Botronic/Botronik/BotronikS - HOME
Srbija-Novi Sad-SrKamenica tel.: 0642664273 (radni dan od 11-15h Viber&SMS non stop) - email: botronik@gmail.com
Sta treba instalirati na PCu (ako to vec nema instalirano - samo jednom ) - skinuti, raspakovati i instalirati (za Windows):
Za Arduino BScade (COM port driver): Windows CH340 driver ili OVDE
Termite (RS232 terminal): Termite ili OVDE
Za Arduino (Hex uploader): XLoader ili OVDE
Za BScade: VB6RunTimePlus2.2 ili OVDE
Za BScade1: Dozvolite preuzimanje bez obzira na sve poruke upozorenja od Windowsa, raspakujte i startujte.

BAKS: Botroniks Arduino Kompleti sa Softverom:
Arduino: NANO V3.0 - ATmega328 - 16MHz - 5V
Arduino kompleti sa upisanim kodom - trenutno spremno za rad preko PCa ili PLCa...
Forma: bez kutije - kucista, samo elektronika sa potrebnim priborom za PC komunikaciju. Ostala oprema po zahtevu!
Bez programiranja - samo za prave ELEKTRO MAJSTORE!

BAKS1c10: 16 Izlaza - kontrola izlaza text komandama sa PC/PLCa...

Shm:

TermTest:

Set1:

BScada za PC:

 
Napajanje: PC-USB Izlazi:16x 0/5V max 10mA po izlazu (ako se koriste svih 16 izlaza)
Primene: ukljucenje/iskljucenje do 16 izlaza sa PC/PLCa
Termite test text komandi (format: ID+TEXT+ENTER) ID=identifikacija: vidi sliku TermTest (plavo=komanda zeleno=odgovor)
ID=1 BaudRate=9600 (na zahtev i druge vrednosti)
ID+OxH , ID+OxL : Postavlja izlaz x (1-16) na H (5V) ili L (0V) naponski nivo (primeri: 1O1H, 1O4L,)
ID+OAH , ID+OAL : Svi izlazi na H ili na L nivo (Primer: 1OAH, 1OAL)
Arduino HexCode (za probu): HexCodeDemo - Limit 1000 primljenih komandi - potom restart! - Za finalnu verziju vidi ponudu!
Odgovarajuca BScada za PC: BScadaID_16out_A
Ponuda (sa finalnim (bez limita) kodom):
BAKS1c10-Set1: ArduinoNANO sa FinalKodom + PCB sa klemama+USB kabel 1m - cena: 43eur
BAKS1c10-HexCodeFinal: Finlalna (bez limita) verzija HexKoda - slanje emailom - cena: 10eur
Ostala oprema: na zahtev - konsultacija --- Preporuka: za izlaze: Link1 Link2

 

BAKS1c20: 16 Ulaza (otvoren/zatvoren) - kontrola stanja text komandama sa PC/PLCa...

Shm:

TermTest:

Set1:

BScada za PC:

 
Napajanje: PC-USB Ulazi: kontaktni - beznaponski (otvoren/zatvoren)
Primene: kontrola stanja ulaza (otvoren/zatvoren)
Termite test text komandi (format: ID+TEXT+ENTER) ID=identifikacija: vidi sliku TermTest (plavo=komanda zeleno=odgovor)
ID=1 BaudRate=9600 (na zahtev i druge vrednosti)
ID+Dx : Vraca stanje izlaza x (1-16 H=otvoren L=zatvoren) (primeri: 1D1 )
ID+DA : Vraca stanje svih ulaza (Primer: 1DA)
Arduino HexCode (za probu): HexCodeDemo - Limit 1000 primljenih komandi - potom restart! - Za finalnu verziju vidi ponudu!
Odgovarajuca BScada za PC: BScadaID_16din_A
Ponuda (sa finalnim (bez limita) kodom):
BAKS1c20-Set1: ArduinoNANO sa FinalKodom + PCB sa klemama+USB kabel 1m - cena: 43eur
BAKS1c20-HexCodeFinal: Finlalna (bez limita) verzija Hex Koda - slanje emailom: cena: 10eur

 

BAKS1c30: 4xTemperatura + 8xIzlaz - kontrola stanja text komandama sa PC/PLCa...

Shm:

TermTest:

Set1:

BScada za PC:

 
Napajanje: PC-USB Temperatura: 4x senzor DS18B20 (-50/120C) Izlazi: 8xTTL (Hi=5V Lo=0V)
Primene: kontrola stanja ulaza (otvoren/zatvoren)
Termite test text komandi (format: ID+TEXT+ENTER) ID=identifikacija: vidi sliku TermTest (plavo=komanda zeleno=odgovor)
ID=1 BaudRate=9600 (na zahtev i druge vrednosti)
ID+Vx : Vraca mernu vrednost x (x=1-4) (primeri: 1V01 )
ID+OxH, ID+OxL : Postavlja izlaz x na H ili L nivo (Primer: 1O1H)
Arduino HexCode (za probu): HexCodeDemo - Limit 1000 primljenih komandi - potom restart! - Za finalnu verziju vidi ponudu!
Odgovarajuca BScada za PC: BScadaID_8v8o_A
Ponuda (sa finalnim (bez limita) kodom):
BAKS1c30-Set1: ArduinoNANO sa FinalKodom + PCB sa klemama+USB kabel 1m - cena: 43eur
BAKS1c30-HexCodeFinal: Finlalna (bez limita) verzija HexKoda - slanje emailom - cena: 10eur
Ostala oprema: na zahtev - konsultacija --- Preporuka: za izlaze: Link1 Link2 - za senzore: Link1 Link2

 

BAKS1c40: 1xTemepratura (MAX6675) + 8xIzlaz - kontrola text komandama sa PC/PLCa...

Shm:

TermTest:

Set1

BScada za PC:

 
Napajanje: PC-USB, Senzor temperature: 1x MAX6675, Izlazi: 8xTTL (Hi=5V Lo=0V)
Primene: Merenje temperature (0-400-1000C zavisno od senzora) + ukljucenje/iskljucenje do 8 izlaza sa PC/PLCa
Termite test text komandi (format: ID+TEXT+ENTER) ID=identifikacija: vidi sliku TermTest (plavo=komanda zeleno=odgovor)
ID=1 BaudRate=9600 (na zahtev i druge vrednosti)
ID+V01: Ispis merne vrednosti1 (primeri: 1V01)
ID+OxH , ID+OxL : Postavlja izlaz x (1-8) na H (5V) ili L (0V) naponski nivo (primeri: 1O1H, 1O4L)
ID+OAH , ID+OAL : Svi izlazi na H ili na L nivo (Primer: 1OAH)
Arduino HexCode (za probu): HexCodeDemo - Limit 1000 primljenih komandi - potom restart! - Za finalnu verziju vidi ponudu!
Odgovarajuca BScada za PC: BScadaID_8v8o_A
Ponuda (sa finalnim (bez limita) kodom):
BAKS1c40-Set1: ArduinoNANO sa FinalKodom + PCB sa klemama+USB kabel 1m - cena: 43eur
BAKS1c40-HexCodeFinal: Finlalna (bez limita) verzija HexKoda - slanje emailom - cena: 10eur
Ostala oprema: na zahtev - konsultacija --- Preporuka: za izlaze: Link1 Link2 - za senzore: Link1 Link2
 

 

BAKS1c50: 4xTemperatura+Vlaga + 8xIzlaz - kontrola stanja text komandama sa PC/PLCa...

Shm:

TermTest:

Set1:

BScada za PC:

 
Napajanje: PC-USB - 4xTemperatura+Vlaznost vazduha: 4x senzor DHT22 Izlazi: 8xTTL (Hi=5V Lo=0V)
Primene: kontrola Temperature+Relativne vlaznosti vazduha + 8 izlaza
Termite test text komandi (format: ID+TEXT+ENTER) ID=identifikacija: vidi sliku TermTest (plavo=komanda zeleno=odgovor)
ID=1 BaudRate=9600 (na zahtev i druge vrednosti)
ID+Vx : Vraca mernu vrednost x (x=01-08) (primeri: 1V01 (temp1) 1V02 (vlaga1) ....1V07 (temp4) 1V08 (vlaga4) )
ID+OxH, ID+OxL : Postavlja izlaz x na H ili L nivo (Primer: 1O1H)
Arduino HexCode (za probu): HexCodeDemo - Limit 1000 primljenih komandi - potom restart! - Za finalnu verziju vidi ponudu!
Odgovarajuca BScada za PC: BScadaID_8v8o_A
Ponuda (sa finalnim (bez limita) kodom):
BAKS1c50-Set1: ArduinoNANO sa FinalKodom + PCB sa klemama+USB kabel 1m - cena: 43eur
BAKS1c50-HexCodeFinal: Finlalna (bez limita) verzija HexKoda - slanje emailom - cena: 10eur
Ostala oprema: na zahtev - konsultacija --- Preporuka: za izlaze: Link1 Link2 - za senzore: Link1 Link2

 

BAKS1c60: 1x Brojac impulsa + 8xIzlaz - kontrola stanja text komandama sa PC/PLCa...

Shm:

TermTest:

Set1:

BScada za PC:

BScada: kako podesiti

 
Napajanje: PC-USB - Brojanje impulsa - zatvaranja kontakta C1 ( ili senzora NPN tipa)
Primene: Prikaz stanja brojaca na PCu + 8 izlaza
Termite test text komandi (format: ID+TEXT+ENTER) ID=identifikacija: vidi sliku TermTest (plavo=komanda zeleno=odgovor)
ID=1 BaudRate=9600 (na zahtev i druge vrednosti)
ID+Vx : Vraca mernu vrednost x (x=01-01) (primeri: 1V01 (stanje brojaca1) )
Arduino HexCode (za probu): HexCodeDemo - Limit 1000 primljenih komandi - potom restart! - Za finalnu verziju vidi ponudu!
Odgovarajuca BScada za PC: BScadaID_8v8o_A
Ponuda (sa finalnim (bez limita) kodom):
BAKS1c60-Set1: ArduinoNANO sa FinalKodom + PCB sa klemama+USB kabel 1m - cena: 43eur
BAKS1c60-HexCodeFinal: Finlalna (bez limita) verzija HexKoda - slanje emailom - cena: 10eur
Ostala oprema: na zahtev - konsultacija --- Preporuka: za izlaze: Link1 Link2 - za senzore: Link1 Link2