BotronikS: Gotovi Hex kodovi za Arduino i WIN PC aplikacije. Bez potrebe znanja programiranja.
Upisati Hex kod u Arduino i instalirati PC aplikaciju... - Email: botronik@gmail.com
 

App4A: Kontrola stanja do 4 izlaza preko PC racunara - BEZPLATNI KODOVI!
Nakon instalacije ponudjene PC Aplikacije moguce je sa PC ekrana direktno kontrolisati rad do 4 izlaza
Za Arduino: NANO -- UNO -- MEGA
Koriste se Arduino pinovi: D4=OUT1 D5=OUT2 D6=OUT3 D7=OUT4 (Aktivno stanje izlaza (Hi): ON=5V OFF=0V)
Na pinove dodati relejne module ili SSR module za pogon potrosaca - RM2 - RM4 - SSR1 - SSR4
Napajanje: PC-USB
Napomena:
 
Skinuti donje HEX kodove, raspakovati i upisati u odgovarajuci Arduino (koristi alat XLoader)
Arduino HEX kod za: Nano(ATmega328):Hex -- Uno(ATmega328):Hex -- Mega(ATMEGA2560):Hex
 
PC Aplikacija (za WINDOWS): Za rad ponudjenih PC aplikacija potrebno je skinuti i instalirati (samo jednom): VB6RunTimePlus2.2
PC Aplikaciju skinuti, raspakovati i startovati (dozvoli windows start aplikacije - how ) upisati broj COM porta gde je Arduino prikljucen
(videti u Device Menager/Ports) i probati.
PC App: pcApp4A
 

BotronikS

 
Za poznavaoce Arduino programiranja:
ArduinoIDE kod: ucApp4A --- ucApp4Azip