Botronic ili Botronik ili Botroniks: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Sremska Kamenica-Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com
Sajt je namenjen isključivo srednje i visoko obrazovanim kadrovima iz oblasti elektronike i elektrotehnike (inzenjeri, tehničari, električari). Dokumentacija i informacije su za navedenom nivou znanja.

BSR340-2RT: SMS Kontroler sa dva relejna izlaza + merenje temperature sa alarmnom dojavom prekoračenja zadatih temperaturnih granica
Botronic SMS Kontroleri Primene: SMS Alarmna dojava prekoracenja zadtih vrednosti temperature (gornja + donja zadata granica) + direktna daljinska kontrola rada do 2 potrosaca (grejanje (vikendice), hladjenje, klimatizacija, navodnjavanje, resetovanje daljinskih uredjaja i sl. Farme, magacinski, server sale i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V (iz adaptera u kompletu) ili 12VDC/1A iz drugog izvora napajanja
Izlaz: 2 x Relejni 3A/230V - Senzor: DS18 - precizni digitalni senzor temperature
Kuciste: RK12 za montazu na DIN sinu 35mm ili prema zelji

Komplet BSR340-2RT: SMS Kontroler sa stap antenom, mrezni adapter, senzor DS18 sa 2m kabela i uputstvo za upotrebu - cena: €120
Dodatna oprema - isporuka na zahtev:
Spoljnja magnetna antena na kabelu duzine 2m - obavenzno kod montaze uredjaja u metalna kucista (elektro ormani i islicno) - cena: €15
RC flter - obavezan dodatak ako se pogoni kontaktor / skloka na 220V (vezuje se paralelno pogonskom namotaju kontaktora A1/A2) - cena: €2
PS-DIN-12V/1,3A - Industrijsko prekidacko napajanje u kucisti za montazu na DIN-35mm sinu - cena: €15

Opis: SMS konadovanje sa 2 izlaza + ocitavanje-kontrola temperature sa alarmnom dojavom kod prekoracenja zadatih temperaturnih granica (donja (*L1) + gornja (*H1)).
Upravljanje izlazima slanjem SMS poruke: Slanjem SMS poruke Out1/Out2=1/0 (ILI A/B a/b VELIKO SLOVO UKLJUCI - MALO ISKLJUCI) ukljuci/iskljuci se odgovarajuci izlaz i dobija se povratna SMS poruka o izvrsenoj komandi.
Primer SMSa: Out1=1 (ukljucenje izlaza1) ili Out1=0 (iskljucenje)
Primer SMSa: A (ukljucenje izlaza1) ili a (iskljucenje)
Primer SMSa: B (ukljucenje izlaza2) ili b (iskljucenje)
Promena stanja oba izlaza se memorise te kod prekida/povratka napajanja postavljaju se u zadnje memorisano stanje.
SMS upis alarmnih telefona za dojavu temperaturnih alarma (do 3 broja): Brojevi se upisuju u formatu *tx= (redni broj), +381 (Srbija), 63 (mreza ALI BEZ NULE NA POCETKU) i broj telefona.
Primer SMSa: *t1=+381631234567 (prvi alarmni broj - primer)
Primer SMSa: *t2=+381642222222 (drugi alarmni broj - primer)
Primer SMSa: *t2= (obrisan drugi broj)
SMS upis-zadavanje alarmnih-granicnih vrednosti temperature1 U CELIM STEPENIMA CELZIJUSA A U OPSEGU -50 DO +125!).
Primer SMSa: *L1=-10 (donja granica za temp.1)
Primer SMSa: *H1=55 (gornja granica za temp.1)
Zahtev izvestaja o trenutnom stanju: ? (upitnik) ili S.
Primer SMSa: ? (Upitnik)

Dodatne-Servisne SMS komande:

Zvono (poziv) zajedno sa alarmnom SMS dojavom:
Primer SMSa: *zv=1 (Aktivan poziv-zvono)
Primer SMSa: *zv=0 (Poziv-zvono iskljuceno)
U slucaju aktivnog poziva - ne javljati se na poziv - nepotrebno trosenje kredita!
Proizvodni reset: *** (3 zvezdice = proizvodni reset bez povratnog SMSa ALI BRISE SVE UPISANE VREDNOSTI-servisna opcija).
- Kod slanja SMSa sacekati odgovor te slati sledecu komandu - jedan SMS=jedna komanda!
- Slanje SMS komandi je moguc sa bilo kog broja dok je prijem alarmnih poruka samo na memorisane brojeve.
- Za ogranicenja-dodatne zahteve u komunikaciji konsultovati operatera cija se SMS kartica koristi.


Botronic.rs: SmsKontroleri

 


GORE