnika, kontrola doziranja/ventilacije i sl.
Cena:80€ Vidi detaljno:

BDT-1140: Tajmer sa kasnjenjem aktiviranja (npr za odrzavanje nivoa-dosipanje-punjenje...)
Opis: Aktiviranje radnog stanja nakon podesenog vremena kasnjenja. Namenjen npr. za odrzavanje konstantnog nivoa meterijala-tecnosti sa doziranjem-dosipanjem nakon senzorske-kontakne detekcije pada nivoa te aktiviranja nakon podesenog vremena kasnjenja. Uredjaj obezbedjuje napon 12V za pogon detekcionih senzora NPN/PNP tipa radnog napona 10-30Vdc.
Karakteristike: Potrosnja:2VA Kapacitet brojanja:999(3 cifre), Izlaz: Relejni (preklopni) max 5A/220V
Prikaz: svetleci displej velike vidljivosti Kuciste: Panelna izvedba 48x96x 70mm
Primena: Odrzavanje konstantnog nivoa materijala, dosipanje-punjenje-praznjenje i sl.
Cena:100€ Vidi detaljno:

 

SA 2 IZLAZA:
BDT-2010: Solarijum Tajmer za UV solarijume sa memorisanjem radnog vremena
Opis: Uredjaj je razvijen za kontrolu radnog vremena UV solarijum aparata, ali se moze primeniti i u drugim slucajevima gde je potrebno memorisanje radnog vremena i broja ukljucenja odredjenog potrosaca. Ima 2 izlazna relea kojima se upravlja radom komandovanog potrosaca. Prvi izlazni rele ukljucuje kontrolisani potrosac onoliko vremena koliko se zada (vremenska jedinica je minut) a drugi rele je programski definisan za primenu u solarijumima (hladjenje). Ugradjeni zbirni brojaci sabiraju ukupne radne minute kao i broj ukljucenja (tretmana) te se moze koristiti prilikom npr. kontrole ukupnog radnog vremena (radi adekvatne naplate ili zamene odredjenih komopnenti nakon dotrajalosti) i sl.
Karakteristike: Potrosnja:2VA, Izlazi: 2xRelejni 5A/220V
Prikaz: svetleci displej velike vidljivosti Kuciste: Panelna izvedba 48x96x 70mm
Primena: Kontrola rada potrosaca sa memorisanjem radnog vremena...
Cena:80€ Vidi detaljno:

BDT-2110: Tajmer za kontrolu trajanja radnog ciklusa-procesa sa memorisanjem stanja kod prekida napajanja i izlazom za signal-dojavu kraja radnog ciklusa
Opis: Start ciklusa na spoljnjem prekidacu. U slucaju prekida napajanja nastavlja sa tokom ciklusa od mesta prekida (memorise vreme prekida). Radni opseg 1-999 (sekundi, minuta, sati). Na ekranu prikazuje preostalo vreme do kraja ciklusa. Po zavrsetku radnog ciklusa aktivira se poseban izlaz za dojavu kraja zadato vreme. Laka, brza i jednostavna manipulacija uredjajem tokom rada...
Karakteristike: Potrosnja:2VA Kapacitet brojanja:999(3 cifre) Izbor vremenskog koraka:(x1s, x1min. x1h), Izlazi: 2xRelejni 5A/220V
Prikaz: svetleci displej velike vidljivosti Kuciste: Panelna izvedba 48x96x 70mm
Primena: Namenjen za kontrolu trajanja tehnoloskih procesa (susare, plastifikacija, susenje-pecenje boje, termicka i drugi vid obrade materijala) zadato vreme sa dojavom kraja radnog ciklusa...
Cena:100€ Vidi detaljno:

BDT-2130: Obrtanje u oba smera +Tajmer: (Impuls1/Pauza1/Impuls2/ Pauza2+zadato vreme trajanja radnog ciklusa) - za npr. mesanje(ventilaciju) u oba smera zadato vreme
Opis: Namenjen za promenu smera obrtaja (npr. mesanje u oba smera, ventilacija u oba pravca, cirkulacija vazduha u susarama i sl.) sa pauzama izmedju ciklusa a sve to tokom zadatog vremena trajanja radnog ciklusa te prekidom rada nakon isteka zadatog vremena. Startovanje na spoljnjem S1 kontaktu. Pamcenje i nastavak radnog ciklusa i kod prekida napajanja.
Karakteristike: Potrosnja:2VA Kapacitet brojanja:999(3 cifre) Izbor vremenskog koraka: (sekunde ili minuti) Izlaz: 2xRelejni max 5A/220V
Prikaz: svetleci displej velike vidljivosti Kuciste: Panelna izvedba 48x96x 70mm
Primena: Za promenu smera obrtaja (npr. mesanje u oba smera, ventilacija u oba pravca, cirkulacija vazduha u susarama i sl.) zadato vreme trajanja...
Cena:100€ Vidi detaljno:

BDT-2131: Tajmer-Takter sa 2 izlaza i zadavanjem 4 nezavisna vremenska intervala (Impuls1/Pauza1/Impuls2/ Pauza2) - za npr. promenu smera motora-mesanje u oba smera i sl.
Opis: Namenjen za promenu smera obrtaja (npr. mesanje u oba smera, ventilacija u oba pravca, cirkulacija vazduha u susarama i sl.) sa pauzama izmedju ciklusa. Mogucnost korisnickog zadavanja vrednosti za sva 4 radna ciklusa posebno (Impuls1/Pauza1/Impuls2/Pauza2).
Karakteristike: Potrosnja:2VA Kapacitet brojanja:999(3 cifre) Izbor vremenskog koraka: (x0.1s, x1s. x1min), Izlaz: 2xRelejni max 5A/220V
Prikaz: svetleci displej velike vidljivosti Kuciste: Panelna izvedba 48x96x 70mm
Primena: Za promenu smera obrtaja (npr. mesanje u oba smera, ventilacija u oba pravca, cirkulacija vazduha u susarama i sl.)
Cena:100€ Vidi detaljno:

BDT-2140: Tajmer za pneumatsku presu+cekas varilicu (lepilicu)
Opis: Zadavanje tri redosledna vremenska intervala: t1=vreme zatvaranja prese-celjusti t2=vreme varenja (ukljucenja cekas-zicanog grejaca-vara) t3=vreme otvaranja prese-celjusti. Vremenski intervali u opsegu 0,1-99,9sek. vremenski korak: 0,1sek. Start radnog ciklusa na spoljnjem kontaktu-prekidacu...
Karakteristike: Potrosnja:2VA Kapacitet brojanja:3 cifre Izlazi: 2XRelejni 5A/220V
Prikaz: svetleci displej velike vidljivosti Kuciste: Panelna izvedba 48x96x 70mm
Primena: varenje-lepljenje PVC-najlonske ambalaze, prerada gume i plastike i sl.
Cena:100€ Vidi detaljno:

BDT-2160: Programabilni tajmer sa 1 do 6 radnih ciklusa i programiranjem parametara za svaki od radnih ciklusa kao i izborom nacina rada okidnog (START) kontakta
Opis: Mogucnost definisanja od 1 do 6 radnih ciklusa koji se izvrsavaju za redom. Za svaki pojedinacni radni ciklus mogucnost definisanja radnih parametara (vreme rada, vremensa jedinica (korak), aktivno stanje izlaza i sl. Izbor nacina rada okidnog (START) kontakta, ciklicni, pojedinacni i impulsni rad...
Karakteristike: Napajanje 220V (ako nije drugacije oznaceno), Potrosnja:2VA, Izlazi: 2xRelejni 5A/220V
Prikaz: svetleci displej velike vidljivosti Kuciste: Panelna izvedba 48x96x 70mm
Primena: Raznovrsna...
Cena: ? Vidi detaljno:

 

SA 3 IZLAZA:
BDT-3110: Vremenski procesor-programabilni tajmer sa 3 izlaza i kontrolnim kontaktom S1 (3x impuls+pauza - mesanje, luftiranje, procesna primena itd.)
BDT3110-Mixer31: ProgTajmer sa 3 relejna izlaza i 6 podesivih vremenski ciklusa (Impuls1/Pauza1/Impuls2/Pauza2/Impuls3/Pauza3). Izlazi aktivni za vreme trajanja impulsa. Komanda radom na spoljnjem S1 kontaktu-prekidacu...
Cena:120€ Vidi detaljno:

BDT-3120-PneuGasVar: Vremenski procesor za varilice sa 3 izlaza (za termo-varilice sa doziranjem gasa)
BDT3120-PneuGasVar: Vremenski procesor sa izlazima za pogon celjusti+doziranje+varenje. Namenjen za varilice-lepilice materijala-ambalaze u koje se dodaje zastitni gas-sredstvo pre zatvaranja-varenja ambalaze.
Cena:120€ Vidi detaljno:

 

SA 4 IZLAZA:
BDT-4110: Vremenski procesor-programabilni tajmer sa 4 izlaza i kontrolnim kontaktom S1 (4x impuls+pauza - mesanje, luftiranje, procesna primena itd.)
BDT4110-Mixer41: ProgTajmer sa 4 relejna izlaza i 8 podesivih vremenski ciklusa (Impuls1/Pauza1/Impuls2/Pauza2/Impuls3/Pauza3/Impuls4/Pauza4). Izlazi aktivni za vreme trajanja impulsa. Komanda radom na spoljnjem S1 kontaktu-prekidacu...
Cena:140€ Vidi detaljno: