Botronic - Botronik - Botroniks: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Novi Sad, Sremska Kamenica-Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com
Sajt je namenjen isključivo srednje i visoko obrazovanim kadrovima iz oblasti elektronike i elektrotehnike (inzenjeri, tehničari, električari). Dokumentacija i informacije su za navedenom nivou znanja.

Botronik BDT2010: DigProg Tajmer za UV solarijum sa memorisanjem radnog vremena (minuta) i broja ukljucenja (tretmana)
Botronic BDT2010 Tajmer za UV solarijum Primene:
Kontrola raddnog vremena i broja ukljucenja
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: vremenska
Merno-regulacioni opseg: 1-99 m
Rezolucija prikaza: 1
Tip senzora: -
Izlaz: Relajni 5A/250V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo
BDT2010 Tajmer za UV solarijum

Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj i uputstvom za upotrebu
Model BDT2010: napajanje 220V cena: €70

START RADNOG CIKLUSA: Po ukljucenju na ekranu se ispisuje poruka (oFF) i tajmer ostaje u ovom stanju dok se ne izvrsi startovanje ciklusa ili ocitaju/reprogramiraju memorisane vrednosti. Startovanje radnog ciklusa vrsi se kratkim pritiskom na gornji taster (dok se ekran ne ugasi) te odpustiti. Na ekranu se odbrojava vreme kasnjenja ukljucenja (_xx) do nule kada se startuje radni ciklus (ukljuci se sklopka osvetljenja i sklopka hladjenja). Tokom vremena kasnjenja ako stisnemo/odpustimo gornji taster trenutno se aktivira radni ciklus. Tokom radnog ciklusa u bilo kom trenutku iskljucenje tajmera je moguce ponovnim kratkim pritiskom na gornji taster (HITAN PREKID CIKLUSA U TOKU). Nakon isteka zadatog vremena iskljucuje se izlaz osvetljenja a izlaz hladjenja ostaje aktivan. I vreme hladjenja se moze prekinuti na gorni taster. Te nakon toga program se vraca u oFF stanje.
PROGRAMIRANJE (ZADAVANJE) I OCITAVANJE ZADATOG VREMENA TRAJANJA CIKLUSA: Kratkim pritiskom na donji taster (samo iz oFF stanja) na ekranu se pokaze zadata vrednost trajanja tretmana u minutima (Pxx). Dok je ta vrednost na ekranu promena je moguca na tasterima te nakon 2 sek. mirovanja tastera program memorise vrednost i vraca se u oFF stanje. Na ovaj nacin se vrsi i kontrola zadatog vremena pre starta ciklusa.
OCITAVANJE UKUPNOG BROJA ODRADJENIH MINUTA I BROJA UKLJUCENJA-TRETMANA (total): Tajmer pamti svaki odradjeni minut tretmana i memorise ukupan broj radnih minuta kao i broj ukljucenja radnih ciklusa (tretmana). Ako zelimo ocitati ukupan broj radnih minuta i tretmana tada iz oFF stanja pritisnemo DONJI taster i drzimo stisnut 5sek. Po odpustanju na ekranu se pojave 4 brojnana prikaza. Prva dva su hiljade+jedinice radnih minuta a druga dva su hiljade+jedinice broja ukljucenja (startovanih radnih ciklusa-tretmana). Kapacitet oba zbirna brojaca je do 65.000 te ponovni start od nule. Ovi podaci se mogu iskoristiti kako za kontrolu naplate vremena rada tako i za kontrolu zamene dotrajalih delova solarijuma (lampe, sklopke i sl.). OBA BROJA NIJE MOGUCE RESETOVATI NA NULU!
RADNE OZNAKE NA EKRANU:
oFF - oFF stanje (cekanje starta ili zadavanje)
_xx - Trajanje vremena kasnjenja starta radnog ciklusa
Lxx - Vreme tretmana-osvetljavanja u toku (LIGHTING)
Pxx - Programiranje vremena osvetljavanja
cxx - Vreme hladjenja u toku (COOLING)

DODATNE FUNKCIJE - ZA SERVISERE-INSTALATERE:
- SETOVANJE VREMENA HLADJENJA I KASNJENJA STARTA: Timer iskljucen sa napajanja, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3 sek. odpustiti. Prikaze se zadato vreme hladjenja (cxx=min.) i vreme kasnjenja starta (_xx=sek.). Dok je brojna vrednost neke od ovih promenljivih na ekranu promena je na tasterima. Ovako memorisane vrednosti ostaju upamcene dok se na isti nacin ponovo ne promene ili ne izvrsi default-reset uredjaja. NAKON OVE OPERACIJE POTREBNO JE ISKLJUCITI TE PONOVO UKLJUCITI UREDJAJ kako bi nove zadate vrednosti bile aktivne.
- PROIZVODNI (DEFAULTS) RESET: Ako iz bilo kog razloga dodje do blokiranja rada tajmera, reset na proizvodne vrednoti, vrsimo tako sto, dok je tajmer iskljucen sa napajanja, pritisnemo GORNJI I DONJI taster te prikljucimo napajanje. Nakon 3 sekunde odpustimo tastere. JEDINO NA OVAJ NACIN SE BRISE TOTALNI BROJ RADNIH MINUTA I SETOVANE VREDNOSTI POSTAVLJAJU NA PROIZVODNE.

 


GORE