Botronic ili Botronik ili Botroniks: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Sremska Kamenica-Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com

BHR201: Precizni Vlago i Termo Regulator sa digitalnom senzorskom sondom DHT22 i 2 relejna izlaza (Temperatura + Vlaznost vazduha)
Botronik BHR201 Primene: Za regulaciju relativne vlaznosti vazduha i temperature u kontrolisanom prostoru. Inkubatori, zivotinjske i biljne farme, fermentacione komore, magacinski prostori sa osetljivom robom, klimatizacija prostora i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja 3VA
Tip regulacije: 2x ON/OFF
Termo senzorska sonda: digitalna DHT22 sa internom temperaturnom kompenzacijom i fabricki kalibrisana
Izlaz: 2x relejni 5A/230V
Rezolucija prikaza: 0,1C/0,1%RH
Program: vidi uputstvo
Kuciste: Panelno 48x96

Botronic BHR201z

Botronic BHR201 SSonda1
Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj, senzorsku sondu sa 2m prikljucnog kabela i uputstvo za upotrebu
Model: BHR201 sa 2 relejna izlaza i kontrolnim S1 kontaktom - cena: €80
Dodatna oprema - isporuka na zahtev:
Profi-Lab: Senzorska sonda AM2305 sa priborom i 1m prikljucnog kabela: €50


Opis: Merenje, prikaz i regulacija TEMPERATURE i RELATIVNE VLAZNOSTI VAZDUHA u jednom uredjaju sa 2 regulaciona izlaza prema zadatim vrednostima. Spoljnjim kontaktom S1 moguce upravljanje radom uredjaja (zadato vreme i sl.). Tokom rada na ekranu prikaz merne TEMPERATURE (t xx.x) + VLAZNOSTI (h xx.x).

1. SET-Zadavanje radnih vrednosti: Stiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi te odpustiti) prikaze se:
Pt xxx = Zadata TEMPERATURA (-9,9/+80,0C)
Ph xxx = Zadata VLAZNOST (0-99,9%RH)
Dok je prikazana brojna vrednost promena je moguca na tasterima. Vrednosti ostaju memorisane do sledece promene.

2. PRESET-Servisno zadavanje: Za ulazak u ovaj meni potrebno je: iskljuciti uredjaj sa napajanja, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3sek. odpustiti. Prikaze se redom:
P10 xxx = Korekcija merne vrednosti TEMPERATURE (korisnicko bazdarenje instrumenta)
P12 xxx = Histereza TEMPERATURE (razlika on/off stanja) za regulaciju TEMPERATURE.
P14 xxx = Mod-Nacin rada Izlaza1/Rel1 regulacije TEMPERATURE (0=Hladjenje 1=Grejanje)
P16 xxx = Korekcija merne vrednosti VLAZNOSTI (korisnicko bazdarenje instrumenta).
P18 xxx = Histereza VLAZNOSTI (razlika on/off stanja) za regulaciju VLAZNOSTI.
P20 xxx = Mod-Nacin rada Izlaza2/Rel2 regulacije VLAZNOSTI (0=Vlazenje 1=Susenje).
Vrednosti ostaju memorisane do sledece promene.

Spoljnji kontakt S1: Beznaponski kontakt koji zatvaranjem daje uslov rada-regulacije. U otvorenom stanju uredjaj se nalazi u oFF satnju a regulacioni izlazi su iskljuceni. Povremeno se prikazu merne vrednosti. Sluzi za upravljanje radom uredjaja drugim uredjajima (npr. tajmeri, PLC...) ili spoljnjim START/STOP prekidacem. Kod vecih duzina prikljucnog kabela (>1m) koristiti oklopljeni-sirmovani kabel. Ako se ne koristi-prespojiti.

Senzorska sonda DHT22: Digitalna sonda za merenje temperature i relativne vlaznosti vazduha u prostorima bez vodenog kondenzata. Merenje+regulacija se odvija svake sekunde a odziv senzora na promene je 2-3sek. Moguce produzenje kabela sonde do vise desetina metara standardnim kabelom. Za vece duzine koristiti oklopljeni kabel. U slucaju neispravnosti sonde ili prekida komunikacije na ekranu je trepce prikaz (Son) a izlazi su iskljuceni.
PAZNJA: Senzor nije otporan na agresivna isparenja-gasove (amonijak, kiselinska-bazna-benzinska isparenja i sl.). U nekim slucajevima (amonijak-farme svinja) moze pomoci dodatno zastitno kuciste sa sinterovanom glavom-kontaktirati proizvodjaca.

Izlazi: 2x relejni max 5A/250V. Ako se pogoni spoljnji kontaktor-sklopka-pomocni rele (za 220V) obavezno koristiti modele sa ugradjenim RC filterom (snubber) na pogonskom namotaju-spulni. Ako nema-dodati!

Ostale napomene:
- Ukljucena decimalna tacka na desnoj strani ekrana prikazuje aktivno stanje nekog od izlaza (Rel1 i/ili Rel2).
- Uredjaj je osetljiv na blizinu induktivno/prekidackih elemenata (sklopke, trafoi i sl.) stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih. Svi kontaktori - u istom komandnom ormanu sa uredjajem - moraju imati ugradjen RC filter.
- Proizvodni (DEFAULT) reset: GTas+DTas+Napajanje+3sek.

 

Primer instalacije sa pogonom potrosaca za 220V:
K1/K2: Direktan pogon potrosaca do 5A/220V (izbegavati direktan pogon) ili spoljnja energetska sklopka-kontaktor. Ako se pogoni spoljnji kontaktor-sklopka-pomocni rele za 220V, OBAVEZNO koristiti modele sa ugradjenim RC filterom (SNUBBER) - ako nema dodati (redna veza kondenzatora 100NF/400V+ otpornik 100oma/1W - vezuje se paralelno pogonskom namotaju-spulni (A1/A2)).
AT: Automatski osigurac (spori) 2-6A
GP: Glavni prekidac (po mogucstvu dvopolni) za 220v/10A
Kleme 3-4: Ako se koristi napajanje 220V na ovim klemama je izlazni DC napon 10-15V i moze se koristiti za pogon spoljnjih SSR elemenata snage (prekidajuci ga kroz Rel1/Rel2). Kada se ne koristi napajanje 220V na ove kleme mozemo prikljuciti DC napon 12-15V za rad uredjaja na tom naponu (Auto-akumulator 12Vdc, solarni panel i sl.).
Kleme 9-10: Ako se ne koristi spoljnji kontrolni kontakt S1 - prespojiti!

GORE