Botronic.rs - Botronik elektronika-projektovanje i proizvodnja elektro opreme i uredjaja: Novi Sad-Sremska Kamenica-SERBIA
tel: 0642664273 - Email: botronik@gmail.com - Firma-PIB:100457760/107768116 - NASLOVNA - KONTAKT - CENE

SMS Kontroleri Serije: BSR300 - BSR400 - BSR800 -- SMS KomunikacioniKompleti -- Oprema
Serija BSR3: BSR311A _ BSR320-2RK _ BSR330-3K _ BSR331-3R _ BSR340-2RT _ BSR341-ST _ BSR350-RKD _ BSR3Aku-NTK1 _ BSR3Aku-AC1

Botronic Sms Kontroleri Serija BSR300: KONTROLA, KOMANDE, MERENJE, ALARMNE DOJAVE
Botronic.rs: Sms Kontroleri

Ukratko: Elektronski GSM-SMS relei ovog tipa namenjeni su za daljinsku dojavu, komandovanje radom daljinskih uredjaja i korisnicko programiranje SMS porukama sa mobilnog telefona. Osim slanja odredjene SMS tekstualne poruke nista vise nije potrebno. Minijaturne su izvedbe (kao 2 automatska osiguraca) te je moguca ugradnja u razlicite uredjaj-objekte-prostore sa malo mesta. Modulne su izvedbe (BEZ ZAJEDNICKOG KUCISTA-SET IZVEDBA za ugradnju u postojeca kucista/ormane ili kucista koje sam korisnik definise!) i uz detaljno uputstvo za instaliranje montaza je brza i laka. Primena je raznovrsna. Od daljinskog ukljucivanja grejanja u vikendicama , garaznih vrata, osvetljenja, grejanja/hladjenja u objektima, preko alarmne dojavne tehnike do daljinske kontrole i upravljanja raznovrsnim procesima i sistemima. Koriste SMS karticu bilo kojeg tipa-mreze-operatera a cena SMS poruka je standardna (bez placanja ikakvog dodatnog servisa). Mogu se koristiti u svim drzavama kao i u medjudrzavnom telefonskom saobracaju (npr. ukljucenje uredjaja koji se nalazi u drugoj drzavi i sl.) SmsKontroleri ove serije su bazirani na integralnoj GSM kartici tipa SIM800! SVI UREDJAJI SE ISPORUCUJU PROIZVODNO PROVERENI-TESTIRANI, POVEZANI-KOMPLETIRANI I (nakon stavljanja SIM kartice telefonskog broja i prikljucenjem na napajanje) TRENUTNO SU SPREMNI ZA RAD! SIM kartica (kartica telefonskog broja) se ne isporucuje sa uredjajem - korisnik sam bira po zelji.

Uredjaji ove serije koriste MIKRO-SIM format kartice telefonskog broja a korisnik sam bira i ubacuje SIM karticu po zelji!

 

Botronic SMS Kontroleri Serija BSR300: proizvodni modeli:

BSR311A: SmsKontroler sa jednim relejnim izlazom (jednokanalna SMS komanda)

Botronic Sms Kontroleri

Opis: Uredjaj poseduje jedan ugradjeni relej kojim se upravljaja slanjem SMS poruka kao i beznaponski alarmni kontaktni ulaz za sms alarmnu dojuvu na memorisane brojeve telefona (do 3 broja). Namenjen za daljinsko upravljanje radom potrosaca, za sms alarmne dijave i sl. Potvrda izvrsene komande slanjem povratnog SMSa. Mogucnost ocitavanja trenutnog stanja...
Karakteristike: Ugradjeni relej za max 10(3)A/230V
Primena: Komandovanje grejanjem/zalivanjem/osvetljenjem u stambenim objektima/vikendicama, daljinsko SMS ukljucenje potrosaca, SMS automatizacija i sl. Alarmna SMS dojava sa kontaktnih senzora (pozar, vlaga, pristup i sl.) ili kao dodatak postojecim alarmnim sistemima kao tiha sms dojava...
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
BSR311A SmsKontroler tip: BSR311A
80€
Komplet: SmsKontroler, mrezni adapter, stap antenu i uputstvo za upotrebu

BSR320-2RK: SmsKontroler 2xRELEJNI izlaz+ALARMNO dojavni kontaktni ulaz

Botronic-SmsRele301

Opis: Uredjaj poseduje 2 ugradjena relejna izlaza koji se upravljaju SMS porukama kao i jedan kontaktni alarmni ulaz. Namenjen za daljinsko upravljanje radom do 2 nezavisna kanala-potrosaca kao i mogucnost prijema jednog alarmnog-dojavnog signala. Potvrda izvrsenih komandi slanjem povratnog SMSa. Mogucnost ocitavanja trenutnog stanja ulaza/izlaza...
Karakteristike: 2xugradjeni releji za max 3A/230V, bezkontaktni alarmni ulaz (otvarajuci).
Primena: Komandovanje grejanjem/zalivanjem/osvetljenjem u stambenim objektima-vikendicama uz dojavu provale-alarma, daljinsku ukljucenje/iskljucenje postojecih alarmnih sistema uz prijem dojave o aktiviranju-alarmiranju-alarmnom stanju, daljinsko komandovanje radom potrosaca na izmestenim-terenskim lokacijama i dojava o kvaru/havariji/ispadu i sl.
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
BSR320-2RK code: SmsKontroler tip: BSR320-2RK
80€
Komplet: SmsKontroler, mrezni adapter, stap antenu i uputstvo

BSR330-3K: SmsKontroler 3xALARMNI kontaktni ulaz (SMS alarmna dojava sa svakog od ulaza)

Botronic-SmsRele301

Opis: Tri beznaponska alarmna kontakta (AK1-AK3) za alarmnu SMS dojavu kod aktiviranja alarma (otvaranjem nekog od 3 ulaza). Mogucnost SMS dojave na do 3 memorisana telefonska broja, mogucnost korisnickog definisanja (SMS PORUKAMA) naziva u alarmnom/ne alarmnom stanju za svaki ulaz posebno...
Karakteristike: 3xbeznaponski kontakt, napajanje 8-15VDC ili iz adaptera u kompletu
Primena: Alarmna dojava za 3 nezavisna alarmna ulaza sa opisom-prepoznavanjem naziva svakog od ulaza, kao dodatak postojecim alarmnim sistemima, daljinska dojava anomalija-alarma iz komandnih ormana-sistema-objekata.
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
BSR330-3K code: SmsKontroler tip: BSR330-3K
90€
Komplet: SmsKontroler, mrezni adapter, stap antenu i uputstvo

BSR331-3R: SmsKontroler 3xRELEJNI izlaz (3x3A/230V)

Botronic SMS Kontroleri

Opis: Uredjaj poseduje 3 ugradjena relejna izlaza koji se upravljaju SMS porukama (3 kanalna SMS komanda). Namenjen za daljinsko upravljanje radom do 3 nezavisna kanala-potrosaca. Potvrda izvrsenih komandi slanjem povratnog SMSa. Mogucnost SMS ocitavanja trenutnog stanja ulaza...
Karakteristike: 3xugradjeni releji za max 3A/230V (radni kontakti).
Primena: Trokanalna SMS daljinska komanda, komandovanje grejanjem/zalivanjem/osvetljenjem u stambenim objektima-vikendicama, daljinsko komandovanje radom potrosaca na izmestenim-terenskim lokacijama...
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
BSR331-3R SmsKontroler BSR331-3R sa 3 relejna izlaza
100€
Komplet: SmsKontroler, mrezni adapter, stap antenu i uputstvo

BSR340-2RT: SmsKontroler 2xRELEJNI izlaz+merenje TEMPERATURE sa alarmnom dojavom

Botronic.rs-SmsKontroleriBotronic.rs-SmsKontroleri

Opis: Merenje temperature sa alarmnom SMS dojavom prelaska zadatih granica. Temperaturne granice se zadaju sms porukama. Dojava na do 3 memorisana telefonska broja (+poziv-zvono). Digitalna termo-sonda velike merne preciznosti. Dva relejna izlaza upravljani SMS porukama (konstantan rad sa memorisanjem stanja do sledece SMS komande).
Karakteristike: TermoSonda DS18, 2xugradjeni releji za max 3A/230V, napajanje 8-15VDC ili iz adaptera u kompletu
Primena: Kontrola temperature sa alarmnom dojavom, alarmna dojava u slucaju pozara/mraza/prestanka rada klima-uredjaja-grejanja i sl. Daljinsko komandovanje grejanjem/zalivanjem/osvetljenjem u stambenim objektima-vikendicama/daljinska zabrana rada...
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
BSR340-2RT code: SmsKontroler tip: BSR340-2RT
100€
Komplet: SmsKontroler, mrezni adapter, stap antena, termo-sonda sa 1m kabela i uputstvo

BSR341-ST: Sms Termostat-Termoregulator - merenje i regulacija TEMPERATURE sa alarmnom dojavom prekoracenja zadatih granica (radni opseg: -50/+125C)

Botronic.rs: SMS Termostat - Termoregulator sa termo sondom

Opis: Digitalna termo-senzorska sonda i 2 relejna izlaza. Prvi izlaz (Rel1) opremljen termostatskom (termo-regulator) funkcijom te odrzava zadatu temperaturu po zadatim SMS vrednostima (zadata temperatura sa histerezom, radni program: grejanje). Drugi izlaz (Rel2) upravljan ON/OFF sms komandama. Merenje temperature sa alarmnom SMS dojavom prelaska zadatih granica. Temperaturne granice se zadaju sms porukama. Dojava na do 3 memorisana telefonska broja (+poziv-zvono). Digitalna termo-sonda velike merne preciznosti.
Karakteristike: TermoSonda DS18, 2x ugradjeni releji za max 3A/230V, napajanje 8-15VDC ili iz adaptera u kompletu
Primena: Regulacija i kontrola temperature sa alarmnom dojavom, alarmna dojava u slucaju pozara/mraza/prestanka rada klima-uredjaja-grejanja i sl. Daljinsko komandovanje-upravljanje temperaturom u kontrolisanom prostoru...
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
BSR341-ST code: SmsKontroler tip: BSR341-ST
100€
Komplet: SmsKontroler, mrezni adapter, stap antena, vodootporna termo-sonda sa 1m kabela i uputstvo

BSR350-RKD: SMS Kontroler - merenje TEMPERATURE i VLAZNOSTI VAZDUHA (digital senzor DHT22) sa alarmnom dojavom (+ alarmni kontakt + relejni izlaz)

Botronic.rs: SMS Kontroleri

Opis: Merenje TEMPERATURE (-40/80C) i RELATIVNE VLAGE VAZDUHA (0-100%RH) sa digitalnim senzorom tipa DHT22, jedan alarmni kontaktnu ulaza i jedan rejelni izlaz. Mogucnost zadavanja alarmnih granicnih vrednosti za temperaturu i vlagu u punom radnom opsegu te SMS amarmna dojava kod prekoracenja istih (na do 3 memorisana telefonska broja). Alarmna dojava aktiviranjem beznaponskog kontakta AK1 kao i direktno upravljanje relejnim izlazom (Relay1) SMS porukama. Sva podesavanja se vrse SMS porukama.
Karakteristike: Digitalni Senzor DHT22, ugradjeni relej za max 3A/230V, napajanje 8-15VDC ili iz adaptera u kompletu
Primena: Alarmna SMS dojava anomalija merne TEMEPRATURE i VLAGE u kontrolisanom prostoru. Alarmna dojava u slucaju pozara/mraza/prestanka rada klima uredjaja, grejanja, ventilacije (SERVER SALE, FARME, MAGACINI) i sl.
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
BSR350-RKD code: SmsKontroler tip: BSR350-RKD
120€
Komplet: SmsKontroler, mrezni adapter, stap antena, digitalni senzor DHT22 i uputstvo

 

 

SmsKontroleri BSR3Aku: SA INTERNIM REZERVNIM NAPAJANJEM (Akumulator+Punjac)
U kompletu uredjaja ove serije se nalazi i interni akumulator 12V/1,2Ah (ili veci) koji omogucava uredjaima da funkcionisu i nakon nestanka mreznog napajanja (220V) kao i interno ugradjeni automatski punjac za isti. Takodje poseduju mogucnost dojave nestanka/dolaska mreznog napajanja uz jos dodatnih funkcija u zavisnosti od tipa. Autonomija rada na interni akumulator je 1-2 dana.


BSR3Aku-NTK1: Sms alarmna dojava: prekid mreznog Napona + Temperatura van granica + Kontaktni alarmni ulaz (ili naponski 5-10Vdc)

Botronic.rs SMS Dojava nestanka napajanja, temperaturni i kontaktni alarm

Opis: Pored dojave nestanka/povratka napajanja (mreznog napona 220V), uredjaja dojavljuje i temperatne alarme kao i alarm kod aktiviranja alarmnog kontakta (ili prisustvo DC napona 5-10Vdc iz drugog izvora (senzori, PLC, namenski uredjaji i sl.). Poseduje interni akumulator sa autonomijom rada do 12h. Mogucnost korisnickog SMS zadavanja temperaturnih alarmnih granica (-50/+125C) kao i izbor nacina rada alarmnog kontakta Ak1. Memorisanje do 3 alarmna broja telefona na koje se salje SMS+POZIV alarmna dojava...
Primena: Komplet je razvijen za primenu u SERVER-SALAMA, farmama/hladnjacama za uzgoj/cuvanje zivotinja/kultura koje su osetljive na promenu temperature (i nestanak mreznog napajanja). Takodje jedna od primena je i dojava pozara ili prestanak rada klima-uredjaja u prostorijama gde je odrzavanje temperature bitno, kao i u svim drugim primenama gde je potreba za dojavom o promeni temperature, statusa-prisutnosti mreznog napajanja (220v) kao i kontrola dodatnih alarmnih uslova (kontaktni ulaz).
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
BSR3Aku-NTK1 code: SmsKontroler tip: BSR3Aku-NTK1
150€
Komplet: SmsKontroler, mrezni adapter-aku punjac, gel-akumulator 12V/1,2Ah , stap antena, vodootporna termo-sonda sa 1m kabela i uputstvo

BSR3Aku-AC1: Sms alarmna centrala: Trenutno aktivna zona + dojava prekida mreznog napajanja + stanje akumulatora + relejni izlaz kod aktiviranje alarmnog stanja (alarmna sirena ili sl.)

Botronic: Sms kontroleri

Opis: Komandovanje radom alarmne centrale vrsi se SMS porukama (alarm ukljucen/izkljucen). U ukljucenom stanju (pod alarmom) ako se aktivira alarmni kontaktni ulaz (aktivno stanje=otvoren kontakt=antisabotaza) salje se alarmna dojava na do 3 memorisana telefonska broja (SMS+Poziv-zvono) i istovremeno ukljucenje relejnog izlaza za sirenu (ili za druge primene). U slucaju aktiviranja alarma iskljucenje relejnog alarmnog izlaza (sirena) je nakon odredjenog vremena ili putem SMS poruke za iskljucenje alarma. Mogu se koristiti svi tipovi alarmnih senzora (rid kontaktni senzori otvaranja, PIR i Mikrotalasni senzori pokreta, senzori dima-vatre-temperature i sl.)
Dojava prekida napajanja 220V (nestanka+povratka): SMSom na memorisane telefone. Kod nestnka mreznog napajanja uredjaj nastavlja rad (10-15h) iz internog akumulatora (adapter za napajanje uredjaja je istovremeno i punjac internog akumulatora). Uredjaj se isporucuje bez alarmnih senzora-korisnik sam bira i postavlja po zelji alarmne senzore zavisno od potrebe ( svi tipovi alarmnih senzora sa alarmnim kontaktom).
Primena: Alarna SMS centrala za objekte, kuce, vikendice, lokale, poslovne i magacinske prostore i sl.
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
BSR3Aku-AC1 code: SmsKontroler tip: BSR3Aku-AC1
cena na zahtev
Komplet: SmsKontroler, mrezni adapter-aku punjac, gel-akumulator 12V/1,2Ah , stap antena i uputstvo (na zahtev isporuka piezo alarmne sirene)


 

Botronic SMS Kontroleri Serija BSR400: proizvodni modeli:

BSR401-4R: SmsKontroler 4xRELEJNI izlaz (4x3A/230V)

Botronic-SmsKontroleri

Opis: Uredjaj poseduje 4 ugradjena relejna izlaza koji se upravljaju SMS porukama (4 kanalna SMS komanda). Namenjen za daljinsko upravljanje radom do 4 nezavisna kanala-potrosaca. Potvrda izvrsenih komandi slanjem povratnog SMSa. Mogucnost SMS ocitavanja trenutnog stanja ulaza...
Karakteristike: 4xugradjeni releji za max 3A/230V (radni kontakti).
Primena: Cetvorokanalna SMS daljinska komanda, komandovanje grejanjem/zalivanjem/osvetljenjem u stambenim objektima-vikendicama, daljinsko komandovanje radom potrosaca na izmestenim-terenskim lokacijama...
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
BSR401-4R SmsKontroler BSR401-4R sa 4 relejna izlaza
150€
Komplet: SmsKontroler, mrezni adapter, stap antenu i uputstvo


 

Botronic Sms Kontroleri Serija BSR800: SMS KONTROLA, KOMANDE, MERENJE, ALARMI
Botronic SMS Kontroleri serije BSR800

Ukratko: Elektronski GSM-SMS relei ovog tipa namenjeni su za daljinsku dojavu, komandovanje radom daljinskih uredjaja i korisnicko programiranje SMS porukama sa mobilnog telefona. Osim slanja odredjene SMS tekstualne poruke nista vise nije potrebno. Minijaturne su izvedbe (kao 4 automatska osiguraca) te je moguca ugradnja u razlicite uredjaj-objekte-prostore sa malo mesta. Modulne su izvedbe (BEZ ZAJEDNICKOG KUCISTA-SET IZVEDBA za ugradnju u postojeca kucista/ormane ili kucista koje sam korisnik definise!) i uz detaljno uputstvo za instaliranje montaza je brza i laka. Primena je raznovrsna. Od daljinskog ukljucivanja grejanja u vikendicama , garaznih vrata, osvetljenja, grejanja/hladjenja u objektima, preko alarmne dojavne tehnike do daljinske kontrole i upravljanja raznovrsnim procesima i sistemima. Koriste SMS karticu bilo kojeg tipa-mreze-operatera a cena SMS poruka je standardna (bez placanja ikakvog dodatnog servisa). Mogu se koristiti u svim drzavama kao i u medjudrzavnom telefonskom saobracaju (npr. ukljucenje uredjaja koji se nalazi u drugoj drzavi i sl.) SmsKontroleri ove serije su bazirani na integralnoj GSM kartici tipa SIM800! SVI UREDJAJI SE ISPORUCUJU PROIZVODNO PROVERENI-TESTIRANI, POVEZANI-KOMPLETIRANI I (nakon stavljanja SIM kartice telefonskog broja i prikljucenjem na napajanje) TRENUTNO SU SPREMNI ZA RAD! SIM kartica (kartica telefonskog broja) se ne isporucuje sa uredjajem - korisnik sam bira po zelji.

Za razliku od profesional serije BGR-SIEMENS-GSMMODEM serije ova serija uredjaja nije namenjena za teske radne uslove (industrijska postrojenja sa puno el. smetnji, spoljnja montaza, temperature manje/vece od -10/50C, velika prljavstina-vlaga-gasovi i sl.). Koriste MIKRO-SIM format...

Botronic SMS Kontroleri Serija BSR800: proizvodni modeli:

BSR801: SmsKontroler 4xRELEJNI izlaz + 4xALARMNO dojavni kontaktni ulaz

Botronic SMS Kontroleri

Opis: Uredjaj poseduje 4 ugradjena relejna izlaza koji se upravljaju SMS porukama kao i 4 kontaktna alarmna ulaza. Namenjen za daljinsko upravljanje radom do 4 nezavisna kanala-potrosaca kao i mogucnost prijema do 4 razlicita alarmno-dojavna kontaktna (otvarajuci kontakt) signala. Potvrda izvrsenih komandi slanjem povratnog SMSa. Mogucnost ocitavanja trenutnog stanja ulaza/izlaza...
Karakteristike: 4xugradjeni releji (preklopni kontakti) za max 5A/230V, 4xbezkontaktni alarmni ulaz (otvarajuci).
Primena: Komandovanje grejanjem/zalivanjem/osvetljenjem u stambenim objektima-vikendicama uz dojavu provale-alarma, daljinsku ukljucenje/iskljucenje postojecih alarmnih sistema uz prijem dojave o aktiviranju-alarmiranju-alarmnom stanju, daljinsko komandovanje radom potrosaca na izmestenim-terenskim lokacijama i dojava o kvaru/havariji/ispadu i sl.
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
BSR801 code: SmsKontroler tip: BSR801
cena na zahtev
Komplet: SmsKontroler, mrezni adapter, stap antenu i uputstvo

 

SMS Kontroleri Serija (SMSKK) SMS Komunikacioni kompleti: proizvodni modelI:

BSR3-2RK-SMSKK1: SmsKontroler SMS Komunikacioni komplet (predajnik + prijemnik):

BotronicSmsKomunikacioniKompleti

Opis: Komplet se sastoji od dva SMS uredjaja (predajnik i prijemnik). Korisnik SMS porukama definise funkciju svakog od uredjaja. Kontrolni kontakt predajnika slanjem SMS poruke ukljucuje/iskljucuje relejni izlaz prijemnika zavisno od stanja. Dodatni relejni izlaz (Relay2) moze se kontrolisati SMS porukama nezavisno. Mogucnost dojave i na mobilni telefon.
Karakteristike: 2xugradjeni releji (preklopni kontakti) za max 3A/230V, kontaktni beznaponski kontrolni ulaz
Primena: Daljinska SMS kontrola rada potrosaca zavisno od stanja komandnog kontaktnog ulaza na predajniku (npr. punjenje/dopunjavanje daljinskih/izmestenih rezervoara/bazena pumpom na drugoj lokaciji a upravljanom predajnikom primena u vodovodima i sl.), daljinsko SMS ukljucenje, signalizacije, pogon izvrsnih elemenata, alarmna funkcija (bez potrebe za mobilnim telefonom) SMS automatizacija i sl.
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
BSR3-2RK-SMSKK1 SmsKontroler tip: BSR3-2RK-SMSKK1
180€
Komplet: 2x SmsKontroler, 2x mrezni adapter, 2x stap antena i uputstvo za rukovanje

 


Dodatna oprema i pribor:

BSR-ANT1: Magnetna GSM - GPRS Antena sa 3m prikljucnog kabela

Botronic.rs: GSM - GPRS ANTENE

Magnetna (dodatna oprema - isporuka na poseban zahtev) antena sa 3m prikljucnog kabela. Za poboljsanje prijemnog signala. Koristi se u slucajevima slabog-nedovoljnog prijema GSM signala (instlacija uredjaja u pordumima, metalnim objektima-ormanima, lokacijama sa slabim GSM signalom i sl.).

 

BSR-ANT1: Magnetna GSM-GPRS antena sa 3m kabela (konektor: muski SMA MALE)
12€

 

GORE