Free and finish Arduino code - BotronicArduinoCode - Gotovi programski kodovi za Arduino ploce
or how to use Aruino boards without any programming knowledge of microcontrollers - just enter available software code in Arduino and use it!
ili kako da koristite Aruino ploce bez znanja programiranja mikrokontrolera - samo unesite ponuedjene programske kodove u Arduino i koristite ga!

Order
Download
Original site language: Serbian Latin - For translation into another language use Google Chrome or similar web text translation

Botronic: Arduino Hardware & Software

Gotovi programski kodovi za ARDUINO razvojne ploce sa upravljanjem preko PC racunara, SMS porukama i drugo...

Postovani posetioci - na ovom sajtu je prikazan nacin kako da koristite ARDUINO ploce cak i ako nemate znanja o programiranju mikrokontrolera. Za svaki projekat dostupan je finalni programski kod (u Hex verziji- HexCode) koga treba uneti - upisati u ARDUINO, na neki od puno nacina opisanih na internetu kao:
XLoader ili Arduino Builder ili ih skinite ovde: XLoader -- ArduinoBuilder

Ponudjene su i programske aplikacije-softver za Windows kao PC podrska za rad sa ARDUINO plocama (sa odgovarajucim upisanim kodom). Nakon skidanja programa, potrebno ih je raspakovati i instalirati. Instalacione verzije PC programa potrebno je samo jednom instalirati (na jednom PC racunaru) a kasnije skidati samo exe verzije. Neki od programa su besplatni (0€=Free) dok su drugi za prodaju. DEMO verzije su slobodne za skidanje i probu (uz navedena ogranicenja za demo verzije). Pre odluke o kupovini obavezno probati DEMO verzije - naknadne zahteve nismo u mogucnosti ispuniti. Ako ste zainteresovani za neki od ponudjenih programa u HexCode verziji (izvodni programski kodovi nisu na prodaju - osim na poseban zahtev i dogovor), molimo da nas kontaktirate putem emaila, kako bi se dogovorili o nacinu placanja i isporuci. Nadamo se da cete pronaci nesto interesantno za Vas.


Pazljivo sledite sve instrukcije u navedenim projektima! Ne snosimo nikakvu odgovornost za eventualnu nastalu stetu na koriscenoj opremi!

Kako upisati HexCode u Arduino?
1. Napraviti folder u PCu i dati mu ime
2. Skinuti neki od ponudjenih HexKodova (HexCode) i raspakovati u tom folderu
2. Skinuti i raspakovati ArduinoBuilder u tom folderu.
3. Iz raspakovanog foldera izbaciti ikonu ArduinoBuilder na desktop i starovati
4. U drugom redu komandnih tastera (ispod komande Load Sketc/HEX) bice prikazani postojeci COM portovi na Vasem PCu (COMx) ako postoje - ako ih nema nece biti prikazan nijedan taster sa natpisom COMx.
5. Iskljucite program ArduinoBuilder.
6. Prikljucite ARDUINO plocu (bez ikakvog napajanja) na USB port racunara (preko USB kabela za Arduino)
7. Ponovo startovati ArduinoBuilder progarm...
8. U drugom redu komandi pojave se novi taster sa natpisom COMx (x=broj novog porta za programiranje)
9. Kliknuti na komandu (Load Skec/HEX) i pronaci HexCode raspakovan u Vasem folderu, selektovati ga i kliknuti na komandu Save u prikazanom Windows meniju...
10. Klikom na komandu COMx program se unese u Arduino ( uspesan upis se prikaze na prozoru programa )
11. Zapamtiti koji je broj porta X
12. Startovati neku od skinutih-instaliranih aplikacija za Win (PcAppX) i u SET komandi-meniju upisati zapanceni broj porta X. (COM: X)
13. Testirati i koristiti (naravno sa prikljucenim ulazima/izlazima na Arduino pinovima prema projektnoj dokumentaciji).


 

 

BotronicArduinoCode:

BCA1PC0010: Kontrola do 4 izlaza preko PC racunara
BotronicArduino Opis: HexCode za Arduino omogucava komandovanje radom do 4 izlaza sa PC racunara. Uz prilozene programske aplikacije (za Win OS) mogucnost upravljanja do 4 izlaza sa prikazom trenutnog stanja na ekranu. Koristeci komunikacioni protokol moze se upravljati is sa drugim programima koji podrzavaju rad sa COM portom. Na izlaze se mogu prikljuciti LED, SSR elektronski relei ili relejne modulne ploce te upravljati potrosacima i na 220V...
Za: ArduinoUNO - Napajanje: USB - Izlazi: 4xDigitalni TTL (0=ON 5V=OFF) - Upravljanje: preko PC racunara
Download: Dokumentacija-ProjDoc(pdf):

Verzije programskog koda za upis u Arduino ploce:
BAC1PC0010: Upravljanje radom do 4 izlaza preko PC racunara. Bez memorisanja zadnjeg stanja izlaza kod prekida napajanja...
0€
Download: ArduinoHexCode

BAC1PC0010A: Sa internim memorisanjem zadnjeg stanja izlaza kod prekida napajanja...
10€
Download: ArduinoHexCode(demo) Demo limit: ogranicen broj komandi (30) potom potreban restart...


Verzije programskih aplikacija za PC:
BotronicArduinoCode BAC1PC0010PcApp1: Aplikacija za Windows sa prikazom stanja izlaza i mogucnoscu direktnog upravljanja izlazima klikom na komandne tastere na ekranu...
Download: InstallForWinXP -- InstallForWin8 -- Exe
0€

 

BCA1PC0020: Kontrola do 8 izlaza preko PC racunara
BotronicArduino Opis: HexCode za Arduino omogucava komandovanje radom do 8 izlaza sa PC racunara. Uz prilozene programske aplikacije (za Win OS) mogucnost upravljanja do 4 izlaza sa prikazom trenutnog stanja na ekranu. Koristeci komunikacioni protokol moze se upravljati is sa drugim programima koji podrzavaju rad sa COM portom. Na izlaze se mogu prikljuciti LED, SSR elektronski relei ili relejne modulne ploce te upravljati potrosacima i na 220V...
Za: ArduinoUNO - Napajanje: USB - Izlazi: 8xDigitalni TTL (0=ON 5V=OFF) - Upravljanje: preko PC racunara
Download: Dokumentacija-ProjDoc(pdf):

Verzije programskog koda za upis u Arduino ploce:
BAC1PC0020: Upravljanje radom do 4 izlaza preko PC racunara. Bez memorisanja zadnjeg stanja izlaza kod prekida napajanja...
0€
Download: ArduinoHexCode

BAC1PC0020A: Sa internim memorisanjem zadnjeg stanja izlaza kod prekida napajanja...
10€
Download: ArduinoHexCode(demo) Demo limit: ogranicen broj komandi(30) potom potreban restart...


Verzije programskih aplikacija za PC:
BotronicArduinoCode BAC1PC0020PcApp1: Aplikacija za Windows sa prikazom stanja izlaza i mogucnoscu direktnog upravljanja izlazima klikom na komandne tastere na ekranu...
Download: InstallForWinXP -- InstallForWin8 -- Exe
0€

 

BCA1PC0030: Merenje i prikaz do 4 temperature preko PC racunara
BotronicArduino Opis: HexCode za Arduino omogucava merenje do 4 temperature sa prikljucenih senzora temperature tipa DS18B20 i automatski ispis mernih vrednosti svakih 10 sekundi. Moze se koristiti sa programima koji podrzavaju komunikaciju sa COM portovima (npr Hiper Terminal i sl.) Uz prilozene programske aplikacije (za Win OS) mogucnost prikaza mernih vrednosti na ekranu PC...
Za: ArduinoUNO - Napajanje: USB - Izlazi: 4xDigitalni (Data1-4) - Upravljanje: preko PC racunara
Download: - Dokumentacija-ProjDoc(pdf):

Verzije programskog koda za upis u Arduino ploce:
BAC1PC0030: Merenje i ispisivanje mernih vrednosti do 4 temperature sa DS18B20 senzora...
0€
Download: - ArduinoHexCode

BAC1PC0030A: Sa ispisom mernih vrednosti samo po pozivu sa PC racunara
--€
Download:


Verzije programskih aplikacija za PC:
BotronicArduinoCode BAC1PC0030PcApp1: Aplikacija za Windows sa prikazom mernih vrednosti temperatura
Download: InstallForWinXP --- InstallForWin8 --- Exe
0€

 

BCA1PC0040: Merenje i prikaz temperature i relativne vlaznosti vazduha sa do 2 senzora tipa DHT22 preko PC racunara
BotronicArduino Opis: HexCode za Arduino omogucava merenje temperature i relativne vlaznosti vazduha sa do 2 prikljucena senzora tipa: DHT22. Automatski ispis mernih vrednosti svakih 10 sekundi. Moze se koristiti sa programima koji podrzavaju komunikaciju sa COM portovima (npr Hiper Terminal i sl.) Uz prilozene programske aplikacije (za Win OS) mogucnost prikaza mernih vrednosti na ekranu PC...
Za: ArduinoUNO - Napajanje: USB - Izlazi: 2xDigitalni (Data1-2) - Upravljanje: preko PC racunara
Download: - ProjDoc(pdf):

Verzije programskog koda za upis u Arduino ploce:
BAC1PC0040: Merenje i ispisivanje mernih vrednosti sa do 2 senzora temperature i relativne vlaznosti vazduha tipa: DHT22
0€
Download: - ArduinoHexCode

BAC1PC0040A: Sa ispisom mernih vrednosti samo po pozivu sa PC racunara
--€
Download:


Verzije programskih aplikacija za PC:
BotronicArduinoCode BAC1PC0040PcApp1: Aplikacija za Windows sa prikazom mernih vrednosti temperatura
Download: InstallForWinXP --- InstallForWin8 --- Exe
0€

 


NEXT PROJECTS VERY SOON!