Botronic
projektovanje i proizvodnja elektro opreme i uredjaja
Botronik-elektronika
tel: 021 462-147 -- 064 266-4-273 -- 21208 Sr. Kamenica\Novi Sad -- SERBIA

Merenje, kontrola i regulacija DC/AC struje i napona:

 

Programabilni JEDNOSMERNI-DC Volt-Amper metri-regulatori-procesori:

VCR501 Prog. DC Voltmetar/Ampermetar sa 3 merna ulaza i relejnim izlazom

Botronic.rs

Forma: Panelna
Dimenzije: 48x96x70mm
Ugradni otvor: 45x91mm
Materijal: ABS samogasivi
Boja: crna - IP55

Opis: Merenje, regulacija i prikaz DC napona/struje. Aktiviranje izlaznog relea prema zadatim vrednostima (izbor jednog od 3 radna programa). Merni ulazi 0-1/10/100VDC. Uz koriscenje dodatnih-spoljnjih sent otpornika mogucnost merenja-regulacije-alarmiranja i DC struje u sirokom mernom opsegu. Programabilne vrednosti omogucavaju dodatnu racunsku obradu merne velicine...
Karakteristike: Napajanje 220V. Tri merna opsega-ulaza (1/10/100VDC). Relejni izlaz 5A/230V (preklopni). Svetleci LED displej sa 3 cifre velike vidljivosti, set programskih parametara...
Primena: Automatski punjac akumulatora (naponska/strujna kontrola). Voltmetar/Ampermetar sa dojavom prekoracenja zadatih vrednosti, kontrola radnog DC napona/struje potrosaca, dojava prekida napajanja/potrosnje/ispravnog rada/prekoracenja zadatih vrednosti napona/struje...
Montaza: Panelna-ugradna na prednju plocu i sl.

Dodatna oprema: Sent otpornici za merenje DC struje - prema zahtevu

VCR501 pdf uputstvo: Prog. DC Voltmetar/Ampermetar sa 3 merna ulaza 1/10/100V
50€
Komplet sadrzi: PANELNI uredjaj i uputstvo za upotrebu

 

VCR11-BAP: Programabilni DC voltmetar - naponska kontrola punjenja akumulatora, indikacija...
Forma: panelno kuciste1
Dimenzije: 48x96x70mm
Ugradni otvor: 45x91mm
Materijal: ABS samogasivi
Boja: crna - IP55

Opis: Visenamenski programabilni DC voltmetar - zavisno od izbora radnih programa (vidi uputstvo-simulaciju). Uredjaj je namenjen kao dodatak klasicnim punjacima akumulatora koji ne poseduju funkciju automatskog punjenja-dopunjavanja akumulatora (ili namenski realizovanim punjacima). Meri se i prikazuje trenutno stanje napona na kontrolisanom akumulatoru i u zavisnosti od podesenih naponskih granica ukljucuje/iskljucuje postojeci punjac. Moze se koristiti za kontrolu punjaca akumulatora radnih napona 6v, 12v, 24v, 36v, 48v...
Karakteristike: Napajanje 220V, izlazni rele 5A/230V (preklopni kontakt)
Primena: Programabilni DC voltmetar sa izlazom, detektor granicnih vrednosti, u slucajevima konstantnog prikljucenja akumulatora na punjac, uvek spreman-pun akumulator, rezervno napajanje alarmne, telefonske i druge centrale i sl.

Modeli-tipovi (vidi detaljno pdf uputstvo klikom na oznaku modela):
VCR11-BAP10V: radni opseg 0-10Vdc, rezolucija: 0,01V (0-9,99), tacnost +/-0,5%
45€
- aku-pinjaci napona do 10V, prikaz i kontrola napona 0-10V (npr. iz frek. regulatora, transmitera i sl.)...

VCR11-BAP100V: opseg: 0-100Vdc, rezolucija:0,1V (0-99,9), tacnost:+/- 1%
45€
- aku-punjaci 12-24 i veceg radnog napona, alarmna detekcija prekoracenja naponskih granica i sl.

 

Dodatna prateca oprema - isporuka na zahtev:
- nema
Komplet sadrzi: uredjaj i uputstvo za upotrebu

 

VCR401/VCR402: Programabilni panelmetar sa naponskim DC izlazom 0-5(10)V
Forma: panelno kuciste1
Dimenzije: 48x96x70mm
Ugradni otvor: 45x91mm
Materijal: ABS samogasivi
Boja: crna - IP55

Opis: Izlazni DC napon se podesava na panelnim tasterima u procentualnom prikazu (0-100%) a u opsegu zavisno od setovanih vrednosti (0-5V, 1-5V, 0-10V, 2-10V).
Napajanje: 230V/50Hz (175-275Vac), potrosnja: 2VA, Kuciste: panelno 48x96x 70mm
Karakteristike: Max izlazna struja do 20mA po izlazu.
Primena: Direktno za napajanje upravljackih sklopova sa naponskim ulazom 0-(5)10V (ili strujnim ulazom 0(4)-20mA ako je ulazna otpornost 250R). Za upravljanje radom monofaznih/trofaznih potrosaca preko SSR relea sa naponskim ulazom ili za kontrolu rada potrosaca preko frekventnih regulatora sa naponskim/strujnim ulazom...

Modeli-tipovi (vidi detaljno pdf uputstvo klikom na oznaku modela):
VCR401-0-5V: Prog. izlazni DC napon u opsegu 0-5V/20mA
60€
- Jedan naponski izlaz u opsegu 0(1)-5VDC/20mA

VCR402-2x0-(5)10V: 2xProg. izlazni DC napon u opsegu 0-5(10)V/2x20mA
70€
- Dva naponska izlaza 0-10V sa mogucnoscu podesavanja opsega za svaki posebno

 

 

Dodatna prateca oprema - isporuka na zahtev:
- SSR sa naponskim ulazom 1-5Vdc-izlaz 0-220(380)V/40A - cena na zahtev
Komplet sadrzi: uredjaj i uputstvo za upotrebu

 

VCR301-4-20mA: Programabilni panelmetar sa strujnim ulazom 4-20mA
Forma: panelno kuciste1
Dimenzije: 48x96x70mm
Ugradni otvor: 45x91mm
Materijal: ABS samogasivi
Boja: crna - IP55

Opis: Ulazni signal strujni 4-20mA. Dva izlazna relea. Izbor programa rada za regulacioni Rele1 (regulacija-alrmna indikacija i sl.). Prekid strujne petlje aktivira izlazni Rele2 (Alarm-kvar u strujnoj petlji). Podesava se prikazni-merni opseg za vrednost ulaznog signala od 20mA (1-999). Za senzore radnog napona 10-30Vdc obezbedjuje napajanje 12Vdc.
Napajanje: 230V/50Hz (175-275Vac), potrosnja: 2VA, Kuciste: panelno 48x96x 70mm
Prikaz: Na svetlecem LED displeju (h=13mm) velike vidljivosti. Prikaz trenutnih mernih vrednosti kao i programskih parametara. Laka i brza manipulacija-koriscenje.
Karakteristike: Dva relejna izlaza 5A/230V, napajanje za spoljnje senzore 12Vdc/50mA
Primena: Indikacija-alarm prekida strujne petlje (<4 ili >20mA), indikacija-regulacija mernih velicina uz adekvatne 4-20mA senzore-transmitere (pritiska, nivoa, temperature i sl.), prikaz velicina iz drugih izvora strujnog signala 4-20mA (npr. iz frekventnih regulatora i sl.)

Modeli-tipovi (vidi detaljno pdf uputstvo klikom na oznaku modela):
VCR301-4-20mA strujni ulaz 4-20mA, ulazna impedansa 50oma, dva relejna izlaza...
60€
stara verzija - ne koristi se vise

 

 

Dodatna prateca oprema - isporuka na zahtev:
- nema
Komplet sadrzi: uredjaj i uputstvo za upotrebu

 

 

Programabilni NAIZMENICNI-AC Volt-Amper metri-regulatori-procesori:

PcTermoregulatori
PV3F: Programabilni Trofazni Voltmetar + Detekcija-kontrola-zastita od asimetrije (ispada/nestanka) faznin napona - zastita el. motornog pogona i drugih trofaznih potrosaca od nestanka faza - Vidi vise..

VCR20-1FA: Programabilni monofazni AMPERMETAR sa mernim torusom i relejnim izlazom
Botronic.rs
Forma: panelno kuciste1
Dimenzije: 48x96x70mm
Ugradni otvor: 45x91mm
Materijal: ABS samogasivi
Boja: crna - IP55

 

...WebSim u pripremi...

Opis: Merenje AC struje kroz jedan (monofazni) stujni vod (induktivna metoda merenja AC struje provlacenjem mernog strujnog voda kroz merni torus) meri se i prikazuje
vrednost AC struje. Zavisno od izabranog radnog programa i zadatih radnih vrednosti (vidi pdf uputstvo) , vrsi se kontrola rada izlaznog relea. Moze se koristiti i u primeni kod
trofaznih potrosaca (el. motora) kontrolisuci samo jednu faznu struju.
Napajanje: 230V/50Hz (160-275Vac), potrosnja: 3VA
Prikaz: Na svetlecem LED displeju (h=13mm) velike vidljivosti. Prikaz trenutnih mernih vrednosti kao i programskih parametara. Laka i brza manipulacija-koriscenje.
Primena: POD/NAD strujna zastita/alarm/kontrola, kontrola radne struje/opterecenja monofaznih i trofaznih potrosaca...

Modeli-tipovi:
VCR20-1FA-10A: merni opseg 1-10A
80€
VCR20-1FA-100A: merni opseg 5-100A
80€
Dodatna prateca oprema - isporuka na zahtev: -
WebSim
Komplet: uredjaj sa mernim torusom i uputstvo

 

VCR20-3FA: Prog. trofazni AMPERMETAR sa mernim torusima i relejnim izlazom

Opis: Preko 3 merna strujna torusa (T1-T3 induktivna metoda merenja AC struja provlacenjem mernog strujnog voda kroz merni torus - BEZ PREKIDANJA MERNOG VODA I PUNA GALVANSKA IZOLACIJA OD MERNOG POTENCIJALA) instrument dobija informaciju o sve tri merne AC struje. Prikaz na istom displeju uz indexovanje merne velicine. Korisnik zadaje gornju/donju granicnu vrednost te ispadom mernih velicina van zadatih granica ugradjeni rele iskljuci. Ponovno ukljucenje relea je povratkom sve tri merne vrednosti u zadate granice (uz zadatu histerezu - AUTO RESET - vidi simulaciju).
Napajanje: 230V/50Hz (160-275Vac), potrosnja: 3VA
Prikaz: Na svetlecem LED displeju (h=13mm) velike vidljivosti.
Prikaz trenutnih mernih vrednosti kao i programskih parametara. Laka i brza manipulacija-koriscenje.
Primena: POD/NAD strujna zastita/alarm/kontrola, kontrola radne struje/opterecenja trofaznih potrosaca, kontrola ispada faznog napajanja i sl.

Modeli-tipovi:
VCR20-3FA-10A: merni opseg do 3x10A
100€
VCR20-3FA-100A: merni opseg do 3x100A
100€
Dodatna prateca oprema - isporuka na zahtev: -
Komplet: uredjaj sa mernim torusima i uputstvo

 

GORE