Botronic Botronik+ Botroniks elektronika: - PONUDA - PIB:107768116 - MB:62976152
Serbia - Novi Sad - Sr.Kamenica - tel.:0642664273 (radni dan od 11-15h Viber+SMS non-stop) - botronik@gmail.com

Za programiranje: ArduinoIDE
Za Arduino upis koda (Hex uploader): XLoader ili OVDE
BScadaID programi: OVDE

PAUK serija: Arduino PLC za ArduinoIDE programere...
Arduino osnova: Arduino razvojni sistemi i ostalo...
Bez softvera-koda (upisan test kod zavisno od modela)
Forma: Sa ili bez kucista (zavisno od modela)
Bez softvera - samo primeri za Arduino poznavaoce - programere! - Za prave majstore-programere koristi: ArduinoIDE

PC komunikacija
RF komunikacija
SMS-GSM komunikacija
Panelni LED kontroleri

 

CAUC2001-UNO

CAUC2001-MEGA

CAUC2001 - Modul (Schield) sa LED displejom i 2 tastera
Namena: raznovrsna
Komplet: UNO ili MEGA sa modulom
Napomena: Bez programa - samo primer
Uputstvo:
Napomene:
Cena: na zahtev

PC (kompjuter) komunikacija: sklopovi sa ugradjenim modulom za komunikaciju sa PC racunarem. Zavisno od brzine prenosa podataka (BAUD), kvaliteta prikljucnog kabela kao i prirode elektro-okoline (prisustvo raznih energetskih-elektro-elektronskih uredjaja) domet-komunikacija (dozvoljena duzina kabela) moze biti reda metara (od 1-10m)

PC-UNO10: UNO-SET10 za PC komunikaciju sa klemama, relejnim modulom, bez kutije-kucista...
Namena: Za PC kumunikaciju... Kontrola rada sklopa preko PC racunara
Komplet: UNO + modul sa klemama + modul sa 4 relea (4x10A/230V) + ...
Napomena:
Uputstvo:
Linkovi:
Napomene:
Cena: na zahtev

PC-MEGA10: MEGA-SET10 za PC komunikaciju sa klemama, relejnim modulom, bez kutije-kucista...
Namena: Za PC kumunikaciju... Kontrola rada sklopa preko PC racunara
Komplet: UNO + modul sa klemama + modul sa 4 relea (4x10A/230V) + ...
Napomena:
Uputstvo:
Linkovi:
Napomene:
Cena: na zahtev

PC-BOT10: NANO-EK25 za PC komunikaciju sa klemama i DIN35 kutijom
Namena: Za PC kumunikaciju... Kontrola rada sklopa preko PC racunara
Komplet: NANO + sklop sa kucistem za montazu na DIN35 sinu
Napomena:
Uputstvo:
Linkovi:
Napomene:
Cena: na zahtev

PC-BOT20: NANO-EK25 za PC komunikaciju sa klemama, 4 relea i DIN35 kutijom
Namena: Za PC kumunikaciju... Kontrola rada sklopa preko PC racunara
Komplet: NANO + sklop sa 4 relea (4x5A/230V) sa kucistem za montazu na DIN35 sinu
Napomena:
Uputstvo:
Linkovi:
Napomene:
Cena: na zahtev

 

RF (RADIO) komunikacija: sklopovi sa ugradjenim RF modulom HC-12 Zavisno od brzine prenosa podataka (BAUD), prirode prepreka izmedju antena, modela koriscenih antena i sl, domet moze biti od nekoliko metara do preko kilometra! Komunikacija radio talasima (nije potreban INTERNET, WiFi i sl. - podpuno nezavisna komunikacija!) bez potrebe dodatnih zakonskih odobrenja (snaga emisije do 100mW i rad u radio-amaterskom opsegu 433MHz)! HC-12 modul se moze posebno programirati za razne brzine prenosa podataka (BAUD) I do 100 razlicitih radnih kanala u opsegu 433MHz... Vidi: HC-12

RF-PC10: RF (RADIO) primo-predajnik za PC sa USB prikljuckom, sa mini antenom, bez kucista...
Namena: Za RF kumunikaciju izmedju PCa i Arduino RF modula, dva PCa (potrebno 2 komada) ili ...
Komplet: USB kabel za PC sa elektronikom (CH340 ili CPA210x ) + RF modul HC-12 + antena + PVC kutija
Napomena: Za vece domete koristiti dodatnu zicanu antenu (konsultacija)
Uputstvo:
Linkovi:
Napomene:
Cena: na zahtev

RF-PC20: RF (RADIO) primo-predajnik za PC sa USB prikljuckom, u PVC kutiji sa spoljnjim prikljuckom za antenu i sa stap antenom za 433MHz...
Namena: Za RF kumunikaciju izmedju PCa i Arduino RF modula, dva PCa (potrebno 2 komada) ili ...
Komplet: USB kabel za PC sa elektronikom (CH340 ili CPA210x ) + RF modul HC-12 + antena + PVC kutija
Napomena: Za vece domete koristiti dodatnu zicanu antenu (konsultacija)
Uputstvo:
Linkovi:
Napomene:
Cena: na zahtev

RF-UNO10: UNO-SET10 sa RF (RADIO) modulom, klemama, relejnim modulom, bez kutije-kucista...
Namena: Za RF kumunikaciju...
Komplet: UNO + modul sa klemama + modul sa 4 relea (4x10A/230V) + RF modul HC-12 sa mikro antenom...
Napomena: Za vece domete koristiti dodatnu zicanu antenu (konsultacija)
Uputstvo:
Linkovi:
Napomene:
Cena: na zahtev

RF-MEGA10: MEGA-SET10 sa RF (RADIO) modulom, klemama, relejnim modulom, bez kutije-kucista...
Namena: Za RF kumunikaciju...
Komplet: MEGA + modul sa klemama + modul sa 4 relea (4x10A/230V) + RF modul HC-12 sa mikro antenom...
Napomena: Za vece domete koristiti dodatnu zicanu antenu (konsultacija)
Uputstvo:
Linkovi:
Napomene:
Cena: na zahtev

RF-BOT10: Kontroler sa RF (RADIO) modulom, 4 relea, 2 digitalna IO, 5 analognih IO, u kutiji za montazu na DIN sinu, sa antenom...
Namena: Za RF kumunikaciju...
Komplet: NANO + 4 relea (4x5A/230V) + RF modul HC-12 sa antenom + kleme + DIN kuciste + ...
Napomena: Za vece domete koristiti dodatnu zicanu antenu (konsultacija)
Uputstvo:
Linkovi:
Napomene:
Cena: na zahtev

 

SMS (GSM) komunikacija: sklopovi sa SMS-GSM modulom SIM800L - komunikacija putem mobilne GSM mreze

SMS-BOT20: Kontroler sa SMS modulom, 4 relea, 2 digitalna IO, 5 analognih IO, u kutiji za montazu na DIN sinu, sa antenom...
Namena: Za SMS kumunikaciju...
Komplet: NANO + 4 relea (4x5A/230V) + GSM-SMS modul SIM800L sa antenom + kleme + DIN kuciste + ...
Napomena: Za bolji prijem koristiti dodatnu magnetnu antenu (konsultacija)
Uputstvo:
Linkovi:
Napomene:
Cena: na zahtev

 

PANEL LED KONTROLERI:

PAUK10: Arduino NANO panelni PLC sa LED displejem i tasterima (2xRel + 6 PPin)

 
Napajanje: AC ili DC ili USB
Programiranje i PC komunikacija: preko USB kabela sa zadnje strane
Oprema: LED displej + 2xTasteri + .... vidi ostalo na rasporedu izlaza
Uputstvo (pdf):
Primeri koda (za ArduinoIDE):
Ponuda:
PAUK10-DC - cena: 60eur
PAUK10-AC - cena: 80eur

PAUK20: Arduino NANO panelni PLC sa LED displejem i tasterima (4xRel + 4 PPin)

 
Napajanje: AC ili DC ili USB
Programiranje i PC komunikacija: preko USB kabela sa zadnje strane
Oprema: LED displej + 2xTasteri + .... vidi ostalo na rasporedu izlaza
Uputstvo (pdf):
Primeri koda (za ArduinoIDE):
Ponuda:
PAUK20-DC - cena: 80eur
PAUK20-AC - cena: 100eur

PAUK411A-MT: Arduino NANO panelni PLC sa LED displejem i tasterima (4xRel + 1xDin + 1xAin)

 
Napajanje: AC ili DC ili USB - Dodato: precizna interna naponska referenca 2,50V - precizno merenje ulaznog napona 0-5V i sa USB napajanjem...
Programiranje i PC komunikacija: preko USB kabela sa zadnje strane
Oprema: LED displej + 2xTasteri + .... vidi ostalo na rasporedu izlaza
Uputstvo (pdf):
Primeri koda (za ArduinoIDE): Code1 - Code1zip - PrimerTemperaturaDS18+Ain+PCispis - PrimerTempHumiDHT22+Ain+PCispis
Ponuda:
PAUK411A-MT - cena: 120eur