Botronic-Botronik-Botroniks: - HOME
SERBIA/Novi Sad/Sr. Kamenica tel.: 0642664273 (radni dan od 11-15h) - email: botronik@gmail.com

BSR3AKU-NTK: SMS Kontroler sa akumulatorskim napajanjem za dojavu prekida i povratka napona napajanja (mrežnog napona), temperaturnih alarma i kontaktnog alarmnog ulaza...
 

Opis: Uredjaj salje alarmnu SMS poruku na do 3 memorisana tel. broja i to kod :
- Nestanka/povratka mreznog napajanja (napajanje iz internog akumulatora)
- Izlaskom merne temperature van zadatih granica (SMSom zadavanja obe granice)
- Aktiviranjem alarmnog kontakta (aktiviranje na otvaranje ili zatvaranje - podesivo)
- Naponski aktiviran alarmni ulaz (KLEMA7 Ak2) 3-10Vdc iz spoljnjeg naponskog izvora.

- SMS upis alarmnih telefona (do 3 broja): Brojevi se upisuju u formatu *tx= (redni broj), +381 (Srbija), 63 (mreza ALI BEZ NULE NA POCETKU) i broj telefona.
Primer SMSa: *t1=+381631234567 (prvi alarmni broj)
Primer SMSa: *t2=+381642222222 (drugi alarmni broj)
Primer SMSa: *t3= (obrisan treci broj)
- SMS upis alarmnih-granicnih vrednosti temperature1 U CELIM STEPENIMA CELZIJUSA A U OPSEGU -50 DO +125!).
Primer SMSa: *L1=-10 (donja granica za temp.1)
Primer SMSa: *H1=55 (gornja granica za temp.1)
- Zahtev izvestaja o trenutnom stanju: (? ili S)
Primer SMSa: ? (Upitnik ili veliko slovo S)

Nakon svakog poslatog SMSa sacekati odgovor te slati sledeci! Jedan SMS = jedna komanda!

Dodatne (servisne) opcije SMS komandi:
- Definisanje nacina-moda rada za alarmni kontakt Ak1 (*i1m=0 / *i1m=1):
Primer SMSa: *i1m=1 (salje alarmni SMS kod ZATVARANJA kontakta)
Primer SMSa: *i1m=0 (salje alarmni SMS kod OTVARANJA kontakta)
Proizvodno setovano: *i1m=1
- Korekcija merne vrednosti (korisnicko bazdarenje) za temperaturu (+/-):
Primer SMSa: *c1=5 (+5C korekcije na mernu vrednost emperature)
- Zvono (poziv) zajedno sa alarmnom SMS dojavom:
Primer SMSa: *zv=1 (Aktivan poziv-zvono)
Primer SMSa: *zv=0 (Poziv-zvono iskljuceno)
U slucaju aktivnog poziva - ne javljati se na poziv - nepotrebno trosenje kredita!
- Proizvodni reset: *** (tri zvezdice - bez povratnog SMS izvestaja) ALI BRISE SVE UPISANE ALARMNE Tel. BROJEVE I POSTAVLJA VREDNOSTI NA PROIZVODNE! Proizvodne vrednosti: *zv=1, *i1m=1, *L1=5, *H1=45, *c1=0

- Pustanje u rad: Prikljuciti mrezno napajanje (preko adaptera 15V). Na uredjaju treba da se upali LE dioda (Un). Tek nakon toga prikljuciti akumulator iz kompleta!

- Iskljucenje sa napajanja: Prvo odspojiti akumulator te nakon toga iskljuciti napajanje (adapter).

- Provera ispravnosti: Nakon instalacije SIM kartice i ukljucenja na napajanje (tacka 1) sacekati 1-2 minuta te poslati SMS poruku ? (Znak pitanja ili veliko slovo S). Sacekati odgovor. (Odgovor na ? se salje na bilo koji broj sa koga je poruka poslata).

- Upisati alarmne tel. brojeve (tel. brojeve na koje se salje alarmni SMS izvestaj + poziv (zvono). Upisuju se u formatu: * (zvezda) t1= (redni broj) +381 (Srbija) 64 (mre`a-operater ALI BEZ NULE NA POCETKU) xxxxxx (tel. broj):
Primer SMSa: *t1=+381641234567 (prvi broj)
Nakon poruke sacekati odgovor te proveriti na kraju poruke upisani broj.
Primer SMSa: *t2=+381637654321 (drugi broj)
Nakon poruke sacekati odgovor te proveriti na kraju poruke upisane brojeve.
Ako se zeli neki od alarmnih brojeva obrisati nakon znaka = ostaje prazno:
Primer SMSa: *t2= (brise drugi broj)
Paznja: AKO SE NE UNESU ALARMNI BROJEVI (ILI NE UNESU KOREKTNO) UREDJAJ NE DOJAVLJUJE ALARMNA STANJA. SAMO ODGOVARA NA ? NA BROJ SA KOGA SE TAJ SMS POSALJE!

- Upis alrmnih-granicnih vrednosti za temperaturu: Mogu se zadati DONJA (L) I GORNJA (H) granicna vrednost te ako merena temperatura izadje van tih granica salje se alarmna dojava na upisane alarmne tel. brojeve. SMS poruka se salje u formatu: * (zvezda) H1= (oznaka za donju=L gornju=H granicu sa rednim brojem senzora) xx (brojcana vrednost temperature U CELIM STEPENIMA CELZIJUSA A U OPSEGU -50 DO +125!).
Primer SMSa: *L1=-10 (donja granica za temp.1)
Primer SMSa: *H1=55 (gornja granica za temp.1)
Nakon svakog poslatog SMSa proveriti u primljenom povratnom SMSu korektan upis ovih vrednosti.
Pznja: ALARMNA DOJAVA SE SALJE SAMO IZLASKOM MERENE VREDNOSTI VAN ZADATIH GRANICA (kod povratka temperature u zadate granice izvestaj se ne salje)!

- Alarmna dojava nestanka mreznog (220V) napajanja: U slucaju nestanka napajanja uredjaja (220V - preko adaptera) salje se izvestaj na alarmne brojeve. Uredjaj se tada napaja iz internog akumulatora. TAKODJE KOD PONOVNOG DOLASKA-POVRATKA MREZNOG NAPAJANJA SALJE SE IZVESTAJ!

- Interni akumulator: Uredjaj poseduje automatski punjac za pripadajuci akumulator. Autonomija rada na akumulator je 1-2 dana nakon nestanka napajanja. Takodje u ovom rezimu UREDJAJ I DALJE SALJE ALARMNE IZVESTAJE O PREKORACENJU ZADATIH TEMPERATURA!
- Praznjenje internog akumulatora: Ako dodje do kriticne granice izpraznjenosti akumulatora (nestanak napajanja tj rad na akumulator u trajanju 24 i vise casova) uredjaj se iskljucuje. NAKON OVOGA PONOVNI POVRATAK U POGON UREDJAJA MOGUC JE ISKLJUCIVO INTERVENCIJOM NA UREDJAJU! (Deblokada uredjaja ponovnim prikljucenjem na napon akumulatora odnosno mrezni napon.

- Termo-sonda: Tipa DS18B20 (digitalna) u zastitnom metalnom-vodootpornom kucistu. Merni opseg -50/+125C. Tacnost +/- 0,3C. Prikljucni vodovi se mogu produziti do nekoliko desetina metara standardnim kabelom.
Boje izvoda na termo sondi:
BRAON (ili CRVENA)=+5Vdc
PLAVA (ili ZUTA)=signal
CRNA=GND

- Korekcija merne vrednosti: Korisnik moze po zelji dodatno bazdariti-korigovati mernu vrednost sa senzora temperature slanjem SMSa za vrednost korekcije po zelji (*c1=+/- X).

Uredjaj koristi bilo koju MIKRO-SIM karticu a cena SMS poruka je standardna (nema posebnog servisa). Nema ogranicenja u pozivnim brojevima (moze se koristiti i u drugim drzavama kao i u medjudrzavnoj komunikaciji).

Instalacija SIM kartice (telefonskoog broja) UREDJAJ KORISTI MIKRO-SIM format kartice:
-SIM karticu pre stavljanja u GSM modem formirati i ostvariti barem jedno slanje/prijem SMS poruke na standardnom telefonu (provera ispravnosti komunikacije)
- ISKLJUCITI UREDJAJ SA NAPAJANJA! (Rad pod naponom ostecuje uredjaj i karticu!)
- Otvoriti kutiju uredjaja (odvijanjem vijka na gornjoj strani uredjaja te skinuti pokplopac kutije)
- SIM karticu postaviti u metalni SIM mehanizam koji se nalazi na unutrasnjoj strani leve uspravne stampane ploce u unutrasnjosti uredjaja (leve uspravna stampana ploca, CIP-SIM kartice okrenut levo-marker SIM kartice (zakoseni ugao) ne ulazi u mehanizam nego druga strana! Gurnuti karticu do kraja i u tom polozaju ostaje. Kod vadjenja kartice prvo je malo pritisnuti ka unutra te pustiti-kartica malo izadje iz mehanizma te je potom izvaditi.
Prikljucenje na napajanje: Uredjaj se napaja jednosmernim naponom 15VDC/1A iz mreznog adaptera u kompletu. Paznja: POGRESAN POLARITET MOZE OSTETITI UREDJAJ!
Radna spremnost: Kod prikljucenja na napajanje nakon 1min. uredjaj je spreman za rad. Za proveru ispravnosti (prijema-signala, mreze, kartice) potrebno je pozvati broj u uredjaju - ako je sve u redu cuje se zvonjenje!
Montaza: Uredjaj je predvidjen za montazu na standardnu DIN sinu 35mm. (lepljenjem GSM modema za upravljacku kutiju ili uz pomoc prilozenih drzaca). Kod motaze unutar metalnih razvodnih ormana/kucista koja su uzemljena potrebno je koristiti dodatnu-spoljnju antenu (kontaktirati proizvodjaca).
Ostale napomene:
- Uredjaj je osetljiv na izvore smetnji (el. motori, sklopke, trafoi i sl.) ! POSEBNO GA NE MONTIRATI U BLIZINI ENERGETSKE SKLOPKE - KONTAKTORA! Ako se koriste energetske sklopke-kontaktori na 220V pozeljno je paralelno namotaju (spulni) kontaktora dodati RC filter (redna veza: kondenzator 100nF/275V + otpornik 100oma/1W).