Botronic - Botronik - Botroniks: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Novi Sad, Sremska Kamenica-Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com
Sajt je namenjen isključivo srednje i visoko obrazovanim kadrovima iz oblasti elektronike i elektrotehnike (inzenjeri, tehničari, električari). Dokumentacija i informacije su za navedenom nivou znanja.

BSR320-2RK-KK1: SMS Komunikacioni komplet za daljimsku kontrolu rada pumpe (punjenje/pražnjenje bazena/rezervoara sa daljinskom pumpom)
Botronik SMS komunikacioni komplet Primene: Za punjenje ili pražnjenje bazena/rezervoara gde ne postoji druga komunikacija sa kontrolnom pumpom ili za druge primene. Komplet se sastoji od dva SMS kontrolera (PREDAJNIK i PRIJEMNIK). Predajnik na osnovu informacije o nivou bazena salje SMS poruku PRIJEMNIKU za ukljucenje ili iskljucenje pumpe zavisno od nivoa (npr. za vodovode sa daljinskim bazenima). Može se koristiti i u drugim slučajevima istih karakteristika zavisno od konkretne potrebe. Komunikacija je SMS porukama...
Karakteristike:
Napajanje: 220V (iz adaptera u kompletu) ili 9-12VDC/1A iz drugog izvora napajanja
Izlazi: 2 x Relejni 3A/230V + Kontrolni kontaktni ulaz (npr. nivo skloka)
Kuciste: RK12 za montazu na DIN sinu 35mm ili prema zelji
 

BSR320-2RK-KK1: 2xSmsKontroler + 2xAdapter 12V/1A + 2xŠtap antena + uputstvo - cena: 2x€130=komplet €260
Dodatna oprema - isporuka na zahtev:
Spoljnja magnetna antena na kabelu dužine 2m - obavenzno kod montaže uredjaja u metalna kućista (elektro ormani i islično) - cena: €15
RC flter - obavezan dodatak ako se pogoni kontaktor / skloka na 220V (vezuje se paralelno pogonskom namotaju kontaktora A1/A2) - cena: €2
PS-DIN-12V/1,3A - Industrijsko prekidačko napajanje u kućisti za montažu na DIN-35mm šinu - cena: €20

Kontaktni kontakt (K7/K8): Beznaponski kontakt koji reaguje na promenu stanja. Otvaranjem/zatvaranjem salje na memorisani prvi broj (*t1) poruku Out1=0/Out1=1 odnosno ukljucuje/iskljucuje prvi izlaz drugog BSR320-2RK-SMSKK1 relea. Na ostala dva broja (*t2 i *t3 (ako su memorisana)) salje sms izvestaj o stanju relea.
Memorisanje brojeva: Upis-brisanje tel. broja na koji se slje izvestaj (upis broja je u formatu +381 (zemlja npr. Srbija) 64 (mreza npr. mts 064 ALI BEZ NULE NA POCETKU!) i broj telefona:
Primer SMSa: *t1=+381641234567 (upis prvog tel. broja koji je u primeru 064 123-4-567 OVAJ BROJ JE BROJ DRUGOG SMSKK1 RELEA!)
Primer SMSa: *t2=+381631111111 (upis drugog broja na koji se vrsi samo dojava stanja)
Primer SMSa: *t2= (brisanje drugog tel. broja)
Mogucnost: do 3 telefonska broja
Upravljanje izlazima slanjem SMS poruke: Slanjem SMS poruke Out1/Out2=1/0 (ili (A a B b) VELIKO SLOVO=UKLJUCENJE malo slovo=iskljucenje rednog broja izlaza po rednom broju slova abecede ) ukljuci/iskljuci se odgovarajuci izlaz i dobija povratna SMS poruka o izvrsenoj komandi.
Primer SMSa: A (ukljuci izlaz1)
Primer SMSa: b (iskljuci izlaz2)
Zahtev izvestaja o trenutnom stanju: Slanjem SMS poruke ? (upitnik) ili S dobija se povratni SMS o stanju uredjaja na tel. broj sa koga je sms poslat.
Primer SMSa: ? (Zahtev izvestaja o stanju)

Dodatne SMS komande:
Proizvodni (default reset): *** (tri zvezde - bez povratnog SMSa - BRISE SVE NAKNADNO PROGRAMIRANE VREDNOSTI!)

Memorisanje stanja izlaza: Stanja oba relea se memorisu te kod prekida/povratka napajanja postavljaju se u zadnje memorisano stanje.

Ostale napomene1:
-Kontrolni beznaponski kontakt S1: za vece duzine prikljucnog kabela (L>0,5m) koristiti oklopljni-sirmovani kabel (oklop spojiti na GND).
- Kod prikljucenja na napajanje/nakon prekida napajanja uredjaj salje izvestaj o trenutnom stanju kontrolnog kontakta S1 (ako je *t1 memorisan). Ova funkcija se moze iskoristiti (povremeno prekidanje napajanja PREDAJNIKA (sms rele koji kontrolise kontakt)) za sigurnost ispravnog radnog stanja PRIJEMNIKA (sms rele koji ukljucuje Rele1).
- Ostale kleme se u ovom modelu ne koriste. Ostaviti slobodno.

Primer koriscenja1: Predajnik+Prijemnik
Predajnik:
- Koristi se komandni beznaponski kontakt S1 (otvoren=iskljucuje Relej1 prijemnika zatvoren=ukljucuje Rele1 prijemnika)
- Za prvi broj (*t1=) upisati tel. Broj PRIJEMNIKA
Prijemnik:
- Koristi se Relej1

Ostale napomene2:
Uredjaj koristi bilo koju MIKRO-SIM karticu a cena SMS poruka je standardna (nema posebnog servisa). Na SIM kartici MORAJU biti iskljuceni PIN i PUK kodovi!
Instalacija SIM kartice (telefonskoog broja) UREDJAJ KORISTI MIKRO-SIM format kartice:
-SIM karticu pre stavljanja u GSM modem formirati i ostvariti barem jedno slanje/prijem SMS poruke na standardnom telefonu (provera ispravnosti komunikacije)
- ISKLJUCITI UREDJAJ SA NAPAJANJA! (Rad pod naponom ostecuje uredjaj i karticu!)
- Otvoriti kutiju uredjaja (odvijanjem vijka na gornjoj strani uredjaja te skinuti pokplopac kutije)
- SIM karticu postaviti u metalni SIM mehanizam koji se nalazi na unutrasnjoj strani leve uspravne stampane ploce u unutrasnjosti uredjaja (leve uspravna stampana ploca, CIP-SIM kartice okrenut levo-marker SIM kartice (zakoseni ugao) ne ulazi u mehanizam nego druga strana! Gurnuti karticu do kraja i u tom polozaju ostaje. Kod vadjenja kartice prvo je malo pritisnuti ka unutra te pustiti-kartica malo izadje iz mehanizma te je potom izvaditi.
Prikljucenje na napajanje: Uredjaj se napaja jednosmernim naponom 9-12VDC/1A ili iz mreznog adaptera u kompletu. Paznja: Potrosnja uredjaja (u trenutku slanja) je oko 1A!
Radna spremnost: Kod prikljucenja na napajanje nakon 1min. uredjaj je spreman za rad. Za proveru ispravnosti (prijema-signala, mreze, kartice) potrebno je pozvati broj u uredjaju - ako je sve u redu cuje se zvonjenje (u telefonu))!
Relejni izlazi (Re1/Re2): Radni kontakti relea za max opterecenje do 3A/230V.
Montaza: Uredjaj je predvidjen za montazu na standardnu DIN sinu 35mm. (lepljenjem GSM modema za upravljacku kutiju ili uz pomoc prilozenih drzaca). Kod motaze unutar metalnih razvodnih ormana/kucista koja su uzemljena potrebno je koristiti dodatnu-spoljnju antenu (isporuka na dodatni zahtev - kontaktirati proizvodjaca).
Ostale napomene:
-Uredjaj je predvidjen za iskljucivo unutrasnju montazu i koriscenje (radni temp. Opseg: 0-50C, RH=0-90% bez kondenzata).
- Uredjaj je osetljiv na izvore smetnji (el. motori, sklopke, trafoi i sl.) ! POSEBNO GA NE MONTIRATI U BLIZINI ENERGETSKE SKLOPKE - KONTAKTORA! Ako se koriste energetske sklopke-kontaktori na 220V pozeljno je paralelno namotaju (spulni) kontaktora dodati RC filter (redna veza: kondenzator 100nF/275V + otpornik 100oma/1W).GORE