Botronic ili Botronik ili Botroniks: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Sremska Kamenica-Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com

BHR100: Precizni regulator relativne vlaznosti vazduha sa digitalnom senzorskom sondom DHT22
Primene: Za regulaciju relativne vlaznosti vazduha u kontrolisanom prostoru. Susare, inkubatori, zivotinjske i biljne farme, fermentacione komore, magacinski prostori sa osetljivom robom, klimatizacija prostora i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja 3VA
Tip regulacije: ON/OFF
Termo senzorska sonda: digitalna DHT22 sa internom temperaturnom kompenzacijom i fabricki kalibrisana
Izlaz: Relejni (preklopni) 16A/230V
Rezolucija prikaza: 0,1C/0,1%RH
Program: vidi uputstvo
Kuciste: Panelno 48x96

Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj, senzorsku sondu sa 2m prikljucnog kabela i uputstvo za upotrebu
Model: BHR100 napajanje 220V - cena: €50


Opis: Regulacija je ON/OFF tipa. Kada merena vrednost dostigne-predje zadatu izlaz se (zavisno od izabranog programa rada susenje/vlazenje) iskljuci/ukljuci. Izlaz ce se ukljuciti/iskljuciti kada merena vrednost padne ispod zadate za vrednost zadate HISTEREZE.

SET-Radno zadavanje: Tokom rada na ekranu se prikazuje trenutno-merena vrednost. Stiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi te odpustiti) prikaze se zadata vrednost. Dok je ta vrednost na ekranu promena je moguca na tasterima.

PRESET-Servisno zadavanje:
Histereza+Korekcija: Za ulaza u ovaj programski meni potrebno je: Uredjaj iskljucen sa napajanja, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3sek. odpustiti. Prikazu se za redom dve vrednosti i to:
PRVA xxx: Zadata HISTEREZA (razlika on/off stanja). Najcesca vrednost je u opsegu 0-10.
DRUGA xxx: KOREKCIJA merne vrednosti - korisnicko bazdarenje instrumenta (+/-).
Dok je brojna vrednost promenljive na ekranu promena je moguca na tasterima.
Izbor nacina rada (susenje/vlazenje): Uredjaj iskljucen sa napajanja, stisnuti DONJI taster, prikljuciti napajanje te nakon min. 6sek. odpustiti. Na ovaj nacin se naizmenicno menja nacin rada uredjaja (inverzan rad izlaza) te ostaje memorisan dok se ponovo ne promeni.

Senzorska sonda DHT22: Digitalna sonda za merenje relativne vlaznosti (%RH) u prostorima bez kondenzacije. Merenje i regulacija se odvija svake 2 sekunde. Moguce produzenje kabela sonde do par metara standardnim kabelom. Za vece duzine koristiti oklopljenji (sirmovani) kabel (oklop se spaja sa GND). U slucaju neispravnosti sonde ili prekida komunikacije na ekranu je trepce prikaz (Son) a izlazi su iskljuceni.
PAZNJA: Senzor nije otporan na agresivna isparenja-gasove (amonijak, kiselinska-bazna-benzinska isparenja i sl.). U nekim slucajevima (amonijak-farme svinja) moze pomoci dodatno zastitno kuciste sa sinterovanom glavom-kontaktirati proizvodjaca.

Zastita od neispravnosti senzorske sonde: U slucaju neispravnosti ili prekida komunikacije sa senzorskom sondom na ekranu je ispis (Son) a izlaz je iskljucen. Za merne vrednosti preko 99,9%rh na ekranu je prikaz 99,9.

Izlaz: Relejni/preklopni za max 16A/230V. Ako se pogoni spoljnji kontaktor-sklopka-pomocni rele za 220V, OBAVEZNO koristiti modele sa ugradjenim RC filterom (SNUBBER) - ako nema dodati (redna veza kondenzatora 100NF/400V+ otpornik 100oma/1W - vezuje se paralelno pogonskom namotaju-spulni (A1/A2)).

Ostale napomene:
- Ukljucena decimalna tacka na desnoj strani ekrana predtavlja aktivno stanje izlaza.
- Uredjaj je osetljiv na blizinu snaznih induktivno/prekidackih elemenata (sklopke, prekidaci i sl.) Stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih.
- Proizvodni (DEFAULT) reset: GTas+DTas+Napajanje+3sek. Po difoltu program rada je SUSENJE.


GORE