Botronic - Botronik - Botroniks: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Novi Sad, Sremska Kamenica-Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com
Sajt je namenjen isključivo srednje i visoko obrazovanim kadrovima iz oblasti elektronike i elektrotehnike (inzenjeri, tehničari, električari). Dokumentacija i informacije su za navedenom nivou znanja.

BPV401-DGF: Digitalna Programabilna Dozirna Vaga sa 4 relejna izlaza (program rada: GRUBO+FINO+PUNA+PRAZNI) i komandnim ulazom S1
Botronic BPV401-DGF(B) DigProg Dozirna Vaga sa 4 relejna izlaza Primene:
Kontrola doziranja materijala sa izlazima za: grubo i fino doziranje (MERU) + praznjenje + signal vaga=puna + startna komanda, za automatske i poluautomatske pakerice, detekcija i kontrola tezine i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: sila - tezina
Merno-regulacioni opseg: do 10 tona
Rezolucija prikaza: 1-10-100-1000g
Tip senzora: opteretna celija - senzor sile
Izlaz: Relajni 4x 3A/250V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo
BPV401-DGF(B) Programabilna Dozirna Vaga sa 4 relejna izlaza

Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj sa uputstvom za upotrebu (ne sadrzi senzor(e) tezine!)
Model BPV401-DGF: napajanje 220V - cena: €120

Namena: Za automatsko doziranje na GRUBU i FINU meru sa komandom PRAZNI nako dostizanja zadate krajnje mere (PUNO) sa jednim komandnim ulazom S1.

Upotreba vise mernih senzora: Ako se zeli povecati merni opseg vage potrebno je dodati vise senzora tezine ali moraju biti istog tipa (opsega) i istog pojacanja (mV/V). Sve senzore povezati paralelno a u preset-parametar P1/P5 upisati zbir mernih opsega svih prikljucenih senzora kao i pojacanje. Mogucnost do 4 senzora.

PRVO TARIRANJE PRAZNE VAGE: Nakon postavljanja dodatne opreme na senzor tezine potrebno je tarirati vagu i to (vaga treba da je prazna):
1. Upravljacka elektronika vage (PLC) treba da je ukljucen na napon napajanja barem 10-15min. (radi dostizanja radne temperature).
2. Stisnuti DONJI taster (min. 1sek.) te odpustiti. Na ekranu treba da se pojavi nula a trenutno izmerena-memorisana vrednost je startna nula vage. Ova vrednost ostaje memorisana dok sledeci put ne promeni.
Nakon ovoga postupka staviti na vagu poznatu tezinu (bazdareni teg-etalon) i proveriti ispravno merenje-pokazivanje vage.

RAD: Nakon ukljucenja na napajanje vaga se postavlja u stanje cekanja starta radnog ciklusa. U ovom stanju mozemo pritiskom na spoljnji START kontakt zapoceti radni ciklus ili pritiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi te odpustiti) zadati radne parametre i to:
Co1 xxxx: Gruba mera (ili komponenta1) - najcesce oko 60-70% zahtevane krajnje mere.
Co2 xxxx: Fina mera (ili komponenta 2)- najcesce oko 90-95% zahtevane krajnje mere
VODITI RACUNA DA JE UVEK GRUBA MERA MANJA OD FINE. TOKOM DOZIRANJA-MERENJA NIJE MOGUCE MENJATI OVE VREDNOSTI (SAMO KAD SE VAGA NAPUNI (ZAVRSI SE CIKLUS DOZIRANJA) ILI NAKON UKLJUCENJA.

AUTOMATSKO TARIRANJE PRE POCETKA DOZIRANJA: Pre pocetka novog ciklusa doziranja, vaga izvrsi automatsko tariranje (nulovanje) vage (nul na ekranu) tako da uvek dozira zadatu meru bez obzira na startnu tezinu vage pre pocetka merenja (tezina ambalaze, rasut materijal i sl.).

IZLAZI: 4xRelejni (radni) za max opterecenje do 3A/230V.
PRAZNI: izlazna komanda za praznjenje vage
PUNO: izlazna komanda napunjenosti vage na meru
Co1 - GRUBO: izlazna komanda doziranja na meru Co1
Co2 - FINO: izlazna komanda doziranja na meru Co2

LED INDIKACIJA:
L1 (DONJA): ciklus doziranja u toku.
L2 (GORNJA): vaga puna (dostizanje zadate mere).

PAZNJA: SERVISNA PODESAVANJA

1. KOREKCIJA MERNE VREDNOSTI (BAZDARENJE VAGE):
- Staviti poznatu tezinu (TT) (npr. teg od 1000gr) na vagu. Vaga pokaze mernu vrednost (TM)koja se razlikuje od TT. Tada sracunamo razliku deleci TT/TM. Dobijamo broj manji ili veci od 1. Tada ( U PRESET MENIJU - Program P4) setovati sracunatu vrednost korekcije.
Primer: TT=1000 TM=980 TT/TM=1000/980=1.020 pa u korekciju zadajemo vrednost 1.020

2. PRESET-SERVISNO PODESAVANJE (POGRESNE VREDNOSTI MOGU BLOKIRATI RAD VAGE!)
ULAZAK U PRESET-MENI: Stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3 sekunde odpustiti. Prikazu se redom sledece PRESET vrednosti:
P001 xxxx = Tip-merni opseg senzora tezine (kg) (1-(10)-5000). Ako se koristi vise mernih senzora vezati ih paralelno a u ovaj parametar upisati zbir mernih opsega svih senzora. Npr. koriste se 4x100kg senzori - upisati 400. (Namenski: P001=201 senzor 200kg rezolucija 25gr. M.opseg: 0-100kg)
P002 xxxx = Broj merenja vage u sekundi (1-(4)-30)
P003 xxxx = AUTOTARIRANJE (1=DA 0=NE)
P004 xxxx = KOREKCIJA (objasnjeno gore)
P005 xxxx = Pojacanje senzora (mV/V): 1=1mV/V 2=2mV/V 3=3mV/V
P006 xxxx = RADNI PROGRAM IZLAZA GRUBO/FINO (1-(2)-3):
--------------PROGRAM 1: GRUBO do mere Co1,FINO od mere Co1 do mere Co2 (samo GRUBO + samo FINO)
--------------PROGRAM 2: GRUBO do mere Co2, FINO od Co1 do Co2 (GRUBO do kraja, FINO od Co1 do kraja)
--------------PROGRAM 3: GRUBO+FINO do mere Co1, samo FINO do mere Co2 (OBA do Co1, FINO do kraja)
P007 xxxx = Vreme nulovanja (na ekranu oznaka: nul) korak=1/10sek. (0-(10)-999)
P008 xxxx = Minimalna tezina (tezina ispod koje vaga detektuje da je prazna (0-(20)-999)). Zadaje se u PROCENTIMA FINE(Co2) mere ili GRUBE(Co1) ako je Co2=0
P009 xxxx = Vreme pauze otvaranja-praznjenja, korak 1/10sek. (0-(20)-999)) Na ekranu oznaka PA2.
P010 xxxx = Paza izmedju doziranja Co1 i Co2 (x0,1sek.). Sluzi kod doziranja 2 razlicite komponente odnosno vazi samo ako je P006=1

NAKON FINALNOG SETOVANJA PARAMETARA - OBAVEZNO IH NEGDE ZAPISATI! U SLUCAJU DEFAULT RESETA TE SE VREDNOSTI MORAJU PONOVO UNETI!

PROIZVODNI (DEFAULT) RESET VAGE: Stisnuti oba tastera, prikljuciti napajanje te nakon 3 sekunde odpustiti. PAZNJA: OVU OPERACIJU RADE ISKLJUCIVO SERVISNO-STRUCNA LICA!!!

Ostale napomene:
MINIMALNO OPTERECENJE: Opterecenje na senzoru tezine kad je prazan (tezina merne platforme, mernog kosa-kofilce i sl.) pozeljno je minimalno 2-10% od maximalnog mernog opsega senzora!

 

Primer instalacije sa pogonom potrosaca za 220V:
K1-K4: Energetska sklopka-kontaktor za 220V ili direktan pogon potrosaca do 3A/220V. Kod pogona spoljnjih kontaktora-sklopki na 220v obavezno koristiti modele sa ugradjenim RC filterom (SNUBBER) na pogonskom namotaju-spulni (A1/A2)-ako nema DODATI!
SK: Spoljnji beznaponski START kontakt (prekidac, taster i sl.)
AT: Automatski osigurac (spori) 2-6A
GP: Glavni prekidac (po mogucstvu dvopolni) za 220v/10-16A

GORE