Botronic-Botronik-Botroniks: -- HOME
Serbia - Novi Sad - Sr.Kamenica - email: botronik@gmail.com

BAS1RSCmega BAS1RSCnano RS485 KOMUNIKACIJA:
BAS1: uno/mega + 4x Relej 10(5)A/230V + RS485 modul +
Napomena: donji kodovi su funkcionalni samo sa ovim hardverom!
cena i rok isporuke: zavisno od modela i programske opreme
 
 

BAS1RFCmega BAS1RFCnano RADIO (RF) KOMUNIKACIJA:
BAS1: uno/mega + 4x Relej 10(5)A/230V + RF modul HC12 +
Napomena: donji kodovi su funkcionalni samo sa ovim hardverom!
cena i rok isporuke: zavisno od modela i programske opreme
 
 

 

RS485 KOMUNIKACIJA:

BAS1xRSC-AC1: Kontrola rada do 4 relejna izlaza (4 opterecenja - potrosaca L1-L4)
Komunikacija sa PC-PLC: RS485 ili USB
BAS1RSCmega BAS1RSCnano PcRS485A PcRS485B  
 
Svaki uredjaj poseduje identifikacionu lozinnku (ID) koja se moze i menjati (0-9)
Moguce povezivanje do 10 uredjaja paralelno te komunicirati lozinkom(ID)+AT komandom
Koristiti USB 5V/1A napajanje ili 9V/1A iz adaptera. Ako se koristi samo USB komunikacija sa PCem preporuka i 9V/1A napajanje!
Za prikljucenje na PC-PLC potreban je i RS485 adapter-vidi ponudu
Ako se ne koristi RS485 komunikacija izkljuciti konektor sa RS485 modula a PC prikljuciti na USB konektor!
 
AT komande (na osnovu donjih komandi korisnik moze razvijati aplikacije za PC/PLC po zelji):
AT command (ASCII characters + ENTER) - Baud 9600,8 Data bits, None Parity,1 Stop Bit (select: Append LF)) - Termite
Pazi: Sledece komande (ako je potrebno) raditi samo kada je jedan (zeljeni) uredjaj prikljucen na komunikacionu mrezu (napajanje)! Svi ostali treba da su iskljuceni!
ID? - vraca trenutno vazecu lozinku (ID) prikljucenog uredjaja
ID=x - definisi novi ID (x=0-9, x=-1 no ID)
Sledece komande se mogu raditi u komunikacionoj mrezi (prikljuceni svi uredjaji sa razlicitim ID):
(ID)AT - provera komunikacije (vraca ID+OK)
(ID)I? - vraca oznaku koda
(ID)Ox? - vraca stanje izlazax (x=1-4 H=on ili L=off)
(ID)OxH - postavi izlazx u H stanje x (x=1-4 H=5V=Relayx=ON) primer (ako je ID=1): 1O1=H
(ID)OxL - postavi izlazx u L stanje (x=1-4 L=0V=Relayx=OFF) primer (ako je ID=2): 2O3=L
Promena stanje svakog izlaza se memorise te kod prekida te dolaska napajanja izlaz se postavlja u zadnje memorisano stanje!
 
U ponudi modeli (Svaki uredjaj je testiran i sa upisanim kodom (AC1) i ID lozinkom):
BAS1RSCmega-AC1 (arduino osnova MEGA): - 50eur
BAS1RSCnano-AC1 (arduino osnova NANO): - 40eur
PcRS485A - PC modul za dvozicnu RS485 komunikaciju do oko 300-400m (Win7): - 12eur
PcRS485B - PROFI PC modul za dvo ili trozicnu komunikaciju do oko 1000m (Win10): - 20eur
NAPAJANJA I PRIKLJUCNI KABLOVI NISU U PONUDI - KORISNIK BIRA PREMA ZELJI - POTREBNA KONSULTACIJA
 

 

RF (RADIO) KOMUNIKACIJA:

BAS1RFCx-AC1: Kontrola rada do 4 relejna izlaza (4 opterecenja - potrosaca L1-L4)
Komunikacija sa PC-PLC: RF - RADIO FREKVENCIJA
BAS1RFCmega BAS1RFCnano PcRFC1
 
 
Komunikacija putem RADIO TALASA (FREKVENCIJE) - uvek spremno za rad i ne zavisi od WiFi, interneta i sl.
Zavisno od koriscenih antena domet od 200 do preko 500m. Za PC-PLC potreban modul PcRFC1
Koristiti USB 5V/1A napajanje ili 9V/1A iz adaptera. Sa upisanim kodom moguca samo RF komunnikacija.
 
Svaki uredjaj poseduje identifikacionu lozinnku (ID) koja se moze i menjati (0-9)
Moguce povezivanje do 10 uredjaja paralelno te komunicirati lozinkom(ID)+AT komandom
 
AT komande (na osnovu donjih komandi korisnik moze razvijati aplikacije za PC/PLC po zelji):
Za PcRFC1: Baud 2400,8 Data bits, None Parity,1 Stop Bit (select: Append LF)) - Termite
Pazi: Sledece komande (ako je potrebno) raditi samo kada je jedan (zeljeni) uredjaj prikljucen na komunikacionu mrezu (napajanje)! Svi ostali treba da su iskljuceni!
ID? - vraca trenutno vazecu lozinku (ID) prikljucenog uredjaja
ID=x - definisi novi ID (x=0-9, x=-1 no ID)
Sledece komande se mogu raditi u komunikacionoj mrezi (prikljuceni svi uredjaji sa razlicitim ID):
(ID)AT - provera komunikacije (vraca ID+OK)
(ID)I? - vraca oznaku koda
(ID)Ox? - vraca stanje izlazax (x=1-4 H=on ili L=off)
(ID)OxH - postavi izlazx u H stanje x (x=1-4 H=5V=Relayx=ON) primer (ako je ID=1): 1O1=H
(ID)OxL - postavi izlazx u L stanje (x=1-4 L=0V=Relayx=OFF) primer (ako je ID=2): 2O3=L
Promena stanje svakog izlaza se memorise te kod prekida te dolaska napajanja izlaz se postavlja u zadnje memorisano stanje!
 
U ponudi modeli (Svaki uredjaj je testiran i sa upisanim kodom (C1) i ID lozinkom):
BAS1RFCmega-AC1 (arduino osnova MEGA): - 50eur
BAS1RFCnano-AC1 (arduino osnova NANO): - 40eur
PcRFC1 - PC-PLC modul za RF komunikaciju (Win10): - 40eur
Spoljnje magnetne antene za povecanje dometa - konsultacija
NAPAJANJA I PRIKLJUCNI KABLOVI NISU U PONUDI - KORISNIK BIRA PREMA ZELJI - POTREBNA KONSULTACIJA