Botronic ili Botronik ili Botroniks: elektronika
Novi Sad -Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com

Botronik MK221 Botronik MK221zp Botronik MK221 SSonda  

MK221: Precizni VLAGO+TERMO regulator sa digitalnom DHT22 senzorskom sondom
zavisno od napona napajanja u ponudi tipovi: MK221-220 i MK221-12Vdc (9-15Vdc)

Opis: Merenje, prikaz i regulacija TEMPERATURE i RELATIVNE VLAZNOSTI VAZDUHA u jednom uredjaju sa 2 regulaciona izlaza prema zadatim vrednostima. Tokom rada na ekranu prikaz merne TEMPERATURE (t xx.x) + VLAZNOSTI (h xx.x).

1. SET-Zadavanje radnih vrednosti: Stiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi te odpustiti) prikaze se:
Pt xxx = Zadata TEMPERATURA (-9,9/+80,0C)
Ph xxx = Zadata VLAZNOST (0-99,9%RH)
Dok je brojna vrednost na ekranu promena je moguca na tasterima. Vrednosti ostaju memorisane do sledece promene.

2. PRESET-Servisno zadavanje: Za ulazak u ovaj meni potrebno je: iskljuciti uredjaj sa napajanja, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3sek. odpustiti. Prikaze se redom:
P10 xxx = Korekcija merne vrednosti TEMPERATURE (korisnicko bazdarenje instrumenta)
P12 xxx = Histereza TEMPERATURE (razlika on/off stanja) za regulaciju TEMPERATURE.
P14 = Mod-Nacin rada Izlaza1/Rel1 regulacije TEMPERATURE (0=Hladjenje 1=Grejanje)
P16 xxx = Korekcija merne vrednosti VLAZNOSTI (korisnicko bazdarenje instrumenta).
P18 xxx = Histereza VLAZNOSTI (razlika on/off stanja) za regulaciju VLAZNOSTI.
P20 = Mod-Nacin rada Izlaza2/Rel2 regulacije VLAZNOSTI (0=Vlazenje 1=Susenje).
Dok je brojna vrednost na ekranu promena je moguca na tasterima. Vrednosti ostaju memorisane do sledece promene.

Senzorska sonda DHT22: Digitalna sonda za merenje temperature+relativne vlaznosti u prostorima bez kondenzata. Merenje+regulacija se odvija svake sekunde a odziv senzora na promene je 2-3sek. Moguce produzenje kabela sonde do vise desetina metara uz obavezno koriscenje oklopljenog (sirmovanog) kabela. U slucaju neispravnosti sonde ili prekida komunikacije na ekranu je trepce prikaz (Son) a izlazi su iskljuceni.
PAZNJA: Senzor nije otporan na agresivna isparenja-gasove (amonijak, kiselinska-bazna-benzinska isparenja i sl.). U nekim slucajevima (amonijak-farme svinja) moze pomoci dodatno zastitno kuciste sa sinterovanom glavom-kontaktirati proizvodjaca.

Izlazi: 2x relejni max 3(1)A/250V. Ako se pogoni spoljnji kontaktor-sklopka-pomocni rele (za 220V) obavezno koristiti modele sa ugradjenim RC filterom (snubber) na pogonskom namotaju-spulni. Ako nema-dodati!

Ostale napomene:
- Za DC verziju koristiti iskljucivo kvalitetna prekidacka napajanja (npr. mrezni adapter 12VDC/1A)!
- Ukljucena decimalna tacka na desnoj strani ekrana prikazuje aktivno stanje nekog od izlaza (Rel1 i/ili Rel2).
- Uredjaj je osetljiv na blizinu induktivno/prekidackih elemenata (sklopke, trafoi i sl.) stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih. Svi kontaktori - u istom komandnom ormanu sa uredjajem - moraju imati ugradjen RC filter.
- Proizvodni (DEFAULT) reset: GTas+DTas+Napajanje+3sek.

Vidi detaljno pdf uputstvo: