Botronic-Botronik-Botroniks: tel: 064266427 - botronik@gmail.com
Sta treba instalirati na PCu (ako to vec nema instalirano - samo jednom ) - skinuti, raspakovati i instalirati (za Windows):
Za Arduino BScade (COM port driver): Windows CH340 driver ili OVDE
Termite (RS232 terminal): Termite ili OVDE
Za Arduino (Hex uploader): XLoader ili OVDE
Za BScade: VB6RunTimePlus2.2 ili OVDE
Za BScade1: Dozvolite preuzimanje bez obzira na sve poruke upozorenja od Windowsa, raspakujte i startujte.
 

   
PC BScadaID za kontrolu do 16 izlaza sa PCa
Download: BScadaID_16out_A_DEMO - - DEMO verzija limit 2h rada - onda novi start!
Finalna verzija (bez ogranicenja): cena na zahtev!

 

 
PC BScada za kontrolu stanja do 16 digitalnih (on/off) ulaza...
Download: BScadaID_16din_A_DEMO - - DEMO verzija limit 2h rada - onda novi start!
Finalna verzija (bez ogranicenja): cena na zahtev!

 

 
PC BScada za kontrolu do 8 mernih vrednosti i do 8 izlaza
Download: BScadaID_8v8o_A_DEMO - - DEMO verzija limit 2h rada - onda novi start!
Finalna verzija (bez ogranicenja): cena na zahtev!