Botronic ili Botronik ili Botroniks: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Sremska Kamenica-Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com

BDC - Programabilni brojači impulsa komada, frekvencmetri, obrtometri...
Brojaci sa auto-resetom Brojaci sa vise izlaza Prog. Obrtomeri-Frekvencmetri

Programabilni brojači impulsa sa Auto Reset funkcijom:

BDC13: Progamabilni brojač impulsa (komada) sa Auto Reset funkcijom i relejnim izlazom

Primene: Za brojanje i automatsko zaustavljanje nakon zadatog broja te ponovni start, pakerice, odmeravanja, merenje i odsecanje na zadatu duzinu (broj impulsa), namotavanje na zadati broj impulsa - obrtaja i sl.

Karakteristike: Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja 3VA Tip regulacije: brojanje Senzor: NPN-PNP Izlaz: 1x relejni (preklopni) 16A/230V
 
BDC13 --- vidi detaljno
50€

BDC413: Progamabilni brojač impulsa (komada) sa Auto Reset funkcijom i 2 relejna izlaza

Primene: Za brojanje i automatsko zaustavljanje nakon zadatog broja te ponovni start, pakerice, odmeravanja, merenje i odsecanje na zadatu duzinu (broj impulsa), namotavanje na zadati broj impulsa - obrtaja i sl.

Karakteristike: Napajanje: 220V - Kapacitet: do 9999 - Max brzina brojanja: do 150Hz/10000 o/min. Tip regulacije: brojanje Senzor: NPN-PNP Izlaz: 1x relejni (preklopni) 16A/230V
 
BDC413 --- vidi detaljno
60€

 

Programabilni brojači impulsa sa više izlaza:

BDC21: Programabilni brojac impulsa sa dva izlaza (mogucnost ciklicnog rada-povezivanja vise brojaca u seriju sa automatskim redoslednim startovanjem)
BDC211
Forma: panelno kuciste1
Dimenzije: 48x96x70mm
Ugradni otvor: 45x91mm
Materijal: ABS samogasivi
Boja: crna - IP55
Opis: Programabilni brojac sa 2 relejna izlaza. Prvi upravljan zadatim brojem a drugi na vreme nakon isteka brojanja (auto-reset ili rucni reset). Mogucnost kaskadnog povezivanja vise brojaca te ciklicni naizmenicni rad (svaki brojac nakon isteka ciklusa startuje sledeci brojac u nizu) u krug ili po jedan radni ciklus. Mogucnost prikljucenja zajednickog brojackog ulaza ili za svaki brojac nezavisno...
Preimena: Selektivno brojanje-odbrojavanje-doziranje, sortiranje zavisno od zadatog broja, razlicita pakovanja...
Uputstvo za radno+servisno zadavanje:

OPIS: Nakon zatvaranja spoljnjeg START kontakta, aktivira se izlazni Rele1, brojac odbrojava dolazece impulse NA DOLE/NA GORE te kod dostizanja NULE/ZADATOG BROJA iskljuci izlazni Rele1 te nakon podesenog vremena auto-reseta (ili rucnog reseta) spreman za novi ciklus. Do prijema startne komande na START kontaktu brojac ne broji impulse! Za vreme auto-reseta ili rucnog reseta aktivan izlazni Rele2.
SET-Zadavanje radnog broja: Stiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi-te odpustiti) prikaze se zadata vrednost te je promena moguca na tasterima.
PRESET-Servisno podesavanje: (Za ulazak u ovaj programski meni, potrebno je: Uredjaj iskljucen sa napajanja, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje uredjaja te nakon 3 sekunde odpustiti). Prikaze se za redom:
P10 xxx: Vreme auto-reset stanja (x0.1sek). Ako je ova vrednost nula - rad bez auto reseta (brojac se resetuje stiskom na DONJI taster).
P12 xxx: Vremenski filter-kasnjenje reakcije brojaca izmedju impulsa zadato vreme - koristi se pri radu sa kontaktnim davacima signala (prekidaci, sklopke i sl.) ili zabrana brojanja sledeceg impulsa zadato vreme).
0: Za elektronske senzore
1-999: Za kontakte mikro-prekidaca, sklopke-kontaktore, pomocne relee i sl.
P14 xxx: Nacin brojanja: 0=NA DOLE (od zadate vrednosti do nule) 1=NA GORE (od nule do zadate vrednsoti)
P16 xxx: Delilac ulaznog broja impulsa (preskaler 1-1000). Ako je veci od 1, nakon izbrojanog tog broja ulaznih impulsa, vrednost na ekranu se promeni. Koristi se i kod povecanja kapaciteta brojanja brojaca (>1000).
P18 xxx: Nacin rada izlaza: 0=aktvan tokom brojanja 1=inverzno
P20 xxx: Memorisanje radnog broja 0=NE 1=DA
P22 xxx: Startna pauza (pauza starta nakon prijema strtne komande (txx na ekranu). Zadaje se u 0,1s.
AUTO-RESET: Nakon isteka vremena (P10>0) brojac izvrsi resetovanje izbrojanog broja na nulu/zadato te je spreman za sledeci radni ciklus. Tokom ovog vremena aktivan izlaz Rele2.
RUCNI RESET (P10=0): Stiskom na DONJI taster resetuje se stanje brojaca (Rel1=0/1 Rel2=1).
SPOLJNJI START kontakt S1: beznaponski kontakt koji zatvaranjem daje uslov rada brojaca. Kod vecih duzina (>2m) koristiti oklopljeni kabel. Ako se kratkospoji-prespoji brojac ponavlja cikluse brojanja.
IZLAZI: 2xRelejni-radni kontakt do max 5A/230V
PRIKLJUCENJE SENZORA (brojacki ulaz): Kao davaci impulsa mogu se koristiti beznaponski kontaktni davaci (prekidaci, kontakti sklopke, mikro-prekidaca i sl. - spojiti na kleme 9-10) ili npr. induktivni (ili drugi tip elektronskih bezkontaktnih) senzora (NPN tipa i napajanja 6-30Vdc). Za senzor uzeti MINUS/PLUS napajanje sa kleme 3/4 (uredjaj obezbedjuje izlazni napon 12Vdc/50mA za napajanje senzora), a NPN signal prikljuciti na klemu 10.

 
Komplet sadrzi: uredjaj i uputstvo za rad --- Proizvodni modeli-tipovi (vidi detaljno pdf uputstvo klikom na oznaku modela):

Botronic-TermoProcesori BDC21 Prikaz: 3 cifre (mogucnost prikaza-brojanja 0-999), napajanje 220V/50Hz, max brzina brojanja: 150Hz/10000 imp/min. Izlazi: 2xrelejni 5A/220v +DC izlaz 12V/50mA za napajanje seznora...
50€

Botronic-TermoProcesori BDC21-4C Prikaz: 4 cifre (mogucnost prikaza-brojanja 0-9999), napajanje 220V/50Hz, max brzina brojanja: 150Hz/10000 imp/min. Izlazi: 2xrelejni 5A/220v +DC izlaz 12V/50mA za napajanje seznora...
60€

Prateca odgovarajuca dodatna-rezervna oprema i pribor (isporuka na zahtev): 

BDC211: Prog. brojac sa dva relejna izlaza - prvi izlaz upravljan zadatim brojem + drugi izlaz upravljan zadatim vremenom
BDC211
Forma: panelno kuciste1
Dimenzije: 48x96x70mm
Ugradni otvor: 45x91mm
Materijal: ABS samogasivi
Boja: crna - IP55
Opis: Programabilni brojac sa 2 relejna izlaza. Prvi izlaz kontrolise rad npr. pogonskog sklopa-pogona te iskljucuje na zadatom broju a drugi izlaz nezavisno aktivan zadato vreme za realizaciju dodatne funkcije za potrebe automatizacije (npr. varenje, lepljenje, busenje, stampanje i sl.). Mogucnost pojedinacnih radnih ciklusa kao i automatski rad. Izbor nacina brojanja GORE/DOLE, nacin starta-rada, memorisanje radnog broja..
Preimena: Automatsko odsecanje (ili druga operacija) na zadatu duzinu (zadati broj impulsa) i sl.
Uputstvo za radno+servisno zadavanje:

OPIS: Po zatvaranju spoljnjeg START kontakta, aktivira se Izlaz1 (Rel1), brojac odbrojava impulse NA DOLE/NA GORE te kod dostizanja NULE/ZADATOG BROJA iskljuci Izlaz1 (zadato vreme auto-reseta), aktivira Izlaz2 (Rel2) (zadato vreme rada Izlaza2), izvrsi auto-reset stanja brojaca i ceka novi start ciklusa ili automatski rad.
SET-Radno zadavanje: Stiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi-te odpustiti) prikaze se zadata vrednost te je promena moguca na tasterima. PRVIH 20 JEDINICA SE RELATIVNO SPORO MENJA A NAKON TOGA SE MNOGOSTRUKO UBRZAVA - OMOGUCAVA BRZU PROMENU SA MALIH NA VELIKE (I OBRNUTO) ZADATE VREDNOSTI. Nakon mirovanja (2sek.) stara-nova vrednost se memorise
PRESET-Servisno zadavanje: Za ulazak u ovaj meni potrebno je:
- Uredjaj iskljucen sa napajanja
- Stisnuti GORNJI taster i prikljuciti napajanje
- Nakon 3 sek. odpustiti taster
Prikazu se redom PRESET vrednosti:
P1 xxxx: Vreme auto-reset stanja (x0.1s) (AKO JE SETOVANO NULA-RESET SE VRSI NA DONJI TASTER-rad bez auto-reseta).
P2 xxxx: Vremenski filter-kasnjenje reakcije brojaca izmedju impulsa zadato vreme - koristi se pri radu sa kontaktnim davacima signala (prekidaci, sklopke i sl.) ili zabrana brojanja sledeceg impulsa zadato vreme). 0-10=bezkontaktni senzori (induktivni, kapacitivni i sl.) >10=kontakti sklopki-kontaktora, prekidaca i sl.
P3 xxxx: Nacin brojanja: 0=NA DOLE (od zadate vrednosti do nule) 1=NA GORE (od nule do zadate vrednsoti)
P4 xxxx: Memorisanje radnog broja 0=NE 1=DA. AKO SE KORISTI MEMORISANJE RADNOG BROJA TOKOM CIKLUSA VODITI RACUNA DA SE MAXIMALNA BRZINA BROJANJA DESETOSTRUKO SMANJUJE!
P5 xxxx: Vreme rada Izlaza2 (Rele2) x0,1s. - vreme aktivnog stanja Izlaza2 - Ako je ovo vreme vece od nule I SAMO AKO JE VREME AUTO-RESETA VECE OD NULE ( P1>0)! Koristi se za daljnju automatizaciju (npr. secenje, lepljenje, varenje i sl.).
P6 xxxx: Nacin rada spoljnjeg START kontakta: 0=impulsni start pojedinacnih ciklusa stiskom na START kontakt 1=automatsko ponavljanje radnih ciklusa dok je START kontakt zatvoren (automatski rad)
RUCNI RESET: Nakon aktiviranja radnog ciklusa, a pre isteka zadatog broja (prekid rada, kvar i sl.), stiskom na DONJI taster vrsi se resetovanje trenutnog stanje brojaca - Izlaz1 iskljucen.
SENZORI-DAVACI IMPULSA: Kao davaci impulsa mogu se koristiti beznaponski kontaktni davaci (prekidaci, kontakti sklopke, mikro-prekidaca i sl. - spojiti na kleme 4-11) ili npr. induktivni (ili drugi tip elektronskih bezkontaktnih) senzora (NPN tipa i napajanja 6-30Vdc). Za senzor uzeti plus napajanje sa kleme 3 (uredjaj obezbedjuje izlazni napon 12Vdc/40mA za napajanje senzora), minus sa kleme 4 a signal prikljuciti na klemu 11 (brojacki ulaz).
IZLAZI: 2xRelejni (radni kontakt) do max 5A/220V

 
Komplet sadrzi: uredjaj i uputstvo za rad --- Proizvodni modeli-tipovi (vidi detaljno pdf uputstvo klikom na oznaku modela):

Botronic-TermoProcesori BDC211 Prikaz: 4 cifre (mogucnost prikaza-brojanja 0-9999), napajanje 220V/50Hz, max brzina brojanja: 150Hz/10000 imp/min. Izlazi: 2xrelejni 5A/220v +DC izlaz 12V/50mA za napajanje seznora...
60€

Prateca odgovarajuca dodatna-rezervna oprema i pribor (isporuka na zahtev): 

BDC212: Programabilni brojac sa dva relejna izlaza - rad izlaza upravljan zadatim procentima odbrojanog broja
Forma: panelno kuciste1
Dimenzije: 48x96x70mm
Ugradni otvor: 45x91mm
Materijal: ABS samogasivi
Boja: crna - IP55

Opis: Pored klasicnih karakteristika brojaca, ovaj model se odlikuje i mogucnoscu zadavanja Procenta1 i Procenta2 zadatog broja. Startom radnog ciklusa aktivira se Izlaz1. Dostizanjem zadatog Procenta1 (procenat od zadatog broja ili prva brzina) aktivira se i/ili Izlaz2 (druga brzina) a dostizanjem Procenta2 (procenat zadatog broja) oba izlaza se iskljuce. Predvidjen za aktiviranje 2 izlaza tokom ciklusa brojanja (npr. pogon kontrolisanog el. motora sa 2 razlicite brzine i sl.).
Karakteristike: Napajanje 220V/50Hz, brizna brojanja do 150imp./s (10000 obrtaja/min.), Izlazi: 2xrelejni (radni), mogucnost prikljucenja NPN senzora (induktivni, kapacitivni, foto i sl.) radnog napona 10-30Vdc i obezbedjenje radnog napona za iste (12Vdc/40mA).
Primena: Kontrola obrtaja el. motora sa dve brzine, el. motora koji poseduju regulacionu elektroniku (npr. DCR-regulacija broja obrtaja el. motora jednosmernog napona), el. motora upravljanjih preko BMD monofaznih regulatora, kontrola preko frekventnih-regulatora, za motalice sa usporenjem pri kraju motanja, za precizno doziranje putem brojanja impulsa i sl.

Modeli-tipovi (vidi detaljno pdf uputstvo klikom na oznaku modela):
BDC212: napajanje 220V, kapacitet brojanja do 4 cifre (do 9999)
60€

 

 

 
Komplet: uredjaj i uputstvo

 

Programabilni frekvencmetri i obrtomeri:

BDC-F21: Programabilni OBRTOMER/FREKVENCMETAR sa alarmnom funkcijom
Botroic:
Forma: panelno kuciste1
Dimenzije: 48x96x70mm
Ugradni otvor: 45x91mm
Materijal: ABS samogasivi
Boja: crna - IP55

Opis: Na ekranu je prikaz frekvencije (Hz) ili broj obrtaja u minutu (o/min.). Zadaje se Gornja/Donja granica-vrednost te ako je merna vrednost manja od DONJE ili veca/jednaka od GORNJE, aktivira se izlaz(i). Radna zadavanja (Lo/Hi) u SET i servisna u PRESET meniju. Kapacitet brojanja-prikaza kao i broj izlaza zavisno od modela. Automatski reset u slucaju povratka merne vrednosti u zadate granice.Delilac ulaznog broja imp...
Karakteristike: Potrosnja:2VA Brzina brojanja:150Hz/10000o/min. Izlaz(i):Relejni 5A/220V Prikaz: svetleci LED ekran velike vidljivosti Ulaz: beznaponski kontakt ili senzori (induktivni, kapacitivni, foto i sl.) NPN tipa, obezbedjuje napajanje senzora 12Vdc/40mA
Primena: prikaz trenutnog broja obrtaja, alarmna dojava da se kontrolni elemenat ne okrece u dozvoljenim granicama o/min., dojava preopterecenja (pad obrtaja), rasterecenja (porast obrtaja), mehanicka havarija pogonskog sklopa (pad obrtaja na nulu), kontrola rada elektro-motornog i drugih vrsta pogona, kao alarmni frekvencmetar i sl.

Modeli-tipovi (vidi detaljno pdf uputstvo klikom na oznaku modela):
BDC3C-F21: kapacitet brojanja do 3 cifre (do 999) 1xRelejni izlaz
50€
BDC4C-F21: 2xRelejni izlaz kapacitet brojanja do 4 cifre (do 9999)
60€
Prateca odgovarajuca dodatna-rezervna oprema i pribor (isporuka na zahtev):
Komplet: uredjaj i uputstvo

 

Prateca odgovarajuca dodatna-rezervna oprema i pribor (isporuka na poseban zahtev):

InduktivSenzor12NPN: Induktivni senzor NPN tipa fi-12mm, detekcija metala u zoni 1-4mm, napajanje (6-30VDC) iz uredjaja...
10€
KapacitivSenzor18NPN: Kapacitivni senzor NPN tipa fi-18mm, detekcija vecine materijala (kapacitet) u zoni 1-4mm, napajanje (6-30VDC) iz uredjaja...
20€