Botronik: PROIZVODI - KONTAKT - CENE
Novi Sad-Sr.Kamenica-Serbia tel.:0642664273 email: botronik@gmail.com

BMZ1: Zaštita el.motora od smanjenja broja obrtaja (zaglavljenja, usporenja, zaustavljanja) sa automatskim kontriranjem smera obrtaja (odglavljivanje) ili isključenjem pogona...

Opis: Detekcija smanjenja broja obrtaja sa kontriranjem smera ili zaustavljanjem pogona...
Primene: Masine i uredjaji sa mogucim zaglavljenjem - opterecenjem - zaustavljanjem pogonskog elektro motora...
Karakteristike: Detekcija broja obrtaja kontrolisanog sklopa sa induktivnim senzorom u kompletu - Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92). Program rada: Vidi detaljno uputstvo (pdf-srb)

Komplet: Procesor + NPN induktivni senzor Fi12mm + uputstvo
Model: BMZ1 - cena: €120

PLC vremenska detekcije impulsa sa promenom smera (odglavljivanje-zastita motora): BMZ1
UPUTSTVO ZA RUKOVANJE SA GARANTNIM LISTOM

Opis: Zatvaranjem S1 kontakta aktivira se Rel1 (smer1). Ako za zadato vreme P10, prikljuceni induktivni senzor ne izbroji ulazni impuls, iskljuci se Rel1 (smer1) te nakon Pauze1 ukljuci Rel2 (kontra smer-odglavljivanje) te nakon pauze2 ponavlja radni ciklus dok se na S1 ne iskljuci.
Mogucnost samo iskljucenja (bez reverziranja) - vidi P12.
Maksimalna brzina brojanja do 10 imulsa u sekundi!

SET-Radno zadavanje: Samo u oFF stanju stiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi te odpustiti) prikaze se:
Sva vremena su u desetinkama (x0,1sek.)
P10 xxx: Vreme iskljucenja Rel1 ako nema ulaznog impulsa sa senzora (vreme zaglavljivanja)
P12 xxx: Vreme pauze nakon kojeg ce se ukljuciti Rel2 (drugi smer)
AKO JE OVO VREME=NULA - OSTAJE U OVOM STANJU I CEKA ISKLJUCENJE NA S1! (Ne vrsi kontriranje smera-samo iskljucenje!)
P14 xxx: Vreme rada Rel2 (kontra smera - odglavljivanje)
P16 xxx: Vreme pauze2 nakon koga se ponovo startuje Rel1 (ponovni pokusaj rada)
Dok je brojna vrednost na ekranu promena je moguca na tasterima.

PRESET-Servisno zadavanje: Uredjaj iskljucen sa napajanja, stisnuti GRONJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3 sekunde odpustiti. Prikazu se za redom vrednosti:
ISTO KAO KOD SETa!

Start radnog ciklusa: Zatvaranjem spoljnjeg beznaponskog S1 kontakta.
Prekid radnog ciklusa: Otvaranjem spoljnjeg S1 kontakta ili prekidom napona napajanja.

Spoljnji S1 kontakt: Beznaponski kontakt koji zatvaranjem daje uslov rada (prekidac, mikroprekidac, kontakt relea i sl.) Max duzina prikljucnih vodova S1 kontakta do par metara. Kod vecih duzina koristiti oklopljeni kabel (oklop se spaja na GND).

Izlazi: 2x Relejni za max 3(5)A/230V. Ako se pogone spoljnji kontaktori (sklopke) obavezno koristiti modele sa ugradjenim RC filterom (snubber). Ako nema - dodati (RC filter: redna veza kondenzatora 100nF/400V + otpornik 100R/1W). Spaja se paralelno pogonskom namotaju kontaktora (A1/A2).

Napajanje: Ako se uredjaj napaja sa 220V na klemama 9/12 je izlazni DC napon 12V/5V (za napajanje senzora i sl.). Uredjaj se moze napajati i naponom 12Vdc na klemi 9 (ako se ne koristi 220V).

Senzor NPN tipa: Induktivni NPN tipa i napajanja 5V ili 12V. +V=braon GDN=plava SIG=crna

Poruke na ekranu tokom rada:
XXX - odbrojavanje impulsa sa senzora (nakon 999 ponovno od nule) - indikacija ispravnog rada
P12 - Trajanje Pauze1 (pre kontra smera_
P14 - Trajanje Kontra snera (aktivan Rel2)
P16 - Trajanje Pauze2 (nakon kontra smera - start Rel1)
Prekid radnog ciklusa: Otvaranjem S1 kontakta (prekidaca)

Napomene:
1. Uredjaj je osetljiv na blizinu snaznih induktivno/prekidackih elemenata-montirati ga dalje (>15cm) od istih.
2. Reset na proizvodne vrednosti: Gtas+Dtas+Napajanje+3sek.