Botronic ili Botronik ili Botroniks: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Sremska Kamenica-Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com

JRKA2: Alarmna Centrala u relejnom kucistu sa 2 alarmna (kontaktna) ulaza + naponski ulaz 5Vdc + 2 relejna izlaza (TRUBA + LAMPA) + spoljnja komanda RESETA alarmnog stanja

Opis: Alarmna jedinica za dojavu alarmnih stanja u kontrolisanom objektu-elektro ormanu. Opremljena sa 2 alarmna (kontaktna) ulaza i 2 relejna alarmna izlaza (TRUBA+LAMPA). Aktiviranjem alarmnog stanja (na nekom od 2 ulaza) ukljucuje se zvucna i opticka (vizuelna) dojava alarmnog stanja a resetovanje-kvitiranje alarmanog stanja vrsi se na spoljnjem reset tasteru. Akumulatorsko napajanje iz kompleta obezbedjuje autonomiju rada vise sati po nestanku mreznog napona.

Primena: Obavezan sastavni deo komandnih ormana u farmana uzgajalistima i svuda gde anomalije u radu sistema (nestanak faznih napona, ispadi bimetala zastite el. motornog pogona, ispadi napojnih osiguraca i sl.) mogu izazvati stetne posledice...
Montaza: na standardnu DIN sinu 35mm.

 
Komplet sadrzi: Relejnu centralu, adapter-napajanje 15V/1A, Akumulator (gel) 12V/1,3Ah, PiezoSirenu 12V/125db opremu i uputstvo.
Model: JRKA2 - cena kompleta: €100
Dodatna oprema na poseban zahtev:
PS15V/2A: Profesional industrijsko napajanje za montažu na DIN šinu - 15V/2A - cena: €20


- Kod prikljucenja na napajanje uredjaj 30 sekundi ceka stabilizaciju radnih uslova i postavljanje okidnog alarmnog kontakta u radno stanje (vreme stabilizacije). AKO JE NEKI OD ALARMNIH KONTAKATA (USLOVA) AKTIVAN - TOKOM TRAJANJA OVOG VREMENA - TREPCE-BLINKA izlaz Rel2-LAMPA.

- Nakon istega gornjeg vremena stabilizacije uredjaj kontrolise stanje alarmnih uslova.
AK1-kroz kontakt na GND (minus): ALARMNI KONTAKT (OTVARAJUCI) AKTIVIRA ALARMNO STANJE KOD OTVARANJA KONTAKTA. U NORMALNOM (NE ALARMNOM) STANJU OVAJ KONTAKT JE ZATVOREN. AKO SE NE KORISTI-PRESPOJITI GA NA GND (MINUS)
AK2: ALARMNI KONTAKT (ZATVARAJUCI) AKTIVIRA ALARMNO STANJE KOD ZATVARANJA KONTAKATA. U NORMALNOM (NE ALARMNOM) STANJU OVAJ KONTAKT JE OTVOREN!
NAPONSKI ALARM (+Avc klema 7): Dovodjenjem DC napona 5V (3-6V) na ovu klemu aktivira se alarmno stanje adekvatno kao kod zatvaranja kontakta AK2. KOD KORISCENJA NAPONSKOG ALARMA NE KORISTI SE KONTAKTNI ALARM AK2. GND izvora naponskog alarma spojiti sa GND uredjaja.

Aktivno alarmno stanje: U aktivnom alarmnon stanju oba izlaza su ukljucena konstantno.

Reset-taster (rucno kvitiranje)-kroz kontakt na GND (minus): Ako se, za vreme dok su oba izlaza aktivna (aktivno alarmno stanje u toku), stisne RESET TASTER, iskljucuje se Rel1TRUBA. Drugi rele ce se iskljuciti kada se deaktiviraju alarmni uslovi koji su izazvali alarmno stanje. Reset-taster je zatvarajuci beznaponski kontakt.

Auto-reset: Ako su oba izlaza aktivna (aktivirano alarmno stanje) nestankom uslova aktiviranja alarmnog stanja oba izlaza se iskljuce (auto-reset funkcija).

Ostalo:
- Ako se zeli dojava nestanka napajanja, kontakt (mirni) detektora nestanka napajanja (npr. Rele asimetrije faza ili sl.) Povezati redno sa ostalim uslovima na Ak1.
- Voditi racuna da se za signalnu svetiljku alarma (LAMPA) koristi LED lampa (dioda) za 12Vdc - jer kod nestanka napajanja ista se napaja iz akumulatora 12V.
- Iz pomenutog razloga, za TRUBU koristiti piezo sirenu za 12Vdc.

NAPOMENE:
1. Uredjaj je osetljiv na blizinu snaznih induktivno/prekidackih elemenata (sklopke, trafoi i sl.) Stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih.

 

Primer povezivanja na akumulator sa naponskim ulazom:
AK1: Alarmni kontakt (ili ostali alarmni uslovi redno vezani) otvarajuci (NC): Otvaranjem AK1 aktivira se alarmno stanje.

RT: Reset taster (zatvarajuci (NO)). Kratkotrajnim zatvaranjem ovog kontakta resetuje (kvituje) se alarmno stanje.

L: Lampa (svetiljka) na 12V!

T: Truba (sirena) na 12V. Piezo sirena - voditi racuna o polaritetu.

AKU12V: Akumulator (gel) 12V/1,3Ah.

15Vdc: Naponski izvor (i punjac akumulatora). Adapter ili industrijsko napajanje 15V/1-2A.

NAPONSKI 5V ALARMNI ULAZ: Naponski ulaz sa drugog uredjaja (aktivan alarm kod prisustva napona 5V (3-6V)).


GORE