Botronic ili Botronik ili Botroniks: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Sremska Kamenica-Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com

Procesorski uredjaji i oprema za merenje, kontrolu, upravljanje i signalizaciju u životinjskim i biljnim farmama ili uzgajalištima :
 
JRKA2 - BSR3AKU-NTK -

Procesori upravljani SAMO mernom TEMPERATUROM:

BFP301A: Termo Procesor (STEPER) sa 3 relejna izlaza i digitalnom senzorskom sondom DS18B20 - za stepenasto aktiviranje izlaza porastom ili padom merne temperature

Primene: Stepenasto ukljucenje izlaza u farmama za kontrolu ventilacije/hladjenja/grejanja porastom merne temperature, u klimatizaciji prostora, za stepenastu kontrolu grejanja i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja 3VA Tip regulacije: 3x ON/OFF Termo senzorska sonda: digitalna DS18B20 (vodootporna) Izlaz: 3x relejni 5A/230V
BFP301A: sa 3 relejna izlaza --- vidi detaljno

BFP401: Termo Procesor (STEPER) sa 4 relejna izlaza i digitalnom senzorskom sondom DS18B20 - za stepenasto aktiviranje izlaza porastom ili padom merne temperature (GREJANJE+3 STEPENA HLADJENJA)

Primene: Stepenasto ukljucenje izlaza u farmama za kontrolu ventilacije/hladjenja/grejanja porastom merne temperature, u klimatizaciji prostora, za stepenastu kontrolu grejanja i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja 3VA Tip regulacije: 4x ON/OFF Termo senzorska sonda: digitalna DS18B20 (vodootporna) Izlaz: 4x relejni 3A/230V
BFP401: sa 4 relejna izlaza --- vidi detaljno

BFP612: DigProg Termoprocesor sa digitalnom termo senzorskom sondom DS18B20 i 6 solid-stejt (SSR) izlaza (Grejanje + 4xHladjenje + Alarm)

Primene: Stepenasto ukljucenje izlaza u farmama za kontrolu ventilacije/hladjenja/grejanja porastom merne temperature, u klimatizaciji prostora, za stepenastu kontrolu grejanja i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja 3VA Tip regulacije: 6x ON/OFF Termo senzorska sonda: digitalna DS18B20 (vodootporna) Izlaz: 4x SSR 0,5A/230V
BFP612: sa 6 SSR izlaza --- vidi detaljno

Monofazni regulatori snage -BROJA obrtaja el. motora upravljani TEMPERATUROM:
PcTermoregulatori
BMD202: DigProg Monofazni regulator snage DIMER (proporcionalna regulacija broja obrtaja elektro motora VENTILATORA) upravljan mernom temperaturom (kontrola ventilacije (ventilatora) PROPORCIONALNO zavisno od temperature) - vidi detaljno...

 

 

Procesori upravljani SAMO mernom RELATIVNOM VLAGOM VAZDUHA:

PcTermoregulatori
BHR10 - Regulator %RH sa HIH4003 senzorom - Vidi detaljno
PcTermoregulatori BHR100 - Regulator %RH sa DHT22 senzorom - Vidi detaljno

 

Procesori upravljani mernom RELATIVNOM VLAGOM VAZDUHA+TEMPERATUROM:

PcTermoregulatori BHR201 - Regulator Vlaznosti i Temperature sa 2 izlaza - Vidi detaljno
   
   
   
BFP810: Vlago+Termo Procesor sa 6 SSR izlaza + proporcionalni DC izlaz 0-5V + alarmni izlaz 5V i senzorskom sondom u namenskom kucistu sa sinterovanom mernom glavom
Primene: za regulaciju relativne vlaznosti vazduha i temperature, za farme-uzgajalista (zivina, svinje, stoka, biljke), susare, magacinske prostore, hale i sl.
TermoProcesori Forma: panelna
Dimenzije: 48x96x70mm
Ugradni otvor: 45x91mm
Materijal: ABS samogasivi
Boja: crna - IP65

 

web sim:

 

HTSonda1

Opis: Tokom rada na ekranu se naizmenicno prikazuje vrednost merene temperature i relativne vlaznosti u kontrolisanom prostoru i to:
tEC xx.x: trenutna merena vrednsot temperature (u step. C)
rhP xx.x: trenutna merena vrdnost relativne vlaznosti vazduha (u procentima). Radni program - vidi dole.
Set-Referentna temperatura: Stiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi te odpustiti) prikaze se programabilna vrednsot:
P-0 xxx: Referentna temperatura
Dok je brojna vrednost na ekranu promena je moguca na tasterima.
Set-Ostali radni parametri: Stiskom na DONJI taster prikazu se programabilne vrednosti:
P-1 xxx: Zadati minimalni procenat rada (za izlaz 0-5V)
P-2 xxx: Zadati procenat prirasta (izlaza 0-5V) za promenu temperature od 0,5C.
P-3 xxx: Zadata granica vlaznosti za ciklus HLADJENJA
P-4 xxx: Vreme aktivnog rada izlaza za HLADJENJE (impuls 0.1-99.9min)
P-5 xxx: Vreme pauze izlaza za HLADJENJE (pauza 0.1-99.9min)-samo ako je P-8=0
P-6 xxx: Vreme aktivnog rada izlaza POPRECNE VENTILACIJE (impuls 0.1-99.9min.)
P-7 xxx: Vreme pauze rada izlaza POPRECNE VENTILACIJE (pauza 0.1-99.9min.)-samo ako je P-8=0
P-8 xxx: Auto-rad PV: 0=vaze programi P-6 i P7 1=konstantan rad
Dok je brojna vrednost na ekranu promena je na tasterima.

Programski upisane vrednosti:
Za izlaze Steper1-3: Ako je merna temperatura veca za 4C od referentne (P-0) aktivan je izlaz Steper1, za 5C izlaz Steper2 a za 6C izlaz Steper3.
Temperatura aktivnog grejanja: Ako je merna temperatura za 0,5C manja od referentne.
Ove vrednosti se ne mogu menjati (upisane u program i vezane za P-0).

Preset-servisno podesavanje:
1. Uredjaj iskljucen sa napajanja
2. Stisnuti DONJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3 sekunde odpustiti taster. Za redom se prikazu sledece vrednosti:
ht xx.x: histereza temperature (step. C)
Ct xx.x: Korekcija merne vrednosti temperature
hrh xx.x: histereza relativne vlaznosti (%)
Crh xx.x: Korekcija merne vrednosti vlage
Pn1: 0=Kod aktivnog hladjenja izlaz iskljucen=0V 1=Kod aktivnog hladjenja izlaz aktivan (prema racunu u programu)
uo: Opseg izlaznog DC napona 0=0-5V 1=0-10V (VAZI ZA MODEL BFP810-10V)
Promenu vrednosti vrsimo kao kod promene radnih parametara (gore opisano).
Tokom radnog ciklusa pristup ovom programskom meniju nije moguc.

Naponski proporcionalni izlaz 0-5V: Proporcionalno povecavanje vrednosti porastom merne temperature zavisno od zadatih parametara (P0/P1/P2). Max izlazna struja 20mA. Sluzi za pogon spoljnjih regulacionih elemenata ventilacije upravljanih DC naponom (Frekventni regulatori upravljani DC naponom, vitla za otvaranje ventilacionih otvora i sl.) Za vise informacija kontaktirati proizvodjaca.
Rucne komande - upravljanje DC izlazom 0-100%: Uredja iskljucen sa napajanja, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3sek. odpustiti. Podesavanje procenta 0-100% za izlazni DC napon. Izlazak - prekidom napajanja.

Zastita od neispravnosti senzorske sonde: U slucaju kvara senzorske sonde (ili prekida komunikacije sa istom) na ekranu kontrolno-upravljackog procesora trepce oznaka Son a adekvatni izlazi za slucaj alarmne ventilacije su aktivni.
Izlazi1-6: Interni SSR sa izlaznim naponom 220v/0,5A (za pogon enegretskih sklopki-kontaktora na 220v)
Alarmni izlaz: Naponski izlaz (0V=alarm nije aktivan, 5V=alarmno stanje aktivno) za max struju do 20mA.
Stanja aktivnog alarmnog izlaza:
1. Merena temperatura veca od referentne za 8 i vise step. C (programski definisano-bez mogucnosti podesavanja)
2. Merena temperatura manja od referentne za 4 i vise step. C (programski definisano-bez mogucnosti podesavanja)
3. Kvar-prekid komunikacije sa senzorskom sondom
Alarm se automatski resetuje nakon odklanjanja uzroka aktiviranja (auto-reset funkcija).

Proizvodni modeli-tipovi (vidi detaljno pdf uputstvo klikom na oznaku modela):

BFP810 Vlago+Termo Procesor sa 6 SSR izlaza, proporcionalnim naponskim DC izlazom 0-5V, alarmnim 5V izlazom i senzorskom sondom HTSonda1 u namenskom kucistu sa sinterovanom mernom glavom
200€
Komplet sadrzi: uredjaj, senzorsku sondu sa 2m kabela i uputstvo za rad

BFP810-10V Vlago+Termo Procesor sa 6 SSR izlaza, proporcionalnim naponskim DC izlazom 0-10(5)V, alarmnim 5V izlazom i senzorskom sondom HTSonda1 u namenskom kucistu sa sinterovanom mernom glavom
250€
Komplet sadrzi: uredjaj, senzorsku sondu sa 2m kabela i uputstvo za rad

 

Sigurnosno zastitno alarmni uredjaji za farme i uzgajalista:

JRKA2: Alarmna Centrala u relejnom kucistu sa 2 alarmna (kontaktna) ulaza + naponski ulaz 5Vdc + 2 relejna izlaza (TRUBA + LAMPA) + spoljnja komanda RESETA alarmnog stanja
Opis: Alarmna jedinica za dojavu alarmnih stanja u kontrolisanom objektu-elektro ormanu. Opremljena sa 2 alarmna (kontaktna) ulaza i 2 relejna alarmna izlaza (TRUBA+LAMPA). Aktiviranjem alarmnog stanja (na nekom od 2 ulaza) ukljucuje se zvucna i opticka (vizuelna) dojava alarmnog stanja a resetovanje-kvitiranje alarmanog stanja vrsi se na spoljnjem reset tasteru. Akumulatorsko napajanje iz kompleta obezbedjuje autonomiju rada vise sati po nestanku mreznog napona. Reset taster i elemente opticke signalizacije (lampa 12Vdc) korisnik bira po zelji (nisu u kompletu).
Primena: Obavezan sastavni deo komandnih ormana u farmana-uzgajalistima i svida gde anomalije u radu sistema ( nestanak faznih napona, ispadi bimetala zastite el. motornog pogona, ispadi napojnih osiguraca i sl.) mogu izazvati stetne posledice...
Montaza: na standardnu DIN sinu 35mm.
   
JRKA2: Alarmna centrala sa 2 relejna izlaza --- vidi detaljno
100€

BSR3AKU-NTK: SMS Alarmna centrala sa akumulatorskim napajanjem za dojavu prekida i povratka napona napajanja (mrežnog napona), temperaturnih alarma i kontaktnog alarmnog ulaza...
Primene: Klimatsko zavisni prostori (temperatura i napon napajanja) - Farme - Uzgajalista - Server sale - magacinski prostori... SMS kontrolna dojava prekida (nestanak + povratak) napona napajanja (mreznog napona), dojava temperaturnih alarma (gornja+donja alarmna temperaturna granica), dojava promene stanja na kontrolnom alarmnom kontaktnom ulazu (dodatak za spoljnji alarmni(e) uredjaj(e)) i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V (iz adaptera u kompletu) ili 15VDC/2A iz drugog izvora napajanja
Izlazi/Ulazi: vidi uputstvo
Kuciste: RK12 za montazu na DIN sinu 35mm ili prema zelji (uz dodatni pripadajuci pribor)
BSR3AKU-NTK: SMS Alarmna centrala sa akumulatorom --- vidi detaljno

 


PcTermoregulatori VCR-PV3FA Programabilni trofazni VOLTMETAR sa relejnim izlazom, zastita od nestanka-ispada-anomalija faznih (ili 3x monofazni) napona. Zastita elektro-motornog pogona (el. motora) od ispada-asimerije jednog ili vise faznih napona. Prikaz stanja kontrolisanih osiguraca...

 

Ostala prateca i dodatna oprema:

PcTermoregulatori BMD-103: Monofazni regulator snage-dimer sa postepenim ukljucenjem/iskljucenjem kontrolisan spoljnjim kontaktom (SOFT START-STOP funkcija) - za regulacija OSVETLJENJA... vidi vise

Vidi takodje i:
SusaraProcesor61PC: Procesor za susare (testenine, voce-povrce, zitarice...) sa 6 izlaza i izlazom za prikljucenje-upravljanje i preko PC racunara
Procesori za farme...

 

GORE