Botronic ili Botronik ili Botroniks: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Sremska Kamenica-Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com

BMD101S: Monofazni regulator snage (DIMER+VIBRO-DRAJVER) sa Soft Start (postepeni polazak) funkcijom upravljan spoljnjim kontaktima (S1=Snaga1(grubo) + S2=Snaga2(fino))
Primene: Kontrola intenziteta vibracija elektro-magnetskih vibratora na 220V, doziranje, pakerice, vibro stolovi i vibro oprema. Upravljanje radom (regulacija snage - broja okretaja) monofaznih elektro motora i drugih potrosaca (0-100%) i sl. Izbor 2 rada sa 2 snage...
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: Izlazna snaga 0-100%
Merno-regulacioni opseg: 0-100% (izbor Snaga1 ili Snaga2 na spoljnim kontaktima)
Rezolucija prikaza: 1%
Tip senzora: -
Izlaz: Interni SSR 5/8A (zavisno od modela)
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo
Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj i uputstvom za upotrebu
Model: BMD101S-5A Za max struju potrosaca do 5A - cena: 80€
Model: BMD101S-8A Za max struju potrosaca do 8A - cena: 100€
Dodatna oprema - isporuka na poseban zahtev:
(Za model BMD101S-16A) Spoljnji SSR-16A Sharp-S216S01 (obavezna konsultacija): - cena: 30€

Opis: Kada su oba kontrolna kontaktna-beznaponska ulaza (S1(grubo)/S2(fino)) otvorena uredjaj je u oFF stanju a izlaz nije aktivan. Zatvaranjem kontakta S1 aktivan je izlaz sa zadatom prvom snagom (AKO U PRESETU NIJE DRUGACIJE ZADATO - vidi dole) a S2 sa drugom. Kada su oba ulaza zatvorena aktivna je zadata snaga za S2. Tokom radnog stanja zadavanje aktivne snage vrsi se konstantnim pritiskom na tastere.
SoftStart funkcija se realizuje samo kod zatvaranja S1!

SET-Radno zadavanje: U oFF stanju, pritiskom na GORNJI/DONJI taster (dok se ekran ne ugasi te odpustiti) pojavi se zadata vrednost GRUBE(S1)/FINE(S2) vrednosti. Dok se ova vrednost nalazi na ekranu menjamo je tasterima. Opseg zadavanja za obe vrednosti je od 0-100%. Tokom rada dok je aktivna odredjena snaga rada takodje je mozemo menjati na tasterima.

PRESET-Servisno zadavanje: Lagani polazak-SoftStart funkcija
Uredjaj iskljucen sa napajanj a, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3sek. odpustiti. Prikazu se promenjive:
P00 xxx: Nacin SoftStarta: 1=od nule do zadate 2=od nule do 100% te pad do zadate
P01 xxx: Vremenski korak SoftStarta: Brzina SoftStart funkcije (najcesce u opsegu 1-10)
Ovako zadati parametri aktiviraju se svaki put samo kod zatvaranja spoljnjeg kontakta S1!

Izlaz1 FAZA (DIMER) je direktan izlaz sa elektronskog regulacionog elementa i namenjen za pogon potrosaca koji za svoj rad koriste obe polu-periode regulisanog mreznog napona (el. motori, grejaci, sijalice sa zarnom niti i sl.)

Izlaz2 FAZA (VIBRO) je gornji izlaz koji prolazi korz ugradjenu poluprovodnicku diodu i propusta samo pozitivnu poluperiode regulisanog mreznog napona. Koristi se za pogon elektro-magnetnih vibratora i sl. Radna frekvencija je 50Hz a podesava se izlazna snaga vibratora.
U ZAVISNOSTI OD PRIMENE KORISTITI SAMO JEDAN OD POMENUTIH IZLAZA! Voditi racuna o max dozvoljenoj struji za svaki izlaz!

Opterecenje: Izlaz je predvidjen za pogon potrosaca do max struje oznacene na modelu proizvoda-uputstvu.

Izlaz za spoljnji SSR: U slucaju potrebe za vecim radnim strujama (snagom) na ovaj izlaz se prikljucuje spoljni snazni SSR elemenat (opcija) koji moze pogoniti potrosace do reda KW snage. Za dodatne informacije kontaktirati proizvodjaca (izlaz iskljucivo za pogon RANDOM SSRelea (NE ZCD SSRelea!!!)).

Upravljanje radom uredjaja naponom napajanja: Kratkospojiti-prespojiti ulaz S1. Prikljucenjem napona napajanja uredjaj startuje sa zadatom snagom P1 a tokom rada na tasterima se zadaje intenzitet. Eventualno podesiti startne parametre (preset).
Po mogucstvu uvek koristiti spoljnji prekidac (S1) za start uredjaja (ako se S2 ne koristi).

Ostale napomene:
-Uredjaj se zahgreva tokom rada - obezbediti adekvatan prostor za hladjenje (barem po 5cm sa svake strane slobodnog prostora!).
- Uredjaj je iskljucivo za koriscenje u zatvorenim objektima-prostorima (nije za spoljnu montazu)!

 

- Za osigurac (AT) koristiti brzi automatski osigurac 50% vece iskljucne struje od max radne struje potrosaca (za model uredjaja od 8A, AT=10-16A).
- U slucaju kratkog spoja na potrosacu - osigurac nece zastititi ugradjeni elektronski SSR elemenat snage!
- Koristiti ISKLJUCIVO isti fazni vod (istu fazu) za napajanje uredjaja i potrosaca!
- Po mogucstvu postovati raspored FAZA/NULA. (Ako je potrosac spojen jednim krajem na fazni vod (zateceno stanje u instalaciji) tada obrnuti redosled mreznog napajanja na klemama 1-2!
- Voditi racuna o max dozvoljenoj radnoj struji za svaki od izlaza (DIMER/VIBRO)!
- Ako se uredjajem upravlja naponom napajanja, kratkospojiti kleme 3 i 4 (S1-grubo).


GORE