Botronic.rs - Botronik elektronika SERBIA: projektovanje i proizvodnja elektro opreme i uredjaja

Programska podrska - PC softver za uredjaje iz proizvodnog programa:
(programi slobodni za skidanje i probu ali funkcionalni samo sa odgovarajucim uredjajima)


BtcScada_US4:
Univerzalna: Merenje i dijagramski prikaz do 4 merne velicine na PC racunaru...

BtcScada1

BtcScada_US4install
BtcScada_US4.exe

PcScada-softver za pracenje do 4 merne velicine sa spoljnjeg mernog panela, dijagramski prikaz u realnom vremenu, snimanje u fajlove po datumima, panelni prikaz mernih vrednosti sa mogucnoscu korisnickih podesavanja, mogucnost stampanja mernih dijagrama, trenutno ocitavanje mernih vrednosti ili tajmerski rad, simulacioni panel omogucava potpuno funkcionalnu DEMO-probu rada programa bez prikljucenog spoljnjeg mernog panela, sve komande i uputstvo na domacem jeziku...BtcScada_BHR30PC:
Za BHR30PC: Vlago+Termo regulator sa PC izlazom

BtcScada1

BtcScada_BHR30PCinstall
BtcScada_BHR30PC.exe

Program omogucava pracenje na PC racunaru do 4 nezavisne senzorske sonde-kontrolna panela sa dijagramskim prikazom mernih velicina. Pregled memorisanih mernih vrednosti po datumima, direktno upravljanje-promenu radnih parametara sa kontrolnim panelom i sl. Komande i uputstvo na domacem jeziku... 

Stare verzije programa:

PGM2Ro1Di: PcKontroleri za prikljucenje na PC racunar i upravljanje sa 2 relejna izlaza...

PcKontroleri

InstallApp1.zip (2.8M)
App1.exe (48k)

PC Program -NA DOMACEM JEZIKU!- omogucava direktno ukljucenje 2 izlaza, ocitavanje stanja ulaza, vremenski prikaz zadnje promene, upis u fajl promene stanja izlaza, memorisanje fajlova po datumima... Primenljiv npr kod kontrole otvaranja vrata-prostorija (pregled dogadjaja u fajlu) , daljinske kontrole pristupa, daljinskog resetovanja, ukljucenje raznih uredjaja u kuci, firmi, preko interneta i sl. Za WinXP ili novije verzije...

PGM4Ro4Di: PcKontroleri za prikljucenje na PC racunar i upravljanje sa 4 relejna izlaza...

PcKontroleri

InstallApp1.zip (2.9M)
App1.exe (48k)

PC Program -NA DOMACEM JEZIKU!- omogucava direktno ukljucenje 4 izlaza, ocitavanje stanja 4 ulaza, vremenski prikaz zadnje promene, upis u fajl promene stanja izlaza, memorisanje fajlova po datumima... Primenljiv npr kod kontrole otvaranja vrata-prostorija (pregled dogadjaja u fajlu) , daljinske kontrole pristupa, daljinskog resetovanja, ukljucenje raznih uredjaja u kuci, firmi, preko interneta i sl. Za WinXP ili novije verzije...