Botronic-elektronika: projektovanje, proizvodnja, trgovina i servis elektro opreme - email: botronik@gmail.com
tel: 064-2664273 (od 11 do 15h) - Adresa: BOTRONIC, Rade Koncara 58, 21208 Sremska Kamenica - Novi Sad - SERBIA - Proizvodi - Kontakt

Arduino-relejni moduli: 1Rel - 2Rel - 4Rel - 8Rel

Relejni moduli za Arduino razvojne sisteme:

CT-RMPxx01v1: Arduino - relejni moduli (x1 Rel): Jedan relejni izlaz (1 way relay)
Botronic.rs: relejni moduli za arduino Relejni moduli namenjeni za direktan pogon iz Arduino razvojnih ploca (ili iz izvora drugog DC napona)
Optokapler izolacija okidnog i relejnog napona
Mogucnost izbora aktivnog okidnog signala: LOW/HIGH polozajem dzampera na ploci
Radni kontakti: 1X3 Preklopni (NC+NO) za max 10A/230V/2000W/300VA (ili 5A/24Vdc)
Prikljucenje: Kleme za PCB na obe strane prikljucaka
Indikacija: Aktivnog stanje sa LED diodom na ploci
Struja signalnog ulaza (za jedan ulaz): <5mA

Potrosnja i napajanje: zavisno od modela

 
Ponuda-modeli (za porucivanje kopirati red sa zeljenim modelom):
CT-RMP0501v1: RelejniModulx1, Napajanje 5Vdc Okidni signal:Ulo=0-2V/Uhi=3-5V Potrosnja: 100mAxRel - * Cena: 6€
CT-RMP1201v1: RelejniModulx1, Napajanje 12Vdc Okidni signal:Ulo=0-2V/Uhi=4-12V Potrosnja: 60mAxRel - * Cena: 6€

 

CT-RMPxx02v1: Arduino - relejni moduli (x2 Rel): Dva relejna izlaza (2 way relay)
Botronic.rs: Arduino relejni moduli Relejni moduli namenjeni za direktan pogon iz Arduino razvojnih ploca (ili iz izvora drugog DC napona)
Optokapler izolacija okidnog i relejnog napona
Mogucnost izbora aktivnog okidnog signala: LOW/HIGH polozajem dzampera na ploci
Radni kontakti: 1X3 Preklopni (NC+NO) za max 10A/230V/2000W/300VA (ili 5A/24Vdc)
Prikljucenje: Kleme za PCB na obe strane prikljucaka
Indikacija: Aktivnog stanje sa LED diodom na ploci
Struja signalnog ulaza (za jedan ulaz): <5mA

Potrosnja i napajanje: zavisno od modela

 
Ponuda-modeli (za porucivanje kopirati red sa zeljenim modelom):
CT-RMP0502v1: RelejniModulx2, Napajanje 5Vdc Okidni signal:Ulo=0-2V/Uhi=3-5V Potrosnja: 100mAxRel - * Cena: 12€
CT-RMP1202v1: RelejniModulx2, Napajanje 12Vdc Okidni signal:Ulo=0-2V/Uhi=4-12V Potrosnja: 60mAxRel - * Cena: 12€

 

CT-RMPxx04v1: Arduino - relejni moduli (x4 Rel): 4x relejni izlaz (4 way relay)
Botronic.rs: Arduino relejni moduli Relejni moduli namenjeni za direktan pogon iz Arduino razvojnih ploca (ili iz izvora drugog DC napona)
Optokapler izolacija okidnog i relejnog napona
Mogucnost izbora aktivnog okidnog signala: LOW/HIGH polozajem dzampera na ploci
Radni kontakti: (4x) 1X3 Preklopni (NC+NO) za max 10A/230V/2000W/300VA (ili 5A/24Vdc)
Prikljucenje: Kleme za PCB na obe strane prikljucaka
Indikacija: Aktivnog stanje sa LED diodom na ploci
Struja signalnog ulaza (za jedan ulaz): <5mA

Potrosnja i napajanje: zavisno od modela

 
Ponuda-modeli (za porucivanje kopirati red sa zeljenim modelom):
CT-RMP0504v1: RelejniModulx4, Napajanje 5Vdc Okidni signal:Ulo=0-2V/Uhi=3-5V Potrosnja: 100mAxRel - * Cena: 24€
CT-RMP1204v1: RelejniModulx4, Napajanje 12Vdc Okidni signal:Ulo=0-2V/Uhi=4-12V Potrosnja: 60mAxRel - * Cena: 24€

 

CT-RMPxx08v1: Arduino - relejni moduli (x8 Rel): 8x relejni izlaz (8 way relay)
Botronic.rs: Arduino relejni moduli Relejni moduli namenjeni za direktan pogon iz Arduino razvojnih ploca (ili iz izvora drugog DC napona)
Optokapler izolacija okidnog i relejnog napona
Mogucnost izbora aktivnog okidnog signala: LOW/HIGH polozajem dzampera na ploci
Radni kontakti: (4x) 1X3 Preklopni (NC+NO) za max 10A/230V/2000W/300VA (ili 5A/24Vdc)
Prikljucenje: Kleme za PCB na obe strane prikljucaka
Indikacija: Aktivnog stanje sa LED diodom na ploci
Struja signalnog ulaza (za jedan ulaz): <5mA

Potrosnja i napajanje: zavisno od modela

 
Ponuda-modeli (za porucivanje kopirati red sa zeljenim modelom):
CT-RMP0508v1: RelejniModulx8, Napajanje 5Vdc Okidni signal:Ulo=0-2V/Uhi=3-5V Potrosnja: 100mAxRel - * Cena: 48€
CT-RMP1208v1: RelejniModulx8, Napajanje 12Vdc Okidni signal:Ulo=0-2V/Uhi=4-12V Potrosnja: 60mAxRel - * Cena: 48€