Botronic.rs: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Novi Sad/Sremska Kamenica/Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com


BPV501-D4K: Digitalna Programabilna Dozirna Vaga sa 5 relejnih izlaza (doziranje do 4 komponente sa izlazom Vaga Puna) i komandnim ulazom S1
Botronic BPV501-D4K Primene:
Kontrola doziranja do 4 komponente sa izlazom Vaga Puna za daljnju automatizaciju ili manualnim praznjenjem...
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: sila - tezina
Merno-regulacioni opseg: do 10 tona
Rezolucija prikaza: 1-10-100-1000g
Tip senzora: opteretna celija - senzor sile
Izlaz: Relajni 4x 3A/250V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo
Botronic BPV501-D4K zp

Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj sa uputstvom za upotrebu (ne sadrzi senzor(e) tezine!)
Model BPV501-D4K: napajanje 220V cena: €180

Upotreba vise mernih senzora: Ako se zeli povecati merni opseg vage potrebno je dodati vise senzora tezine ali moraju biti istog tipa (opsega) i istog pojacanja (mV/V). Sve senzore povezati paralelno a u preset-parametar1 upisati zbir mernih opsega svih prikljucenih senzora. Mogucnost do 4 senzora.
PRVO TARIRANJE PRAZNE VAGE: Nakon postavljanja dodatne opreme na senzor tezine potrebno je tarirati vagu i to (vaga treba da je prazna):
1. Upravljacka elektronika vage (PLC) treba da je ukljucen na napon napajanja barem 10-15min. (radi dostizanja radne temperature).
2. Stisnuti DONJI taster (dok se ekran ne ugasi te odpustiti). Na ekranu treba da se pojavi nula a trenutno izmerena-memorisana vrednost je startna nula vage. Ova vrednost ostaje memorisana dok se na isti nacin sledeci put ne promeni.
Nakon ovoga staviti na vagu poznatu tezinu (bazdareni teg-etalon meru tezine) i proveriti ispravno merenje-pokazivanje vage.
RAD: Nakon ukljucenja na napajanje vaga se postavlja u stanje cekanja starta radnog ciklusa. U ovom stanju mozemo kratkotrajnim pritiskom na spoljnji START kontakt zapoceti radni ciklus doziranja ili pritiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi te odpustanjem) zadati radne parametre i to:
Co1 - Co4: Zadate pojedinacne mera (tezine) za svaku komponentu 1-4.
U DOZIRNOM CIKLUSU VAGA DOZIRA DO ZBIRA POJEDINACNO ZADATIH KOMPONENTI!
Nakon zavrsetka doziranja (aktivan izlaz Out5-VagaPuna) na ekranu blinka oznaka End i ceka se praznjenje vage (ciklus praznjenja vaga ne kontrolise!) ispod minilalne tezine nakon cega vaga automatski prelazi u cekanje komande starta novog radnog ciklusa.
AUTOMATSKO TARIRANJE PRE POCETKA DOZIRANJA (P3=1): Pre pocetka novog ciklusa doziranja, vaga izvrsi automatsko tariranje (nulovanje) vage (nul na ekranu) tako da uvek dozira zadatu meru bez obzira na startnu tezinu vage pre pocetka merenja (tezina ambalaze, rasut materijal i sl.).

Izlazi Out1-Out5: relejni 3A/230V. Za pogon vecih potrosaca koristiti dodatne energetske kontaktore-sklopke-pomocne relee sa ugradjenim RC filterom (SNUBBER).
Napajanje 220V/12VDC: Ako se panel napaja sa 220V/50Hz tada je izlazni napon na Klemi3 10-15Vdc/50mA i moze se koristiti za pogon SSR relea i sl. Uredjaj se moze napajati i jednosmernim naponom 12-15VDC (PLUS=KLEMA3 MINUS=KLEMA11) ako se ne koristi napajanje 220V.
LED Indikacija: L1-L5 aktivni izlazi

PAZNJA: SERVISNO PODESAVANJE RADNIH PARAMETARA!

1. KOREKCIJA MERNE VREDNOSTI (bazdarenje):
- Staviti poznatu tezinu (TT) (npr. teg od 1000gr) na vagu. Vaga pokaze mernu vrednost (TM) koja se razlikuje od TT. Tada sracunamo razliku deleci TT/TM. Dobijamo broj manji ili veci od 1. Tada ( U PRESET MENIJU - Program P4) postaviti sracunatu vrednost korekcije.
Primer: TT=1000 TM=980 TT/TM=1000/980=1.020 pa u korekciju zadajemo vrednost 1.020

2. PRESET-SERVISNI MENI-PAZNJA: POGRESNE VREDNOSTI MOGU BLOKIRATI RAD VAGE!:
ULAZAK U PRESET-MENI: Stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3 sekunde odpustiti. Prikazu se redom sledece promenljive PRESET vrednosti:
P001: Tip-merni opseg senzora tezine (kg) (1-(10)-5000). Ako se koristi vise mernih senzora vezati ih paralelno u ovaj parametar upisati zbir mernih opsega svih senzora. Npr. koriste se 4x200kg senzori - upisati 800. (Namenski: P001=201 senzor 200kg rezolucija 25gr. M.opseg: 0-100kg)
P002: Broj merenja vage u sekundi (1-(4)-30)
P003: AUTOTARIRANJE (1=DA 0=NE)
P004: KOREKCIJA merne vrednosti - bazdarenje (objasnjeno gore)
P005: Pojacanje senzora (mV/V): 1=1mV/V 2=2mV/V 3=3mV/V
P006: bez funkcije u ovom modelu
P007: Vreme nulovanja (na ekranu oznaka: nul) korak=1/10sek. (0-(10)-999)
P008: Minimalna tezina (tezina ispod koje vaga detektuje da je prazna (0-(10)-100)). Zadaje se U PROCENTIMA PRVE ZADATE MERE (Co1-Co4) KOJA JE VECA OD NULE!
P009: Vreme pauze izmedju ciklusa doziranja Co1-Co4, korak 1/10sek. (0-(10)-999)).
NAKON FINALNO POSTAVLJENIH PARAMETARA OBAVEZNO IH NEGDE UPISATI - U SLUCAJU DEFAULT RESETA VREDNOSTI SE POSTAVLJAJU NA PROIZVODNE!

PROIZVODNI (DEFAULT) RESET VAGE: Stisnuti oba tastera, prikljuciti napajanje te nakon 3 sekunde odpustiti. PAZNJA: OVU OPERACIJU RADE ISKLJUCIVO SERVISNO-STRUCNA LICA!!!

Ostale napomene:
MINIMALNO OPTERECENJE: Opterecenje na senzoru tezine kad je prazan (tezina merne platforme-tacne, kofice-kosa i sl.) treba da je minimalno 5%-10% od maximalnog mernog opsega senzora (npr. za senzor od 10kg minimalna tezina konstrukcije mora biti 500-1000gr!).

 


GORE