Botronic ili Botronik ili Botroniks: elektronika
Novi Sad/Sremska Kamenica/Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com
Sajt je namenjen isključivo srednje i visoko obrazovanim kadrovima iz oblasti elektronike i elektrotehnike (inzenjeri, tehničari, električari). Prateća dokumentacija je na navedenom nivou znanja iz ove oblasti. Eventualne dodatne informacije podrazumevaju pomenuti nivo znanja. Sa zahvalnosti na razumevanju: ing el Sloba Savić

 
Proizvodno-prodajni program po oblastima:

PROFI serija: Panelni procesori kućište 48x96x80mm

VREME: Digitalni tajmeri-vremenski relei, vremenski procesori, vremenske upravljacke jedinice...

BROJAČI: Programabilni BROJACI impulsa/komada, programabilni OBRTOMERI-FREKVENCMETRI...
TEMPERATURA: Termostati, termoregulatori i termoprocesori, termo senzorske sonde - upravljanje i kontrola temperature i preko PC racunara
VLAGA: Regulatori vlage, Relativna vlaznost vazduha + temperatura: merenje i regulacija
PRITISAK/VAKUM: Senzori, regulatori, merenje i regulacija pritiska/vakuma...
STRUJA, NAPON, MREZNI NAPON: merenje, prikaz, kontrola, regulacija, 4-20mA, 0-5(10)V...
TEŽNA-SILA: senzori težine (opteretne ćelije), elektronske vage sa programina za doziranje, pakovanje...
EL. SNAGA-DIMERI: Monofazni regulatori snage (DIMERI), broja obrtaja motora, snage dozirnih vibratora...
DC NAPON: PWM regulatori DC napona, LED rasvete, obrtaja-snage el. motora iz auto-programa 12/24Vdc...
SUŠARE: Procesori za kontrolu procesa sušenja testenina, voća, bilja: SušaraProcesor66(PC-RS485)
FARME: Procesori za kontrolu i upravljanje u FARMAMA, UZGAJALISTIMA, (pilici, zivina, svinje i sl.)

HOME Serija: Panelno procesori kućište 36x72x80mm
Termoregulacija: MK211
Vlago+Termo regulacija: MK221
Vremenska regulacija - tajmeri: MK231

SMS Kontroleri - upravljanje, merenje i komunikacija SMS porukama...
Serija BSR-SIM800-SmsKontroleri: industrija, farme, vikendice-grejanje, navodnjavanje, temperaturni i tihi alarmi...
Novo: Serija BSR600-SmsKontroleri - sa vecim brojem ulaza/izlaza (pcb ArdunoNano+SIM800L): BSR600 serija
SmsVaga BGV1: SMS kontrola proizvodnje meda, za pcelare, kontrola stanja tezine-prirasta proizvedenog meda na terenskim lokacijama, interno aku napajanje, alarmna zastita-dojava...
 
 

Procesorski uredjaji i oprema za merenje, kontrolu, upravljanje i signalizaciju u životinjskim i biljnim farmama-uzgajalištima :
Procesori upravljani samo mernom temperaturom...
Procesori upravljani mernom temperaturom ili relativnom vlagom vazduha u kontrolisanom prostoru
Sigurnosno-zastitno-alarmni SMS dojavni sistemi sa trenutnom dojavom anomalija na mobilni telefon