Botronic ili Botronik ili Botroniks: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Sremska Kamenica-Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com

BFP301A: DigProg Termoprocesor sa digitalnom termo senzorskom sondom DS18B20 i 3 relejna izlaza (3xGrejanje ili 3xHladjenje)
Botronik BFP301Ap Primene:
Farme (pilici, svinje, zivina), uzgajalista, klimatizacija i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: ON/OFF
Merno-regulacioni opseg: -10/+100C
Rezolucija prikaza: 0,1 C. Tacnost: +/- 0,3C
Tip senzora: DALLAS DS18
Izlaz: 3x Relajni 3A/230V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo
Botronik BFP301Az
Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj, senzorsku sondu u vodootpornom kucistu sa 1m prikljucnog kabela i uputstvom za upotrebu
Model: BFP301A: DigProg Termoprocesor sa termo sondom DS18 i 3 relejna izlaza - cena: €80

Opis: Za stepenastu kontrolu (do 3 stepena) regulacije. Izbor histereze i nacina rada (grejanje/hladjenje) za svaki od 3 izlaz posebno. Rad samo jednog ili vise izlaza istovremeno (P24).
GREJANJE: Preko zadate (PtX) IzlazX iskljuci, ukljuci padom merne ispod PtX za vrednost HisterezeX.
HLADJENJE: Preko zadate (PtX) IzlazX ukljuci, iskljuci padom merne ispod PtX za vrednost HisterezeX.

SET-Radno zadavanje: Stiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi te odpustiti) prikaze se:
Pt1 xxx: Zadata Temperatura1 (za Izlaz1-Rel1)
--- Slede redom vrednosti za temperature 2-3 sa odgovarajucim indeksom.
Nekorektno zadate vrednosti mogu uticati na ispravan rad uredjaja!
Dok je na ekranu brojna vrednost promena je moguca na tasterima.

PRESET-Servisno podesavanje: (Potrebno je: iskljuciti uredjaj sa napajanja, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3sek. odpustiti. Prikaze se za redom:
P10 xxx: Histereza1 (razlika on/off stanja za Pt1/Izlaz1)
P11 xxx: Nacin (mod) rada Izlaza1-Rel1: 0=HLADJENJE 1=GREJANJE
P20 xxx: Histereza2 (razlika on/off stanja za Pt2/Izlaz2)
P21 xxx: Nacin (mod) rada Izlaza2-Rel2: 0=HLADJENJE 1=GREJANJE
P30 xxx: Histereza3 (razlika on/off stanja za Pt3/Izlaz3)
P31 xxx: Nacin (mod) rada Izlaza3-Rel3: 0=HLADJENJE 1=GREJANJE
P91 xxx: Vreme reakcije (1-999sek.) Merenje je svake sekunde a reakcija izlaza nakon ovog vremena
P92 xxx: Izbor radnog programa: 1=Rel1 i Rel2 i Rel3 (I funkcija) 2=Rel1 ili Rel2 ili Rel3 (ILI funkcija)
Vrednosti ostaju memorisane do sledece promene.

Termo-senzor-sonda: Digitalni temp-senzor tip: DS18. Sonda predvidjena za rad u vazduhu ili cvrstim materijalima. Za primenu u tecnostima koristiti odgovarajucu zastitnu cev. Vodovi termo-sonde mogu se produziti do vise desetina metara trozilnim kabelom. Za vece duzine koristiti oklopljeni kabel (oklop se spaja na GND). U slucaju neispravnosti-prekida komunikacije na ekranu ispis Son a svi izlazi iskljuceni!
TermoSonda (boje): BRAON ili CRVENA=5V PLAVA ili ZUTA=DAT CRNA=GND

Izlazi: 3x relejni max 5(2)A/250V. Ako se pogoni spoljnji kontaktor-sklopka-pomocni rele (za 220V) obavezno koristiti modele sa ugradjenim RC filterom (snubber) na pogonskom namotaju-spulni. Ako nema-dodati (redna veza kondenzatora 100nF/400V+otpornik 100R/1W).

Ostale napomene:
- Ukljucena decimalna tacka na desnoj strani ekrana prikazuje aktivno stanje nekog od izlaza.
- Uredjaj je osetljiv na blizinu induktivno/prekidackih elemenata (sklopke, trafoi i sl.) stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih. Svi kontaktori - u istom komandnom ormanu sa uredjajem - moraju imati ugradjen RC filter (RC snubber)!
- Proizvodni (DEFAULT) reset (samo servisna opcija): GTas+DTas+Napajanje+3sek.

 

Primer instalacije sa pogonom potrosaca za 220V:
K1-K3: Direktan pogon potrosaca do 5A/220V (izbegavati direktan pogon) ili spoljnja energetska sklopka-kontaktor. Ako se pogoni spoljnji kontaktor-sklopka-pomocni rele za 220V, OBAVEZNO koristiti modele sa ugradjenim RC filterom (SNUBBER) - ako nema dodati (redna veza kondenzatora 100NF/400V+ otpornik 100oma/1W - vezuje se paralelno pogonskom namotaju-spulni (A1/A2)).
AT: Automatski osigurac (spori) 2-6A
GP: Glavni prekidac (po mogucstvu dvopolni) za 220v/10A
Kleme 3-4: Ako se koristi napajanje 220V na ovim klemama je izlazni DC napon 10-15V i moze se koristiti za pogon spoljnjih SSR elemenata snage (prekidajuci ga kroz Rel1-Rel3). Kada se ne koristi napajanje 220V na ove kleme mozemo prikljuciti DC napon 12-15V za rad uredjaja na tom naponu (Auto-akumulator 12Vdc, solarni panel i sl.).


GORE