BotronikS: Gotovi programski kodovi za sve tipove Arduino i PC korisnika - botronik@gmail.com

 


bakVR21: Vremeski relej sa 2 izlaza
Opis koda:
Aktivan Izlaz1 zadato vreme T1, aktivan Izlaz2 zadato vreme T2 te ponavljanje. (vremena se setuju u sekundama 0-32000)
Ako je T1=0 ciklus se ignorise
Ako je T2=0 Izlaz2 je stalno aktivan
Primer1- Oscilator (koristi oba izlaza): T1=X(X>0) T2=X(X>0)
Primer2- Kasnjenje iskljucenja X (koristi Izlaz1): T1=X(X>0) T2=0
Primer3- Kasnjenje ukljucenja X (koristi Izlaz2): T1=X(X>0) T2=0
Komande za setovanje radnih vrednosti (npr Termite) - Format komande: SLOVO (ASCII KARAKTER) + ENTER (Baud:9600)
I - Info
S - Ulaz u meni za Setovanje
-- Input T1: upisati vreme trajanja impulsa za Izlaz1 (0-32000) sekunde
-- Input T2: upisati vreme trajanja impulsa za Izlaz2 (0-32000) sekunde
R - Proizvodni (default) reset
Koriste se Arduino pinovi (nano/uno):
D5 (PD5): Izlaz1 (0V=OFF 5V=ON) - izlaz naponski 5V/30mA za pogon dodatnih elemenata snage...
D6 (PD6): Izlaz2 (0V=OFF 5V=ON) - izlaz naponski 5V/30mA za pogon dodatnih elemenata snage...
 
Download: (Nano/Uno): Hex-bakVR21
Kako: Skinuti i raspakovati gornji Hex fajl, upisati u Arduino sa (npr XLoader) zatim setovati radne vrednosti sa (npr Termite)...