Botronic ili Botronik ili Botroniks: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Sremska Kamenica-Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com

Botronik VCR-PV3F: Programabilni Trofazni Voltmetar Digitalni sa relejnim izlazom 5A/230V (kontrola ispravnosti faznih napona ili 3 monofana napona - zastita od naponskih anomalija)
Botronik VCR-PV3F Primene: Zastita potrosaca od naponskih anomalija u mreznom napajanju, industrija, domacinstvo, farme i sl...
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: aktiviranje izlaznog releja zavisno od zadatih vrednosti
Merno-regulacioni opseg: 3x 50-275Vac (L1-L2-L3)
Rezolucija prikaza: 1 V. Tacnost: +/- 1%
Tip senzora: interni 3xnaponski
Izlaz: Relajni preklopni 5A/230V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo

Botronik Trofazni Voltmetar Programabilni

Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj (PLC) sa detaljnim uputstvom za upotrebu i instalaciju
Model VCR-PV3F: napajanje 220V: - cena: €80

PORED TROFAZNOG DIGITALNOG VOLTMETRA (prikaz 3 merne velicine na istom ekranu) UREDJAJ IMA ZASTITNO-DETEKCIONU FUNKCIJU ISPADA/NESTANKA/KONTROLE/PRISUSTVA
FAZNIH NAPONA L1-L3

Opis: Merenje i prikaz 3 merna AC napona (L1-L3: 3xfazni ili 3xmonofazni) i prikaz mernih vrednosti na ekranu. Korisnik, zavisno od zadatih vrednosti, definise funkciju relejnog izlaza Rel1 (alarmna, uslovna, zastita od nestanka-ispada faznih napona i sl.). Povratkom mernih vrednosti u zadate granice uspostavlja se aktivno radno stanje (AUTO-RESET).

SET-Radno zadavanje: Stiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi te odpustiti) prikaze se:
Lo1/Lo2/Lo3: DONJA naponska granica za merne napone L1-L3 (padom ispod ovih granica bar jednog mernog napona aktivira se alarmno stanje)-zadaje se za svaku mernu velicinu posebno.
Hi1/Hi2/Hi3: GORNJA naponska granica za merne napone L1-L3 (porastom bar jednog mernog napona aktivira se alarmno stanje)-zadaje se za svaku mernu velicinu posebno.
Dok je na ekranu brojna vrednost izabrane promenljive promena je moguca na tasterima.

PRESET-Servisno podesavanja: (Uredjaj iskljucen sa napajanja, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3 sekunde odpustiti)-prikazu se redom servisne vrednosti:
P10 xxx: Korekcija merne vrednosti1 (L1)- (korisnicko bazdarenje uredjaja)
P12 xxx: Korekcija merne vrednosti2 (L2)- (korisnicko bazdarenje uredjaja)
P14 xxx: Korekcija merne vrednosti3 (L3)- (korisnicko bazdarenje uredjaja)
P16 xxx: HISTEREZA (nakon povratka mernih napona u radne granice isti moraju biti veci/manji za iznos histereze od zadatih donjih/gornjih alarmnih granica). Ova vrednost vazi za sve tri merne velicine.
P18 xxx: Nacin rada izlaza (Rel1): 0=aktivan kod alarmnog stanja 1=aktivan kod ispravnog stanja
P20 xxx: Vreme kasnjenja reakcije na alarmno stanje (x2sek.)
Dok je brojna vrednost na ekranu promena je moguca na tasterima.

Izlaz: Relajni (preklopni) za max 5A/230V. Kod pogona spoljnjeg energetskog kontaktora-sklopke obavezno koristiti modele sa ugradjenim RC filterom (snubber)-ako nema dodati!

Dodatne mogucnosti primene: Uredjaj ne kontrolise redosled faznih napona! Stoga se moze primeniti i za kontrolu iste faze na sva tri ulaza (npr. sa tri osiguraca na istom faznom vodu te dojavljuje ispad nekog od istih).
L-L1: Ako se za napajanje uredjaja koristi faza L1 tada kratkospojiti kleme 2-3.

Ostale napomene:
- Ukljucena decimalna tacka na desnoj strani ekrana predtavlja aktivno stanje izlaznog relea.
- Uredjaj je osetljiv na blizinu snaznih induktivno/prekidackih elemenata (sklopke-kontaktori, trafoi i sl.) Stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih. Kod pogona spoljnjeg kontaktora-sklopke (za 220v) obavezno koristiti model sa ugradjenim RC filterom na pogonskom namotaju-spulni.
3. Reset na proizvodne vrednosti (default): GornjiTaster+DonjiTaster+Napajanje+3sek.


GORE