Botronik elektronika: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Novi Sad/Sremska Kamenica/Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email: botronik@gmail.com


BFP3101: Termo Procesor (STEPER) sa 3 relejna izlaza i digitalnom senzorskom sondom DS18B20 - za stepenasto aktiviranje izlaza porastom ili padom merne temperature
Botronik BFP3101 Primene: Stepenasto ukljucenje izlaza u farmama za kontrolu ventilacije/hladjenja/grejanja porastom merne temperature, u klimatizaciji prostora, za stepenastu kontrolu grejanja i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja 3VA
Tip regulacije: 3x ON/OFF
Termo senzorska sonda: digitalna DS18B20 (vodootporna)
Izlaz: 3x relejni 5A/230V
Rezolucija prikaza: 0,1C
Program: vidi uputstvo
Kuciste: Panelno 48x96

Botronic BFP3101

Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj, senzorsku sondu u vodootpornom kucistu sa 1m prikljucnog kabela i uputstvom za upotrebu
Model: BFP3101A: sa 3 relejna izlaza - cena: €60


Opis: Za stepenastu kontrolu (do 3 stepena) regulacije. Izbor histereze i nacina rada (grejanje/hladjenje) za svaki od 3 izlaz posebno. Rad samo jednog ili vise izlaza istovremeno (P24).
GREJANJE: Preko zadate (PtX) IzlazX iskljuci, ukljuci padom merne ispod PtX za vrednost HisterezeX.
HLADJENJE: Preko zadate (PtX) IzlazX ukljuci, iskljuci padom merne ispod PtX za vrednost HisterezeX.

SET-Radno zadavanje: Stiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi te odpustiti) prikaze se:
Pt1 xxx: Zadata Temperatura1 (za Izlaz1-Rel1)
--- Slede redom vrednosti za temperature 2-3 sa odgovarajucim indeksom.
Nekorektno zadate vrednosti mogu uticati na ispravan rad uredjaja!
Dok je na ekranu brojna vrednost promena je moguca na tasterima.

PRESET-Servisno podesavanje: (Potrebno je: iskljuciti uredjaj sa napajanja, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3sek. odpustiti. Prikaze se za redom:
P10: Histereza1 (razlika on/off stanja za Pt1/Izlaz1)
P11: Nacin (mod) rada Izlaza1-Rel1: 0=HLADJENJE 1=GREJANJE
P20: Histereza2 (razlika on/off stanja za Pt2/Izlaz2)
P21: Nacin (mod) rada Izlaza2-Rel2: 0=HLADJENJE 1=GREJANJE
P30: Histereza3 (razlika on/off stanja za Pt3/Izlaz3)
P31: Nacin (mod) rada Izlaza3-Rel3: 0=HLADJENJE 1=GREJANJE
P91: Vreme reakcije (1-999sek.) Merenje je svake sekunde a reakcija izlaza nakon ovog vremena
P92: Izbor radnog programa: 1=Rel1 i Rel2 i Rel3 (I funkcija) 2=Rel1 ili Rel2 ili Rel3 (ILI funkcija)
Vrednosti ostaju memorisane do sledece promene.

Termo-senzor-sonda: Digitalni temp-senzor tip: DS18. Sonda predvidjena za rad u vazduhu ili cvrstim materijalima. Za primenu u tecnostima koristiti odgovarajucu zastitnu cev. Vodovi termo-sonde mogu se produziti do vise desetina metara trozilnim kabelom. Za vece duzine koristiti oklopljeni kabel (oklop se spaja na GND). U slucaju neispravnosti-prekida komunikacije na ekranu ispis Son a svi izlazi iskljuceni!
TermoSonda (boje): BRAON ili CRVENA=5V PLAVA ili ZUTA=DAT CRNA=GND

Izlazi: 3x relejni max 5(2)A/250V. Ako se pogoni spoljnji kontaktor-sklopka-pomocni rele (za 220V) obavezno koristiti modele sa ugradjenim RC filterom (snubber) na pogonskom namotaju-spulni. Ako nema-dodati (redna veza kondenzatora 100nF/400V+otpornik 100R/1W).

Ostale napomene:

- Ukljucena decimalna tacka na desnoj strani ekrana prikazuje aktivno stanje nekog od izlaza.
- Uredjaj je osetljiv na blizinu induktivno/prekidackih elemenata (sklopke, trafoi i sl.) stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih. Svi kontaktori - u istom komandnom ormanu sa uredjajem - moraju imati ugradjen RC filter (RC snubber)!
- Proizvodni (DEFAULT) reset (samo servisna opcija): GTas+DTas+Napajanje+3sek.


GORE