Botronic ili Botronik ili Botroniks: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Sremska Kamenica-Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com

BPP10: Digitalni Programabilni Regulator Vakuma ili Pritiska sa senzorom Motorola MPX serije i jednim relejnim izlazom
Botronic: BPP10 DigProg Regulator vakuma sa senzorom Primene:
Regulacija rada vakum pumpi ili pumpi za postizanje pritiska, vakum ramovi, autoklav uredjaji i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: ON/OFF
Merno-regulacioni opseg: 0-(-)1/5 Bara
Rezolucija prikaza: 0,01. Tacnost: +/- 0,3
Tip senzora: MOTOROLA MPX diferencijalno referentni senzor
Izlaz: Relajni 5A/250V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo
Botronic.rs: DigProg Senzor Regulatora Vakuma

Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj, senzors vakuma/pritiska (Motorola MPX) sa 1m prikljucnog kabela i uputstvom za upotrebu
Model BPP10-1BAR: napajanje 220V za vakum/pritisak do -/+1Bar = cena: €120

Opis: Merenje i prikaz trenutne merne velicine pritiska u kPa/Bar (kPa=kilo Paskali 100kPa=1Bar) ili po izboru zavisno od izabranog mesta decimalne tacke (P12). Merni opseg zavisno od izabranog modela-senzora. Nacin rada izlaza zavisi od izabranog radnog programa (P14).

1. SET-Zadavanje radnih vrednosti: Tokom rada na ekranu je prikaz merne vrednosti. Stiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi te odpustiti) prikazu se za redom programabilne vrednosti i to:
Lo xxx: Zadata vrednost DONJE granice
Hi xxx: Zadata vrednost GORNJE granice
Dok je brojna vrednost promenljive na ekranu promena je na tasterima.

Preset-Servisno zadavanje: Za ulazak u ovaj servisni meni potrebno je:
- Uredjaj iskljuciti sa napajanja
- Stisnuti GORNJI taster i prikljuciti napajanje
- Nakon 3 sekunde odpustiti taster. Prikaze se redom:
P10 xxx: Korekcija merne vrednosti instrumenta (korisnicko bazdarenje ako je potrebno)
P12 xxx: Prikaz-mesto decimalne tacke: 0=bez 1=xx.x 2=x.xx
P14 xxx: Izbor radnog programa:
----- 001: Program1-regulacija: Porastom merne vrednosti preko GORNJE (Hi) granice izlaz se iskljuci a ukljuci padom ispod DONJE (Lo) granice. Kod ukljucenja na napajanje, ako je merna vrednost izmedju Lo-Hi izlaz je iskljucen.
----- 002: Program2 : Isto kao program1 ali uz dodatak: Kod ukljucenja na napajanje ako je merna vrednost izmedju Lo-Hi izlaz se aktivira.
----- 003: Program3-alarmni: Porastom/padom merne vrednosti preko/ispod GORNJE(Hi)/DONJE(Lo) granice izlaz je ukljucen. U granicama izmedju DONJE i GORNJE vrednosti izlaz je iskljucen.
P16 xxx: Max opseg za zadatu vrednost (ogranicenje opsega zadavanja SET vrednosti)
P18 xxx: Delilac mernog opsega: 1=0-999 2=0-500 (izbor zavisno od tipa senzora)

Dok se brojna vrednost nalazi na ekranu promena je na tasterima.

Izlaz: Relejni-preklopni kontakt do max. 5A/230V.

Senzor vakuma/pritiska: Motorol-MPXserija diferencijalnih senzora pritiska (razlika pritisaka izmedju ulaza). Poseduje dva ulaza - za PRITISAK (crveno) i VAKUM. Ako se meri-regulise pozitivni pritisak koristiti PRITISAK ulaz a ako se meri-regulise vakum (negativni pritisak) prikljuciti na VAKUM ulaz. Na ekranu je uvek pozitivna merna vrednost.

Napomene:
1. Ukljucena decimalna tacka na desnoj strani ekrana predtavlja aktivno stanje izlaznog relea.
2. Uredjaj je osetljiv na blizinu snaznih induktivno/prekidackih elemenata (sklopke, trafoi i sl.) Stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih.
3. DEFAULT RESET: Stisnuta oba tastera, prikljuciti napajanje, te nakon 3 sek. odpustiti.


GORE