Botronic ili Botronik ili Botroniks: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Sremska Kamenica-Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com

BFP612: DigProg Termoprocesor sa digitalnom termo senzorskom sondom DS18B20 i 6 solid-stejt (SSR) izlaza (Grejanje + 4xHladjenje + Alarm)
Primene:
Farme (pilici, svinje, zivina), uzgajalista, klimatizacija i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: ON/OFF
Merno-regulacioni opseg: -10/+100C
Rezolucija prikaza: 0,1 C. Tacnost: +/- 0,3C
Tip senzora: DALLAS DS18
Izlaz: 6x SSR 0.5A/230V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo
Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj, senzorsku sondu u vodootpornom kucistu sa 2m prikljucnog kabela i uputstvom za upotrebu
Model: BFP612: DigProg Termoprocesor sa termo sondom DS18 i 6 SSR izlaza - cena: €120

Opis: Izlaz1 kontrolise proces GREJANJE a Izlazi2-Izlaz6 HLADJENJE u kontrolisanom prostoru. Takodje, Izlaz6, zavisno od korisnicki-podesenih vrednosti moze da ima vise funkcija. Radni program kontrolise stanje izlaza na svake 2 sekunde redosledno 1-6 (da se izbegne istovremeno ukljucenje/iskljucenje vise izlaza).

SET-Radno zadavanje: Tokom radnog stanja stiskom na panelne komandne tastere (dok se ekran ne ugasi te odpustiti) prikaze se:
- GORNJI tater:
P21 xxx: HLADNJENJE-Zadata temperatura ukljucenja Izlaza2 (Steper1)
P22 xxx: HLADNJENJE-Zadata temperatura ukljucenja Izlaza3 (Steper2)
P23 xxx: HLADNJENJE-Zadata temperatura ukljucenja Izlaza4 (Steper3)
P24 xxx: HLADNJENJE-Zadata temperatura ukljucenja Izlaza5 (Steper4)
Iskljucenje gornjih izlaza (2-4) je kada merena temperatura padne izspod zadatih vrednosti za vrednost zadate histereze (h20).
L25 xxx: Zadata DONJA granica temperature ISPOD koje se aktivira Izlaz6.
H25 xxx: Zadata GORNJA granica temperature IZNAD koje se aktivira Izlaz6.
Za Izlaz6 vazi zadata histereza (h20) kod povratka temperature u zadate granice. Zavisno od zadatih vrednosti korisnik sam definise funkciju ovog izlaza (kao Steper5, Alarmni izlaz za mernu temperaturu i sl.).
- DONJI taster:
P10 xxx: GREJANJE-Zadata temperatura ISKLJUCENJA izlaza za grejanje (iznad ove vrednosti Izlaz1 se iskljuci )
P11 xxx: GREJANJE-Zadata temperatura UKLJUCENJA izlaza za grejanje (ispod ove vrednosti Izlaz1 se ukljuci)

PRESET-Servisno podesavanje: (Potrebno je: iskljuciti uredjaj sa napajanja, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3sek. odpustiti. Prikaze se za redom:
h20 xxx: Histereza za izlaze za HLADJENJE (2-6). Najcesca vrednost u opsegu 0-10C.
ct xxx: Korekcija merne vrednosti (+/-) - korisnicko bazdarenje instrumenta
Dok se brojna vrednost nalazi na ekranu promena je na tasterima.
Termo senzor-sonda: Namenjena za rad u vazduhu ili suvim materijalima. Za primenu u tecnostima koristiti odgovarajucu zastitnu cev. Produzenje prikljucnih kablova moguce do nekoliko desetina metara, standardnim kabelom, vodeci racuna o polaritetu. Paznja-digitalna senzorska sonda - ako je nispravna komunikacija sa kontrolnim panelom (ili postoje smetnje) na ekranu je vrednost temperature 00.0 (te nakon nekog vremena trepece oznaka Son!).
Zastita od kvara termo-sonde: U slucaju kvara-prekida ili merne temperature van definisanih granica, na ekranu je oznaka Son a svi izlazi (osim Izlaza1-GREJANJE) su ukljuceni.
Izlazi 1-6: Interni SSR izlaznog napona 220V/50Hz za max opterecenje do 0,5A. Predvidjeni za pogon sklopki-kontaktora na 220V (po mogucstvu koristiti modele sa ugradjenim RC filterom na spulni-namotaju sklopke).
Prikljucenje na napajanje: Po mogucstvu voditi racuna o rasporedu prikljucaka mreznog napajanja (FAZA/NULA) naznacenom na klemama.
Rucne komande za aktiviranja izlaza: Uredjaj iskljuciti sa napajanja, stisnuti DONJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3 sekunde odpustiti. Na ekranu je oznaka (r0). Gornjim tasterom izabrati izlaz (r1-r6) a stiskom na donji taster izabrani izlaz je aktivan. Izlaz iz ovog menija je iskljucenjem napajanja.

Ostale napomene:
- Uredjaj je osetljiv na blizinu snaznih induktivno/prekidackih elemenata (sklopke-kontaktori, trafoi, el. motori i sl.) Stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih.
- Reset na proizvodne vrednosti (default): GTaster+DTaster+Napajanje+3sek.

 

Predlog instalacione sheme:

GP - Glavni prekidac za 220V (po mogucstvu dvopolni 6-16A)
AT - Automatski osigurac spori (3-6A)
T.SONDA - Senzorska digitalna termo sonda DS18. Kod vecih duzina prikljucnog kabela (gde postoji mogucnost smetnji) koristiti oklopljeni-sirmovani kabel (oklop se spaja na GND).
K1-K6 - Elektro-mehanicki kontaktori (sklopke) za radni napon 220V po mogucstvu sa ugradjenim RC filterom na pogonskom namotaju (spulni)! Takodje se mogu koristiti i SSR (SolidStejtReleji) kontrolnog-pogonskog napona 220V za daljnju kontrolu rada prikljucenih potrosaca (grejaci, ventilatori i sl.)
Paznja - vazno:
- NE INSTALIRATI ENERGETSKE SKLOPKE U BLIZINI UREDJAJA - OSETLJIV NA EL. SMETNJE.

 


GORE