Botronic ili Botronik ili Botroniks: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Sremska Kamenica-Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com

BDC13: Progamabilni brojač impulsa (komada) sa Auto Reset funkcijom i relejnim izlazom
Primene: Za brojanje i automatsko zaustavljanje nakon zadatog broja te ponovni start, pakerice, odmeravanja, merenje i odsecanje na zadatu duzinu (broj impulsa), namotavanje na zadati broj impulsa - obrtaja i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja 3VA
Tip regulacije: impulsna
Tip senzora: NPN - PNP (6-30Vdc)
Izlaz: Relejni (preklopni) 16A/230V
Rezolucija prikaza: 1
Program: vidi uputstvo
Kuciste: Panelno 48x96

Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj i uputstvo za upotrebu
Model: BDC13 napajanje 220V - cena: €50
Dodatna oprema - isporuka na poseban zahtev:
IndSenzorNPN12: Induktivni Senzor (detekcija metala daljine<4mm) Fi 12mm: - cena: €10


Opis: Nakon zatvaranja spoljnjeg START kontakta, aktivira se izlazni rele, brojac odbrojava dolazece impulse NA DOLE/NA GORE te kod dostizanja NULE/ZADATOG BROJA iskljuci izlazni rele te nakon podesenog vremena auto-reseta (ili rucnog reseta) spreman za novi ciklus. Do prijema startne komande na START kontaktu brojac ne broji impulse!

SET-Zadavanje radnog broja: Stiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi-te odpustiti) prikaze se zadata vrednost te je promena moguca na tasterima,

Preset-Servisno podesavanje: (Za ulazak u ovaj programski meni, potrebno je: Uredjaj iskljucen sa napajanja, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje uredjaja te nakon 3 sekunde odpustiti). Prikaze se za redom:
P10 xxx: Vreme auto-reset stanja (x0.1sek). Ako je ova vrednost nula - rad bez auto reseta (brojac se resetuje stiskom na DONJI taster).
P12 xxx: Vremenski filter-kasnjenje reakcije brojaca izmedju impulsa zadato vreme - koristi se pri radu sa kontaktnim davacima signala (prekidaci, sklopke i sl.) ili zabrana brojanja sledeceg impulsa zadato vreme).
- 0: Za elektronske senzore
- 1-999: Za kontakte mikro-prekidaca, sklopke-kontaktore, pomocne relee i sl.
P14 xxx: Nacin brojanja: 0=NA DOLE (od zadate vrednosti do nule) 1=NA GORE (od nule do zadate vrednsoti)
P16 xxx: Delilac ulaznog broja impulsa (preskaler 1-1000). Ako je veci od 1, nakon izbrojanog tog broja ulaznih impulsa, vrednost na ekranu se promeni. Koristi se i kod povecanja kapaciteta brojanja brojaca (>1000).
P18 xxx: Nacin rada izlaza: 0=aktvan tokom brojanja 1=inverzno
P20 xxx: Memorisanje radnog broja 0=NE 1=DA

Rucni reset: Stiskom na DONJI taster resetuje se stanje brojaca a izlaz je iskljucen.

Spoljnji START kontakt: beznaponski kontakt koji zatvaranjem daje uslov rada brojaca. Kod vecih duzina (>2m) koristiti oklopljeni kabel. Ako se kratkospoji-prespoji brojac ponavlja cikluse brojanja.

Izlaz: Relejni-radni kontakt do max 16A/230V

Prikljucenje senzora: Kao davaci impulsa mogu se koristiti beznaponski kontaktni davaci (prekidaci, kontakti sklopke, mikro-prekidaca i sl. - spojiti na kleme 7-8) ili npr. induktivni (ili drugi tip elektronskih bezkontaktnih) senzora (NPN/PNP tipa i napajanja 10-30Vdc). Za senzor uzeti plus napajanje sa kleme 3 (uredjaj obezbedjuje izlazni napon 12Vdc/30mA za napajanje senzora), minus sa kleme 7 a signal prikljuciti na klemu 8 odnosno 9 (za PNP tip).

Ostale napomene:
1. Ukljucena decimalna tacka na desnoj strani ekrana predtavlja aktivno stanje izlaznog relea.
2. Uredjaj je osetljiv na blizinu snaznih induktivno/prekidackih elemenata (sklopke, trafoi i sl.) Stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih.
3. Reset na proizvodne vrednosti: Gtas+Dtas+Napajanje+3sek.

 

Primer instalacije sa pogonom potrosaca za 220V:
K1: Energetska sklopka-kontaktor za 220V ili direktan pogon potrosaca do 10A.
AT: Automatski osigurac (spori) 6-16A
GP: Glavni prekidac (po mogucstvu dvopolni) za 220v/10-16A
SC: Start kontakt - beznaponski kontakt (prekidac, taster-zatvarajuci, nozni-papuca prekidac i sl.) Kod vecih duzina (>2m) koristiti oklopljeni kabel.
CC: Brojacki kontaktni ulaz - beznaponski kontakt sa koga se uzima brojacki impuls (kontakt sklopke-kontaktora, mikro-prekidac, rid-rele i sl.)

Slike dole - koriscenje elektronskih blizinskih detekcionih senzora (induktivni, kapacitivni i sl.) kao davac brojackih impulsa:
Prikljucenje NPN/PNP senzora radnog napona 6-30Vdc sa napajanjem direktno iz brojaca.
+/- = Napajanje 12Vdc S=signalni izlaz


GORE