Botronic ili Botronik ili otronikS: Gotovi programski kodovi za sve tipove Arduino i PC korisnika - botronik@gmail.com

 


bak - Gotovi HEX kodovi za Arduino. Skinuti, raspakovati i upisati u odgovarajuci Arduino sa nekim od ponudjenih bezplatnih programa (npr XLoader). Nakon toga koristiti program za zadavanje korisnickih vrednosti upisom u predhodno programirani Arduino (npr Termite). Sve zadate vrednosti ostaju memorisane (bez obzira na prekid napajanja) dok ih korisnik sledeci put ne promeni.
Korisni linkovi: Link1 - Link2

 

bakVR11: Vremenski relej sa jednim izlazom
bakVR21: Vremenski relej sa 2 izlaza
bakVR41: Vremenski relej sa 4 izlaza
 
App4A: Kontrola stanja do 4 izlaza preko PC racunara...
App4TempDS18A: Merenje do 4 temperature i prikaz na PC racunaru...
 
Za vise pogledaj ovaj link