Botronic-Botronik-Botroniks: -- HOME
Serbia-Novi Sad-Sr.Kamenica - email: botronik@gmail.com

BotArdUNO: PLC-PCB sa softverom za rad sa PCa
BotArdUNO1: UNO + 4x Relej 5A/230V + RS485 modul +
aplikacije za se mogu preuzeti i sa sajta - Vidi kako
Napomena: donji kodovi su funkcionalni samo sa ovim hardverom!
cena i rok isporuke: na zahtev
 
 

BotArdUno1-S1: Kontrola rada do 4 relejna izlaza (4 opterecenja - potrosaca L1-L4)
 
Ako se ne koristi RS485 komunikacija izkljuciti konektor sa RS485 modula a PC prikljuciti na USB konektor!
AT command (ASCII characters + ENTER) - Baud 9600,8 Data bits, None Parity,1 Stop Bit (select: Append CR)) - Termite
AT - I?
KA=? - prikaz statusa svih izlaza istovremeno
Kx=? - prikaz statusa pojedinacnog izlaza x (x=1-4)
Kx=1 - ukljuci pojedinacni izlaz x (x=1-4) - primer: K1=1
Kx=0 - izkljuci pojedinacni izlaz x (x=1-4) - primer: K4=0
KA=1 - ukljuci sve izlaze istovremeno
KA=0 - izkljuci sve izlaze istovremeno
Download: Hex - PcApp1