Botronic-Botronik-Botroniks: HOME - email: botronik@gmail.com

ANA serija: PLC-PCB za rad sa PCa
-u kompletu sa USB kabelom, testiran i sa kodom koji se navede u zahtevu
-dimenzije: 70x72xH25mm - ArduinoNano u kompletu - kleme 5mm
-aplikacije za ANA (UcHex) i PC (PcAppX) se mogu preuzeti i sa sajta - VidiInfoKako
-Napomena: donji kodovi su funkcionalni samo sa ANA PLC-PCB hardverom!
-cena i rok isporuke: na zahtev

ANA1-S1: Kontrola rada do 8 izlaza preko PCa

- Kontrola stanja do 8 izlaza sa PCa
- Aktivno stanje izlaza je LO (0V). Max opterecenje svakog od izlaza do 20mA/5V.
- Za vece potrosace koristiti SSR releje ili relejne module.
- Stanje izlaza se memorise te kod prekida napajanja postavlja se u zadnje memorisano stanje.
- Napajanje: PC-USB
 
 
 
 
 
Download: UcHex - PcApp1

ANA1-S2: Kontrola rada do 14 izlaza preko PCa

- Kontrola stanja do 8 izlaza sa PCa
- Aktivno stanje izlaza je LO (0V). Max opterecenje svakog od izlaza do 20mA/5V.
- Za vece potrosace koristiti SSR releje ili relejne module.
- Stanje izlaza se memorise te kod prekida napajanja postavlja se u zadnje memorisano stanje.
- Napajanje: PC-USB
 
 
 
 
 
Download: UcHex - PcApp1

ANA1-S3: Prikaz stanja do 8 kontakata (otvoren/zatvoren) preko PCa

- Prikaz stanja do 8 beznaponskih kontakata (otvoren/zatvoren).
- Napajanje: PC-USB
 
 
 
 
 
 
 
 
Download: UcHex - PcApp1

ANA1-S4: Merenje i prikaz do 4 temperature preko PCa (TempSenzor 4x DS18B20)

- Merenje i prikaz na PCu do 4 temperature sa senzorima tipa DS18B20 (-50/120C).
Mogucnosti PcApp1:
- setovanja intervala ocitavanja (2-32000sek.), dodela naziva senzorima
- mnozenje merne vrednosti koeficijentom
- kreiranje LOG fajla sa podacima merenja (za pregled u nekom softveru te namene (npr. EXCEL) i sl.)
- LOG fajl: naziv=datum (YYMMDD) sadrzaj: 1=vreme 2-5= merne vrednosti (Log File format - comma delimited)
 
 
 
Download: UcHex - PcApp1

ANA1-S5: Merenje i prikaz do 8 temperatura preko PCa (TempSenzor 8x DS18B20)

- Merenje i prikaz na PCu do 8 temperatura sa senzorima tipa DS18B20 (-50/120C).
Mogucnosti PcApp1:
- setovanja intervala ocitavanja (2-32000sek.), dodela naziva senzorima
- mnozenje merne vrednosti koeficijentom
- kreiranje LOG fajla sa podacima merenja (za pregled u nekom softveru te namene (npr. EXCEL) i sl.)
- LOG fajl: naziv=datum (YYMMDD) sadrzaj: 1=vreme 2-8 = merne vrednosti (Log File format - comma delimited)
 
 
 
Download: UcHex - PcApp1

ANA1-S6: Merenje temperature i relativne vlaznosti vazduha sa do 4 senzora preko PCa (Senzor 4x DHT22)

- Merenje i prikaz na PCu do 4 temperature i relativne vlage vazduha (%RH) sa senzorima tipa DHT22 ili AM2302 (temp: -50/80C RH=0-100%).
Mogucnosti PcApp1:
- setovanja intervala ocitavanja (2-32000sek.), dodela naziva senzorima
- mnozenje merne vrednosti koeficijentom
- kreiranje LOG fajla sa podacima merenja (za pregled u nekom softveru te namene (npr. EXCEL) i sl.)
- LOG fajl: naziv=datum (YYMMDD) sadrzaj: 1=vreme 2,3,4,5... = merne vrednosti (Log File format - comma delimited)
 
 
 
Download: UcHex - PcApp1

ANA1-S7: Do 4 Brojaca impulsa sa prikazom stanja na PCu

- Prikaz stanja do 4 brojacka ulaza (brojaca) aktiviran beznaponskim kontaktom (otvoren/zatvoren).
- Uveca vrednost kod zatvaranja kontakta Kapacitet brojanja: do 1000000
- Mogucnost reseta svakog brojaca nezavisno
- max brzina brojanja: do 5 imp./sek.
- Napajanje: PC-USB
- mogucnost koriscenja senzora sa kontaktnim izlazom i NPN tipova senzora napajanja 5V
 
 
 
 
Download: UcHex - PcApp1