Botronic ili Botronik ili Botroniks: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Sremska Kamenica-Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com
Sajt je namenjen isključivo srednje i visoko obrazovanim kadrovima iz oblasti elektronike i elektrotehnike (inzenjeri, tehničari, električari). Dokumentacija i informacije su za navedenom nivou znanja.

BSR316A: SMS Kontroler sa snaznim relejnim izlazom (16A/230V) za direktan pogon potrosaca do 3500W i alarmnim SMS dojavnim kontaktnim ulazom
Botronic BSR316A SMS Kontroler sa snaznim relejnim izlazom i alarmnom kontaktnom dojavom Primene: SMS direktna daljinska kontrola rada potrosaca (grejanje (vikendice), hladjenje, klimatizacija, navodnjavanje, resetovanje daljinskih uredjaja i sl. + alarmna SMS dojava otvaranjem kontakta (kao samostalni alarmni sistem ili dodatak na postojece alarmne sisteme). Tiha alarmna dojava...
Karakteristike:
Napajanje: 220V (iz adaptera u kompletu) ili 12VDC/1A iz drugog izvora napajanja
Izlazi: 1x Relejni (preklopni kontakt) 16A/230V
Kuciste: RK12 za montazu na DIN sinu 35mm ili prema zelji

Komplet BSR16A: SMS Kontroler sa stap antenom, mrezni adapter i uputstvo za upotrebu - BSR316A - cena: €80
Dodatna oprema - isporuka na zahtev:
Spoljnja magnetna antena na kabelu duzine 2m - obavenzno kod montaze uredjaja u metalna kucista (elektro ormani i islicno) - cena: €15
RC flter - obavezan dodatak ako se pogoni kontaktor / skloka na 220V (vezuje se paralelno pogonskom namotaju kontaktora A1/A2) - cena: €2
PS-DIN-12V/1,3A - Industrijsko prekidacko napajanje u kucisti za montazu na DIN-35mm sinu - cena: €15

Karakteristike: SMS upravljanje radom relejnog izlaza + alarmna SMS kontaktna dojava

Upravljanje izlazom slanjem SMS poruke: Slanjem SMS poruke (A/a) VELIKO SLOVO=UKLJUCENJE malo slovo=iskljucenje ukljuci/iskljuci se izlaz i dobija povratna SMS poruka o izvrsenoj komandi.
Primer SMSa: A (ukljuci izlaz1)
Primer SMSa: a (iskljuci izlaz1)
Tajmerski rad izlaza (zadato vreme): Slanjem poruke *v1=x (x=broj sekundi 0-32000) defdinise se tajmerski (impulsni) rad izlaza zadato vreme (ovo su PRESET komande i postvlja ih serviser-korisnik i dalje komanduje radom izlaza slovnim SMSom):
Primer SMSa: *v1=60 (impulsni rad izlaza1 1min.)
Primer SMSa: *v1=0 (NULA=konstntan rad izlaza1-promena stanja samo SMS komandom).
Kod tajmerskog rada vaze komande iz tacke 1 (ukljucenje SMSom) a iskljucenje nakon presetovanog vremena.
U tajmerskom radu povratni SMS se salje samo kod ukljucenja.
Alarmna SMS dojava (kontaktni ulaz K8-K9):
Aktiviranje kontrole kontakta (ukljucenje/iskljucenje alarma): SMS poruka AL/al (velika/mala slova) ukljucuje/iskljucuje kontrolu alarmnog kontakta (kontrola radnog statusa alarma):
Primer SMSa: al (iskljucenje alarma - ignorise se stanje kontakta)
Primer SMSa: AL (ukljucenje alarma - aktivira se SMS dojava kod otvaranja kontakta)
Otvaranjem beznaponskog alarmnog kontakta dojava se vrsi na memorisane tel. brojeve (ako je stanje AL). U slucaju aktiviranja SMS dojave, te nakon aktivnosti u tom slucaju, potrebno je alarm iskljuciti (al) i zatvoriti alarmni kontakt. Zatvaranje kontakta ne salje SMS. Ako nema memorisanih brojeva nema ni alarmog SMSa! Ako se ovaj ulaz ne koristi - kratkospojiti! Kod vecih duzina (>1-2m) prikljucnog kabela koristi oklopljeni-sirmovani kabel (oklop se spaja na GND).
Memorisanje alarmnih brojeva: Upis-brisanje tel. broja na koji se slje izvestaj (upis broja je u formatu +381 (zemlja npr. Srbija) 64 (mreza npr. mts 064 ALI BEZ NULE NA POCETKU!) i broj telefona:
Primer SMSa: *t1=+381641234567 (upis prvog tel. broja koji je u primeru 064 123-4-567)
Primer SMSa: *t3= (brisanje treceg tel. broja)
Mogucnost: do 3 telefonska broja

Ukljucenje poziva-zvona uz alarmni dojavni SMS: Slanjem SMSa *zv=1/*zv=0 aktivira se zvono-poziv samo kod alarmnog SMSa (kod poziva memorisanih brojeva). Proizvodno: zv=1.
Primer SMSa: *zv=1 (aktiviran poziv-zvono kod slanja alarmog SMSa)
Zahtev izvestaja o trenutnom stanju: Slanjem SMS poruke ? (upitnik) ili S dobija se povratni SMS o stanju uredjaja.
Primer SMSa: S (Zahtev izvestaja o stanju)

Nakon poslatog SMSa sacekati odgovor te slati sledeci SMS. Jedan SMS=jedna komanda!

Memorisanje stanja: Stanje izlaza i statusa alarma se memorise te kod prekida/povratka napajanja postavljaju se u zadnje memorisano stanje (za izlaz vazi za NE Tajmerski rad).
Proizvodni (default reset): *** (tri zvezde - bez povratnog SMSa - BRISE SVE NAKNADNO PROGRAMIRANE VREDNOSTI!)

Uredjaj koristi bilo koju MIKRO-SIM karticu a cena SMS poruka je standardna (nema posebnog servisa). Nema ogranicenja u pozivnim brojevima (moze se koristiti i u drugim drzavama kao i u medjudrzavnoj komunikaciji).

Instalacija SIM kartice (telefonskoog broja) UREDJAJ KORISTI MIKRO-SIM format kartice:
-SIM karticu pre stavljanja u GSM modem formirati i ostvariti barem jedno slanje/prijem SMS poruke na standardnom telefonu (provera ispravnosti komunikacije)
- ISKLJUCITI UREDJAJ SA NAPAJANJA! (Rad pod naponom ostecuje uredjaj i karticu!)
- Otvoriti kutiju uredjaja (odvijanjem vijka na gornjoj strani uredjaja te skinuti pokplopac kutije)
- SIM karticu postaviti u metalni SIM mehanizam koji se nalazi na unutrasnjoj strani leve uspravne stampane ploce u unutrasnjosti uredjaja (leve uspravna stampana ploca, CIP-SIM kartice okrenut levo-marker SIM kartice (zakoseni ugao) ne ulazi u mehanizam nego druga strana! Gurnuti karticu do kraja i u tom polozaju ostaje. Kod vadjenja kartice prvo je malo pritisnuti ka unutra te pustiti-kartica malo izadje iz mehanizma te je potom izvaditi.
Prikljucenje na napajanje: Uredjaj se napaja jednosmernim naponom 12VDC/1A ili iz mreznog adaptera u kompletu. Paznja: Potrosnja uredjaja (u komunikaciji) je oko 1A!
Radna spremnost: Kod prikljucenja na napajanje nakon 1min. uredjaj je spreman za rad. Za proveru ispravnosti (prijema-signala, mreze, kartice) potrebno je pozvati broj u uredjaju - ako je sve u redu cuje se zvonjenje!
Relejni izlaz: Kontakti relea za max opterecenje do 16A/250V (3500W omski ili 25% induktivni potrosaci).
Montaza: Uredjaj je predvidjen za montazu na standardnu DIN sinu 35mm. (lepljenjem GSM modema za upravljacku kutiju ili uz pomoc prilozenih drzaca). Kod motaze unutar metalnih razvodnih ormana/kucista koja su uzemljena potrebno je koristiti dodatnu-spoljnju antenu (kontaktirati proizvodjaca).
Ostale napomene:
- Uredjaj je osetljiv na izvore el. smetnji (el. motori, kontaktori, trafoi i sl.) - ne montirati ga u blizini istih! Ako uredjaj pogoni energetske kontaktore / sklopke na 220V pozeljno je (ako kontaktor to nema) paralelno pogonskom namotaju (A1/A2) dodati RC filter - snubber (redna veza: kondenzator 100nF/400V + otpornik 100oma/1W).

Botronik BSR316A SMS Kontroler

 


GORE