Botronic ili Botronik ili BotronikS: elektronika
Novi Sad/Kamenica/Srbija tel.: 0642664273 (radni dan od 11-15h) - email: botronik@gmail.com
Sajt je namenjen isključivo srednje i visoko obrazovanim kadrovima iz oblasti elektronike i elektrotehnike (inzenjeri, tehničari, električari). Prateća dokumentacija je na navedenom nivou znanja iz ove oblasti. Eventualne dodatne informacije podrazumevaju pomenuti nivo znanja. - ing. el. Sloba Savić

PAŽNJA!: ZBOG TRENUTNE GLOBALNE SITUACIJE - CENE I ROK ISPORUKE ISKLJUČIVO NA ZAHTEV!


Novo 2022: Arduino projekti i programi: BAK - BAS - ANA -


P48 serija: Panelni procesori kućište 48x96x80mm

VREME: Digitalni tajmeri-vremenski relei, vremenski procesori, vremenske upravljacke jedinice...

BROJAČI: BDC13 - BDC413 -
TEMPERATURA-TERMOREGULACIJA: BTR100 - BTR250 - BTR400
VLAGA: Regulatori vlage, Relativna vlaznost vazduha + temperatura: merenje i regulacija
PRITISAK/VAKUM: BPP10 -
STRUJA, NAPON, MREZNI NAPON: merenje, prikaz, kontrola, regulacija, 4-20mA, 0-5(10)V...
TEŽNA-SILA: senzori težine (opteretne ćelije), elektronske vage sa programina za doziranje, pakovanje...
EL. SNAGA-DIMERI: Monofazni regulatori snage (DIMERI), broja obrtaja motora, snage dozirnih vibratora...
- BMD101S - BMD301 -
DC NAPON: PWM regulatori DC napona, LED rasvete, obrtaja-snage el. motora iz auto-programa 12/24Vdc...
SUŠARE: Procesori za kontrolu procesa sušenja testenina, voća, bilja: SušaraProcesor66(PC-RS485)
 

P36 Serija: Panelno procesori kućište 36x72x80mm
Vidi ponudu:
 
 

SMS Kontroleri - upravljanje, merenje i komunikacija SMS porukama...
Vidi ponudu:
BSR310-RING -- BSR316A -- BSR320-2RK -- BSR330-3K -- BSR331-3R -- BSR340-2RT -- BSR341-ST -- BSR3AKU-NTK
 

Procesori i oprema za merenje, kontrolu, upravljanje i signalizaciju u životinjskim i biljnim farmama-uzgajalištima :
Vidi kompletnu ponudu:
Temperatura: BFP401 - BFP612 - BMD202
Vlaga+Temperatura: BFP223 -