Botronic ili Botronik ili Botroniks: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Sremska Kamenica-Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com

SMS Kontroleri Serije: BSR300 -- SMS KomunikacioniKompleti -- Oprema
Serija BSR300: BSR310-RING & BSR316A & BSR320-2RK & BSR330-3K & BSR331-3R & BSR340-2RT & BSR341-ST & BSR350-RKD & BSR3Aku-NTK
SmsProduzniKabel: BSR-SmsPK16A
Serija BSR600 (ArduinoNANO+SIM800L): BSR601 &

Botronic Sms Kontroleri Serija BSR300: KONTROLA, KOMANDE, MERENJE, ALARMNE DOJAVE

Ukratko: Elektronski GSM-SMS relei ovog tipa namenjeni su za daljinsku dojavu, komandovanje radom daljinskih uredjaja i korisnicko programiranje SMS porukama sa mobilnog telefona. Osim slanja odredjene SMS tekstualne poruke nista vise nije potrebno. Minijaturne su izvedbe (kao 2 automatska osiguraca) te je moguca ugradnja u razlicite uredjaj-objekte-prostore sa malo mesta. Modulne su izvedbe (BEZ ZAJEDNICKOG KUCISTA-SET IZVEDBA za ugradnju u postojeca kucista/ormane ili kucista koje sam korisnik definise!) i uz detaljno uputstvo za instaliranje montaza je brza i laka. Primena je raznovrsna. Od daljinskog ukljucivanja grejanja u vikendicama , garaznih vrata, osvetljenja, grejanja/hladjenja u objektima, preko alarmne dojavne tehnike do daljinske kontrole i upravljanja raznovrsnim procesima i sistemima. Koriste SMS karticu bilo kojeg tipa-mreze-operatera a cena SMS poruka je standardna (bez placanja ikakvog dodatnog servisa). Mogu se koristiti u svim drzavama kao i u medjudrzavnom telefonskom saobracaju (npr. ukljucenje uredjaja koji se nalazi u drugoj drzavi i sl.) SmsKontroleri ove serije su bazirani na integralnoj GSM kartici tipa SIM800! SVI UREDJAJI SE ISPORUCUJU PROIZVODNO PROVERENI-TESTIRANI, POVEZANI-KOMPLETIRANI I (nakon stavljanja SIM kartice telefonskog broja i prikljucenjem na napajanje) TRENUTNO SU SPREMNI ZA RAD! SIM kartica (kartica telefonskog broja) se ne isporucuje sa uredjajem - korisnik sam bira po zelji.

Uredjaji ove serije koriste MIKRO-SIM format kartice telefonskog broja a korisnik sam bira i ubacuje SIM karticu po zelji!

 

Botronic SMS Kontroleri Serija BSR300: proizvodni modeli:

BSR316A: SmsKontroler sa relejnim izlazom 16A/230V i alarmnim SMS dojavnim kontaktnim ulazom (jednokanalna SMS komanda + SMS alarm)
Opis: Uredjaj poseduje jedan ugradjeni relej kojim se upravljaja slanjem SMS poruka kao i beznaponski alarmni kontaktni ulaz za sms alarmnu dojuvu na memorisane brojeve telefona (do 3 broja). Namenjen za daljinsko upravljanje radom potrosaca, za sms alarmne dijave i sl. Potvrda izvrsene komande slanjem povratnog SMSa. Mogucnost ocitavanja trenutnog stanja...
Primena: Komandovanje grejanjem/zalivanjem/osvetljenjem u stambenim objektima/vikendicama, daljinsko SMS ukljucenje potrosaca, SMS automatizacija i sl. Alarmna SMS dojava sa kontaktnih senzora (pozar, vlaga, pristup i sl.) ili kao dodatak postojecim alarmnim sistemima kao tiha sms dojava...
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
 

BSR310-RING: SMS Kontroler sa 2 relejna izlaza (Rel1 upravljan SMSom, Rel2 upravljan POZIVOM-zvonom)
Opis: Uredjaj poseduje 2 ugradjena relejna izlaza od kojih se jednim upravlja pozivom (zvonom) a drugim SMS porukama. Primene:
Aktiviranje zadato vreme trajanja Izlaza2 pozivom-zvonom (nulta potrosnja) + SMS komanda Izlaza1, otvaranje elektronskih kapija - vrata, zalivanje, SMS kontrola rada potrosaca i sl.
Primene: Aktiviranje zadato vreme trajanja Izlaza2 pozivom-zvonom (nulta potrosnja) + SMS komanda Izlaza1, otvaranje elektronskih kapija - vrata, zalivanje, SMS kontrola rada potrosaca i sl.
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
 

BSR320-2RK: SmsKontroler 2xRELEJNI izlaz+ALARMNO dojavni kontaktni ulaz
Opis: Uredjaj poseduje 2 ugradjena relejna izlaza koji se upravljaju SMS porukama kao i jedan kontaktni alarmni ulaz. Namenjen za daljinsko upravljanje radom do 2 nezavisna kanala-potrosaca kao i mogucnost prijema jednog alarmnog-dojavnog signala. Potvrda izvrsenih komandi slanjem povratnog SMSa. Mogucnost ocitavanja trenutnog stanja ulaza/izlaza...
Primena: Komandovanje grejanjem/zalivanjem/osvetljenjem u stambenim objektima-vikendicama uz dojavu provale-alarma, daljinsku ukljucenje/iskljucenje postojecih alarmnih sistema uz prijem dojave o aktiviranju-alarmiranju-alarmnom stanju, daljinsko komandovanje radom potrosaca na izmestenim-terenskim lokacijama i dojava o kvaru/havariji/ispadu i sl.
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
 

BSR340-2RT: SmsKontroler 2xRELEJNI izlaz+merenje TEMPERATURE sa alarmnom dojavom

Opis: Merenje temperature sa alarmnom SMS dojavom prelaska zadatih granica. Temperaturne granice se zadaju sms porukama. Dojava na do 3 memorisana telefonska broja (+poziv-zvono). Digitalna termo-sonda velike merne preciznosti. Dva relejna izlaza upravljani SMS porukama (konstantan rad sa memorisanjem stanja do sledece SMS komande).
Karakteristike: TermoSonda DS18, 2xugradjeni releji za max 3A/230V, napajanje 8-15VDC ili iz adaptera u kompletu
Primena: Kontrola temperature sa alarmnom dojavom, alarmna dojava u slucaju pozara/mraza/prestanka rada klima-uredjaja-grejanja i sl. Daljinsko komandovanje grejanjem/zalivanjem/osvetljenjem u stambenim objektima-vikendicama/daljinska zabrana rada...
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
BSR340-2RT
Komplet: SmsKontroler, mrezni adapter, stap antena, termo-sonda sa 1m kabela i uputstvo

BSR350-RKD: SMS Kontroler - merenje TEMPERATURE i VLAZNOSTI VAZDUHA (digital senzor DHT22) sa alarmnom dojavom (+ alarmni kontakt + relejni izlaz)

Opis: Merenje TEMPERATURE (-40/80C) i RELATIVNE VLAGE VAZDUHA (0-100%RH) sa digitalnim senzorom tipa DHT22, jedan alarmni kontaktnu ulaza i jedan rejelni izlaz. Mogucnost zadavanja alarmnih granicnih vrednosti za temperaturu i vlagu u punom radnom opsegu te SMS amarmna dojava kod prekoracenja istih (na do 3 memorisana telefonska broja). Alarmna dojava aktiviranjem beznaponskog kontakta AK1 kao i direktno upravljanje relejnim izlazom (Relay1) SMS porukama. Sva podesavanja se vrse SMS porukama.
Karakteristike: Digitalni Senzor DHT22, ugradjeni relej za max 3A/230V, napajanje 8-15VDC ili iz adaptera u kompletu
Primena: Alarmna SMS dojava anomalija merne TEMEPRATURE i VLAGE u kontrolisanom prostoru. Alarmna dojava u slucaju pozara/mraza/prestanka rada klima uredjaja, grejanja, ventilacije (SERVER SALE, FARME, MAGACINI) i sl.
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
BSR350-RKD
Komplet: SmsKontroler, mrezni adapter, stap antena, digitalni senzor DHT22 i uputstvo

BSR330-3K: SmsKontroler 3xALARMNI kontaktni ulaz (SMS alarmna dojava sa svakog od ulaza)

Botronic.rs: SMS Kontroleri

Opis: Tri beznaponska alarmna kontakta (AK1-AK3) za alarmnu SMS dojavu kod aktiviranja alarma (otvaranjem nekog od 3 ulaza). Mogucnost SMS dojave na do 3 memorisana telefonska broja, mogucnost korisnickog definisanja (SMS PORUKAMA) naziva u alarmnom/ne alarmnom stanju za svaki ulaz posebno...
Karakteristike: 3xbeznaponski kontakt, napajanje 8-15VDC ili iz adaptera u kompletu
Primena: Alarmna dojava za 3 nezavisna alarmna ulaza sa opisom-prepoznavanjem naziva svakog od ulaza, kao dodatak postojecim alarmnim sistemima, daljinska dojava anomalija-alarma iz komandnih ormana-sistema-objekata.
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
BSR330-3K code: SmsKontroler tip: BSR330-3K
100€
Komplet: SmsKontroler, mrezni adapter, stap antenu i uputstvo - Vidi vise...

BSR331-3R: SmsKontroler 3xRELEJNI izlaz (3x3A/230V)

Botronik: SMS Kontroleri

Opis: Uredjaj poseduje 3 ugradjena relejna izlaza koji se upravljaju SMS porukama (3 kanalna SMS komanda). Namenjen za daljinsko upravljanje radom do 3 nezavisna kanala-potrosaca. Potvrda izvrsenih komandi slanjem povratnog SMSa. Mogucnost SMS ocitavanja trenutnog stanja ulaza...
Karakteristike: 3xugradjeni releji za max 3A/230V (radni kontakti).
Primena: Trokanalna SMS daljinska komanda, komandovanje grejanjem/zalivanjem/osvetljenjem u stambenim objektima-vikendicama, daljinsko komandovanje radom potrosaca na izmestenim-terenskim lokacijama...
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
BSR331-3R SmsKontroler BSR331-3R sa 3 relejna izlaza
100€
Komplet: SmsKontroler, mrezni adapter, stap antenu i uputstvo - Vidi vise...

BSR341-ST: Sms Termostat-Termoregulator - merenje i regulacija TEMPERATURE sa alarmnom dojavom prekoracenja zadatih granica (radni opseg: -50/+125C)

Opis: Digitalna termo-senzorska sonda i 2 relejna izlaza. Prvi izlaz (Rel1) opremljen termostatskom (termo-regulator) funkcijom te odrzava zadatu temperaturu po zadatim SMS vrednostima (zadata temperatura sa histerezom, radni program: grejanje). Drugi izlaz (Rel2) upravljan ON/OFF sms komandama. Merenje temperature sa alarmnom SMS dojavom prelaska zadatih granica. Temperaturne granice se zadaju sms porukama. Dojava na do 3 memorisana telefonska broja (+poziv-zvono). Digitalna termo-sonda velike merne preciznosti.
Karakteristike: TermoSonda DS18, 2x ugradjeni releji za max 3A/230V, napajanje 8-15VDC ili iz adaptera u kompletu
Primena: Regulacija i kontrola temperature sa alarmnom dojavom, alarmna dojava u slucaju pozara/mraza/prestanka rada klima-uredjaja-grejanja i sl. Daljinsko komandovanje-upravljanje temperaturom u kontrolisanom prostoru...
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
BSR341-ST

 

SmsKontroleri BSR3Aku: SA INTERNIM REZERVNIM NAPAJANJEM (Akumulator+Punjac)
U kompletu uredjaja ove serije se nalazi i interni akumulator 12V/1,2Ah (ili veci) koji omogucava uredjaima da funkcionisu i nakon nestanka mreznog napajanja (220V) kao i interno ugradjeni automatski punjac za isti. Takodje poseduju mogucnost dojave nestanka/dolaska mreznog napajanja uz jos dodatnih funkcija u zavisnosti od tipa. Autonomija rada na interni akumulator je 1-2 dana.


BSR3Aku-NTK: Sms alarmna dojava: prekid mreznog Napona + Temperatura van granica + Kontaktni alarmni ulaz (ili naponski 5-10Vdc)

Opis: Pored dojave nestanka/povratka napajanja (mreznog napona 220V), uredjaja dojavljuje i temperatne alarme kao i alarm kod aktiviranja alarmnog kontakta (ili prisustvo DC napona 5-10Vdc iz drugog izvora (senzori, PLC, namenski uredjaji i sl.). Poseduje interni akumulator sa autonomijom rada do 12h. Mogucnost korisnickog SMS zadavanja temperaturnih alarmnih granica (-50/+125C) kao i izbor nacina rada alarmnog kontakta Ak1. Memorisanje do 3 alarmna broja telefona na koje se salje SMS+POZIV alarmna dojava...
Primena: Komplet je razvijen za primenu u SERVER-SALAMA, farmama/hladnjacama za uzgoj/cuvanje zivotinja/kultura koje su osetljive na promenu temperature (i nestanak mreznog napajanja). Takodje jedna od primena je i dojava pozara ili prestanak rada klima-uredjaja u prostorijama gde je odrzavanje temperature bitno, kao i u svim drugim primenama gde je potreba za dojavom o promeni temperature, statusa-prisutnosti mreznog napajanja (220v) kao i kontrola dodatnih alarmnih uslova (kontaktni ulaz).
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
BSR3AKU-NTK code: SmsKontroler tip: BSR3Aku-NTK - vidi detaljnije...
Komplet: SmsKontroler, mrezni adapter-aku punjac, gel-akumulator 12V/1,2Ah , stap antena, vodootporna termo-sonda sa 1m kabela i uputstvo

 

SMS Kontroleri Serija (SMSKK) SMS Komunikacioni kompleti: proizvodni modelI:

BSR3-2RK-KK1: SmsKontroler SMS Komunikacioni komplet (predajnik + prijemnik):

Opis: Komplet se sastoji od dva SMS uredjaja (predajnik i prijemnik). Korisnik SMS porukama definise funkciju svakog od uredjaja. Kontrolni kontakt predajnika slanjem SMS poruke ukljucuje/iskljucuje relejni izlaz prijemnika zavisno od stanja. Dodatni relejni izlaz (Relay2) moze se kontrolisati SMS porukama nezavisno. Mogucnost dojave i na mobilni telefon.
Karakteristike: 2xugradjeni releji (preklopni kontakti) za max 3A/230V, kontaktni beznaponski kontrolni ulaz
Primena: Daljinska SMS kontrola rada potrosaca zavisno od stanja komandnog kontaktnog ulaza na predajniku (npr. punjenje/dopunjavanje daljinskih/izmestenih rezervoara/bazena pumpom na drugoj lokaciji a upravljanom predajnikom primena u vodovodima i sl.), daljinsko SMS ukljucenje, signalizacije, pogon izvrsnih elemenata, alarmna funkcija (bez potrebe za mobilnim telefonom) SMS automatizacija i sl.
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
BSR3-2RK-KK1 SmsKontroler tip: BSR3-2RK-SMSKK1 - vidi detaljno
Komplet: 2x SmsKontroler, 2x mrezni adapter, 2x spoljnja antena i uputstvo za rukovanje

 

BSR600 serija: SMS Kontroleri sa vecim brojem ulaza/izlaza - (pcb: Arduino NANO + SIM800L)

BSR601: Sms komanda do 6 relejnih izlaza (kanala)

Botronic: SmsKontroleri Arduino Nano i SIM800L osnove

Opis: SMS konadovanje do 6 relejnih izlaza (kanala). Mogucnost tajmerskog ili konstantnog rada za svaki od izlaza. Mogucnosti korisnickog SMS podesavanja radnih parametara...
Primena: Daljinska SMS kontrola rada do 6 nezavisnih potrosaca
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
PCB konfiguracija: ArduinoNANO(mikroUSB)+SIM800L+6xRel+...
Napomene: Mogucnost razvoja sopstvenih aplikacija sa Arduino IDE i sl. programskim alatima...
BSR601A code: SmsKontroler tip: BSR601A - vidi vise
150€
Komplet: SmsKontroler, mrezni adapter, stap GSM antena i uputstvo

 


Dodatna oprema i pribor:

BSR-ANT1: Magnetna GSM - GPRS Antena sa 3m prikljucnog kabela

Botronic.rs: GSM - GPRS ANTENE

Magnetna (dodatna oprema - isporuka na poseban zahtev) antena sa 3m prikljucnog kabela. Za poboljsanje prijemnog signala. Koristi se u slucajevima slabog-nedovoljnog prijema GSM signala (instlacija uredjaja u pordumima, metalnim objektima-ormanima, lokacijama sa slabim GSM signalom i sl.).

 

BSR-ANT1: Magnetna GSM-GPRS antena sa 3m kabela (konektor: muski SMA MALE)
15€

 

 

GORE