Botronic-Botronik: PROIZVODI - KONTAKT - email: botronik@gmail.com
Novi Sad - SrKamenica: tel: 0642664274 (11-15h radni dan - Viber i SMS non-stop)

SMS kontroleri: SMS komande + upravljanje + alarmne dojave + akvizicija...:
BSR310-RING - BSR316A - BSR320-2RK - BSR330-3K - BSR331-3R - BSR340-2RT - BSR3AKU-NTK
Releji+Ulazi - +Temperatura - Aku-Alarmi

 

Relejni izlazi, alamni kontaktni ulazi...

BSR310-RING: SMS Kontroler sa 2 relejna izlaza (Rel1 upravljan SMSom, Rel2 upravljan POZIVOM-zvonom)

Dodatna oprema:

A1 A2  

Opis: Aktiviranje zadato vreme trajanja Izlaza2 pozivom-zvonom (nulta potrosnja) + SMS komanda Izlaza1...
Primene: Aktiviranje zadato vreme trajanja Izlaza2 pozivom-zvonom (nulta potrosnja) + SMS komanda Izlaza1, otvaranje elektronskih kapija - vrata sa svojom elektronikom preko jednog kontakta i sl...
Karakteristike: Napajanje 12V/1A ili iz adaptera, 2 relejna izlaza, Kuciste za montazu na DIN35 sinu,

Uputstvo za upotrebu: uputstvo pdf (SRB) --- uputstvo (html) for translate
Osnovni komplet sadrzi: Kontroler sa stap antenom + adapter 12V/1A + uputstvo(SRB)
Model: BSR310 (Osnovni komplet - cena: €80)
Dodatna oprema (isporuka na poseban zahtev):
A1: Spoljnja magnnetna antena sa 3m kabela - POTREBNO KOD MONTAŽE U METALNI ORMAR!: (cena: €15)
A2: Profi industrijsko napajanje za montažu na DIN šinu 35mm - 12V/1,2A (cena: €22)
Primer zahteva: BSR310+A1+A2

BSR316A: SMS Kontroler sa snaznim relejnim izlazom (16A/230V) za direktan pogon potrosaca do 3500W i alarmnim SMS dojavnim kontaktnim ulazom
Dodatna oprema:
A1 A2

Opis: Kontrola rada izlaznog releja 16A/230V + alarmni dojavni kontaktni ulaz...
Primene: SMS direktna daljinska kontrola rada potrosaca (grejanje (vikendice), hladjenje, klimatizacija, navodnjavanje, resetovanje daljinskih uredjaja i sl. + alarmna SMS dojava otvaranjem kontakta (kao samostalni alarmni sistem ili dodatak na postojece alarmne sisteme). Tiha alarmna (SMS+ZVONO) dojava na do 3 tel. broja...
Karakteristike: Napajanje 12V/1A ili iz adaptera, 1 relejni izlaza, Kuciste za montazu na DIN35 sinu,

Uputstvo za upotrebu: uputstvo pdf (SRB) --- uputstvo (html) for translate
Osnovni komplet sadrzi: Kontroler sa stap antenom + adapter 12V/1A + uputstvo(SRB)
Model: BSR316A (Osnovni komplet - cena: €80 )
Dodatna oprema (isporuka na poseban zahtev):
A1: Spoljnja magnnetna antena sa 3m kabela - POTREBNO KOD MONTAŽE U METALNI ORMAR!: (cena: €15)
A2: Profi industrijsko napajanje za montažu na DIN šinu 35mm - 12V/1,2A (cena: €22)
Primer zahteva: BSR316A+A1+A2

BSR320-2RK: SMS Kontroler sa DVA relejna izlaza (2x 3A/230V) i alarmnim SMS dojavnim kontaktnim ulazom (dvokanalna SMS komanda)
Dodatna oprema:
A1 A2  

Opis: Kontrola rada DVA releja 2x3A/230V + alarmni dojavni kontaktni ulaz...
Primene: SMS direktna daljinska kontrola rada potrosaca (grejanje (vikendice), hladjenje, klimatizacija, navodnjavanje, resetovanje daljinskih uredjaja i sl. + alarmna SMS dojava otvaranjem kontakta (kao samostalni alarmni sistem ili dodatak na postojece alarmne sisteme). Tiha alarmna (SMS+ZVONO) dojava na do 3 tel. broja...
Karakteristike: Napajanje 12V/1A ili iz adaptera, 2 relejna izlaza, Kuciste za montazu na DIN35 sinu,

Uputstvo za upotrebu: uputstvo pdf (SRB) --- uputstvo (html) for translate
Osnovni komplet sadrzi: Kontroler sa stap antenom + adapter 12V/1A + uputstvo(SRB)
Model: BSR320-2RK (Osnovni komplet - cena: €80 )
Dodatna oprema (isporuka na poseban zahtev):
A1: Spoljnja magnnetna antena sa 3m kabela - POTREBNO KOD MONTAŽE U METALNI ORMAR!: (cena: €15)
A2: Profi industrijsko napajanje za montažu na DIN šinu 35mm - 12V/1,2A (cena: €22)
Primer zahteva: BSR320-2RK+A1+A2

BSR330-3K: Trokanalna SMS kontaktna alarmna dojava
Dodatna oprema:
A1 A2  

Opis: 3x alarmni dojavni kontaktni ulaz sa oznakom ulaza u SMS poruci...
Primene: 3xAlarmna SMS dojava otvaranjem kontakta (kao samostalni alarmni sistem ili dodatak na postojece alarmne sisteme). Tiha alarmna (SMS+ZVONO) dojava na do 3 tel. broja...
Karakteristike: Napajanje 12V/1A ili iz adaptera, 3 kontaktna ulaza, Kuciste za montazu na DIN35 sinu,

Uputstvo za upotrebu: uputstvo pdf (SRB) --- uputstvo (html) for translate
Osnovni komplet sadrzi: Kontroler sa stap antenom + adapter 12V/1A + uputstvo(SRB)
Model: BSR330-3K (Osnovni komplet - cena: €100 )
Dodatna oprema (isporuka na poseban zahtev):
A1: Spoljnja magnnetna antena sa 3m kabela - POTREBNO KOD MONTAŽE U METALNI ORMAR!: (cena: €15)
A2: Profi industrijsko napajanje za montažu na DIN šinu 35mm - 12V/1,2A (cena: €22)
Primer zahteva: BSR330-3K+A1+A2

BSR331-3R: Trokanalna SMS relejna komanda (3x relejni izlaz)
Dodatna oprema:
A1 A2

Opis: sms komandovanje radom sa do 3 relejna izlaza...
Primene: SMS Kontrola rada do 3 relejna izlaza...
Karakteristike: Napajanje 12V/1A ili iz adaptera, 3x relej 3A/230v, Kuciste za montazu na DIN35 sinu,

Uputstvo za upotrebu: uputstvo pdf (SRB) --- uputstvo (html) for translate
Osnovni komplet sadrzi: Kontroler sa stap antenom + adapter 12V/1A + uputstvo(SRB)
Model: BSR331-3R (Osnovni komplet - cena: €100)
Dodatna oprema (isporuka na poseban zahtev):
A1: Spoljnja magnnetna antena sa 3m kabela - POTREBNO KOD MONTAŽE U METALNI ORMAR!: (cena: €15)
A2: Profi industrijsko napajanje za montažu na DIN šinu 35mm - 12V/1,2A (cena: €22)
Primer zahteva: BSR331-3R+A1+A2

 

+Temperatura: sa merenjem i alarmima...

BSR340-2RT: SMS Kontroler sa dva relejna izlaza + merenje Temperature sa alarmnom dojavom prekoračenja zadatih temperaturnih granica (od -50 do +120 step. C)
Dodatna oprema:
A1 A2

Primene: SMS Alarmna dojava prekoracenja zadatih vrednosti temperature (gornja + donja zadata granica - korisnik zadaje SMSom!) + direktna daljinska kontrola rada do 2 potrosaca. Za srver sale, farme, uzgajalista, vikendice, hladjenje i dojava kvara u razhladnim uredjajima, klimatizacija, dojava temperaturnih anomalija, dojava požara ili mraza i sl.
Karakteristike: Napajanje 12V/1A ili iz adaptera, 2x relej 3A/230v, DigSenazor, Kuciste za montazu na DIN35 sinu,

Uputstvo za upotrebu: uputstvo pdf (SRB) --- uputstvo (html) for translate
Osnovni komplet sadrzi: Kontroler sa stap antenom + SenzorTemperature + adapter 12V/1A + uputstvo(SRB)
Model: BSR340-2RT (Osnovni komplet - cena: €100)
Dodatna oprema (isporuka na poseban zahtev):
A1: Spoljnja magnnetna antena sa 3m kabela - POTREBNO KOD MONTAŽE U METALNI ORMAR!: (cena: €15)
A2: Profi industrijsko napajanje za montažu na DIN šinu 35mm - 12V/1,2A (cena: €22)
Primer zahteva: BSR340-2RT+A1+A2

BSR341-ST: SMS Termoregulator - Termostat (dva relejna izlaza + merenje i regulacija temperature sa alarmnom dojavom)
Dodatna oprema:
A1 A2

Primene: Termoregulatorska - Termostatska regulacija temperature po zadatim SMS vrednostima. Alarmna dojava prekoracenja zadatih vrednosti temperature (gornja + donja zadata granica) + direktna daljinska kontrola rada do 1 potrosaca (grejanje (vikendice), hladjenje, klimatizacija, Farme, magacinski prostori, server sale i sl.
Karakteristike: Napajanje 12V/1A ili iz adaptera, 2x relej 3A/230v, DigSenazor, Kuciste za montazu na DIN35 sinu,

Uputstvo za upotrebu: uputstvo pdf (SRB) --- uputstvo (html) for translate
Osnovni komplet sadrzi: Kontroler sa stap antenom + SenzorTemperature + adapter 12V/1A + uputstvo(SRB)
Model: BSR341-ST (Osnovni komplet - cena: €100)
Dodatna oprema (isporuka na poseban zahtev):
A1: Spoljnja magnnetna antena sa 3m kabela - POTREBNO KOD MONTAŽE U METALNI ORMAR!: (cena: €15)
A2: Profi industrijsko napajanje za montažu na DIN šinu 35mm - 12V/1,2A (cena: €22)
Primer zahteva: BSR341-ST+A1+A2

 

Sa rezervnim napajanjem: SMS+ZVONO dojava nestanka+povratka napajanja+temperatura+kontakt...

BSR3AKU-NTK-3F: SMS Kontroler sa akumulatorskim napajanjem za dojavu prekida i povratka napona napajanja (TROFAZNOG ILI MONOFAZNOG mrežnog napona), temperaturnih (od -50C do 120C) alarma i kontaktnog alarmnog ulaza...

Primene: TEMPERATURNA KONTROLA PROSTORA I TROFAZNA KONTROLA PRISUSTVA MREZNOG NAPAJANJA (ZA MONOFAZNU KONTROLU NE KORISTITI RELE ASIMETRIJE IZ KOMPLETA)! Klimatsko zavisni prostori (temperatura u opsegu -50/120C (korisnik zadaje GORNJU i DONJU granicu SMS porukom) i prisustvo (nestanak+dolazak) napon napajanja (mreznog mono ili trofaznog napajanja) - Farme - Uzgajalista - Server sale - magacinski prostori... SMS kontrolna dojava prekida (nestanak + povratak) napona napajanja (mreznog napona), dojava temperaturnih alarma (gornja+donja alarmna temperaturna granica), dojava promene stanja na kontrolnom alarmnom kontaktnom ulazu (dodatak za spoljnji alarmni(e) uredjaj(e)) i sl. POSEBNA PREPORUKA ZA KORISCENJE U KONTROLNO-UPRAVLJACKIM KOMANDNIM ORMANIMA AUTOMATIKE, ZIVOTINJSKIM I BILJNIM FARMAMA, SERVER-SALAMA, PROSTORIMA SA STROGIM KLIMATSKIM USLOVIMA (TEMPERATURA - ZAMRZIVACI-HLADNJACI-MAGACINI...) I OSETLJIVIM NA PREKID-NESTANAK MREZNOG NAPAJANJA I SL.
Karakteristike: Vidi uputstvo!

Uputstvo za upotrebu: uputstvo pdf (SRB) --- uputstvo (html) for translate
Osnovni komplet sadrzi: Kontroler sa stap antenom + DigitalniSenzorTemperature + Profi napajanje 15V/1A + Akumulator 12V/1,3Ah + Spoljnju magnetnu antenu sa 3m kabela + Rele Asimetrije Faznih Napona + uputstvo(SRB)
Model: BSR3AKU-NTK-3F (Osnovni komplet TROFAZNA VERZIJA: - cena: €180)
Dodatna oprema (isporuka na poseban zahtev): - bez dodatne opreme - sve je u osnovnom kompletu!
Primer zahteva: BSRAKU-NTK-3F