Botronic ili Botronik ili Botroniks: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Sremska Kamenica-Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com

BDC413: Progamabilni brojač impulsa (komada) sa Auto Reset funkcijom i 2 relejna izlaza
Botronic Prog Brojac impulsa sa auto resetom i 2 izlazna releja Primene: Za brojanje i automatsko zaustavljanje nakon zadatog broja te ponovni start, pakerice, odmeravanja, merenje i odsecanje na zadatu duzinu (broj impulsa), namotavanje na zadati broj impulsa - obrtaja i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja 3VA
Tip regulacije: impulsna - Max brzina brojanja: do 150Hz/10000 o/min.
Tip senzora: NPN - PNP (6-30Vdc)
Izlaz: 2xRelejni 3A/230V
Rezolucija prikaza: 1 - Kapacitet brojanja: do 9999
Program: vidi uputstvo
Kuciste: Panelno 48x96

Botronic Prog Brojac Impulsa sa Auto resetom i 2 relejna izlaza

Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj i uputstvo za upotrebu
Model: BDC413 napajanje 220V - cena: €60
Dodatna oprema - isporuka na poseban zahtev:
IndSenzorNPN12: Induktivni Senzor (detekcija metala daljine<4mm) Fi 12mm: - cena: €10


Opis: Nakon zatvaranja spoljnjeg START kontakta, aktiviraju se izlazi Re1/Rel2 (prema zadatim parametrima), brojac odbrojava dolazece impulse NA DOLE/NA GORE te kod dostizanja NULE/ZADATOG BROJA iskljuci izlaz te nakon podesenog vremena auto-reseta (ili rucnog reseta) spreman za novi ciklus. Do prijema startne komande na START kontaktu brojac ne broji impulse!

SET-Zadavanje radnog broja: Stiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi-te odpustiti) prikaze se zadata vrednost te je promena moguca na tasterima.

Preset-Servisno podesavanje: (Za ulazak u ovaj programski meni, potrebno je: Uredjaj iskljucen sa napajanja, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje uredjaja te nakon 3 sekunde odpustiti). Prikaze se za redom:
P010 xxx: Vreme auto-reset stanja (x0.1sek). Ako je ova vrednost nula - rad bez auto reseta (brojac se resetuje stiskom na DONJI taster ili spoljnji RESET taster).
P012 xxx: Vremenski filter-kasnjenje reakcije brojaca izmedju impulsa zadato vreme - koristi se pri radu sa kontaktnim davacima signala (prekidaci, sklopke i sl.) ili zabrana brojanja sledeceg impulsa zadato vreme).
-- 0-5: Za elektronske senzore
-- >5: Za kontakte mikro-prekidaca, sklopke-kontaktore, pomocne relee i sl.
P014 xxx: Nacin brojanja: 0=NA DOLE (od zadate vrednosti do nule) 1=NA GORE (od nule do zadate vrednsoti)
P016 xxx: Delilac ulaznog broja impulsa (preskaler 1-1000). Ako je veci od 1, nakon izbrojanog tog broja ulaznih impulsa, vrednost na ekranu se promeni. Koristi se i kod povecanja kapaciteta brojanja brojaca.
P018 xxx: Nacin rada izlaza1(Rel1): 0=aktvan tokom brojanja 1=iskljucen tokom brojanja - Izlaz2(Rel2) je inverzna funkcija rada Rel1.
P020 xxx: Memorisanje radnog broja 0=NE 1=DA Ako se izabere opcija memorisanja (1) voditi racuna da se brzina brojanja smanjuje!

Rucni reset: Stiskom na DONJI taster ili na spoljnjem RESET-S2 kontaktu trenutno se resetuje stanje brojaca.

Spoljnji START-S1 kontakt: beznaponski kontakt koji zatvaranjem daje uslov rada brojaca. Kod vecih duzina (>2m) koristiti oklopljeni kabel. Ako se kratkospoji-prespoji brojac ponavlja cikluse brojanja.

Izlaz(i): 2xRelejni-radni kontakt do max 5A/230V - Rel1=izbrana radna funkcija Rel2=inverzija rada Rel1

Prikljucenje senzora (NPN): Kao davaci impulsa mogu se koristiti beznaponski kontaktni davaci (prekidaci, kontakti sklopke, mikro-prekidaca i sl. - spojiti na kleme 10-12) ili npr. induktivni (ili drugi tip NPN elektronskih senzora napajanja 10-30VDC). Uredjaj obezbedjuje izlazni napon 12V/30mA za napajanje senzora.

Ostale napomene:
- Uredjaj je osetljiv na blizinu snaznih induktivno/prekidackih elemenata (sklopke, trafoi i sl.) Stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih.
- Reset na proizvodne vrednosti: Gtas+Dtas+Napajanje+3sek.

 


GORE