Botronic ili Botronik ili Botroniks: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Sremska Kamenica-Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com

Težina/Sila-DozirnoKontrolne procesorske vage: merenje, doziranje, upravljanje, kontrola..

Senzori sile - težine - opteretne ćelije:
BLC: Merenje opterecenjem jedne tacke senzora (single point load cell)

Senzori tezine su iz grupe tezinskih senzora oslonjenih jednom stranom na stabilnu osnovu a na drugoj strani senzora se montira prihvatna posuda/ploca na koju se stavlja-dozira mereni materijal (single point load cell). Za sve modele vazi: izlazni napon 2mV/V, max preopterecenje do 120% opsega, granica trajne deformacije 150% opsega...
BLC10KG
- Za Max opterecenje do 10Kg - Modeli: CZL623B
40€
BLC50KG
- Za Max opterecenje do 50Kg - Modeli: CZL650 ili CZL623B
40€
BLC100KG
- Za Max opterecenje do 100Kg - Modeli: CZL623B
40€
BLC200KG
- Za Max opterecenje do 200Kg - Modeli: CZL623B
40€
Komplet sadrzi: Senzor sa 3m prikljucnog kabela i certifikatom proizvodjaca

Procesorske dozirne vage sa 4 izlaza:

Botronic Dozirne Vage BPV401-DGF: DigProg Dozirna Vaga sa 4 relejna izlaza (GRUBO+FINO+PUNA+PRAZNI) i spoljnjom START komandom
Karakteristike: Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA Tip regulacije: tezina/sila Merno-regulacioni opseg: 1-5000kg Rezolucija prikaza:1/10/100/1000g. Tacnost:1 Izlaz: 4x Relajni 3A/250V Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Primene:
Kontrola doziranja materija sa finom i grubom merom, za automatske i polu-automatske pakerice, kontrola i indikacija tezine...
BPV401-DGF: Vaga sa 4 relejna izlaza --- vidi detaljno
Preporuka dodatne regulacione opreme i pribora uz gornji model:
- Kod vibro-doziranja koristiti modele elektro-magnetnih vibro-drajvera sa dve radne brzine-intenziteta rada-doziranja- vidi: BMD101S
- Kod doziranja el. motorom 12-24Vdc (puzni dozator, pokretna trakai sl.) koristiti PWM DCMotor regulatori sa mogucnoscu izbora brzina obrtaja.

Procesorske dozirne vage sa 5 izlaza:

Botronic Dozirne Vage BPV501-D4K: Programabilna Dozirna Vaga za doziranje do 4 komponente sa PUNO izlazom za dojavu postizanja krajnje mere - zavrsetka doziranja
Opis: Mogucnost kontrole doziranja do 4 nezavisne komponente na zadate mere Co1-Co4. Vaga ne kontrolise praznjenje ali detektuje izpraznjenost. Mogucnost prikljucenja jednog ili vise senzora tezine-opteretne celije (izlaza 1-2-3mV/V) u opsegu 1-5000kg. Automatska rezolucija: do 10Kg=1g, od 11-100Kg=10g, od 101-1000kg=100g, preko 1000kg=1Kg
Prikaz: na svetlecem displeju velike vidljivosti (visina cifara 13mm)
Primena: za doziranje vise komponenti...
BPV501-D4K: Vaga sa 5 relejnih izlaza --- vidi detaljno

Procesorske dozirne vage sa 8 izlaza:

Botronik Dozirne vage BPV801-D7K: Programabilna Dozirna Vaga sa 8 relejnih izlaza - za doziranje do 7 nezavisnih komponenti sa PUNO izlazom za dojavu postizanja krajnje mere - zavrsetka doziranja
Opis: Mogucnost kontrole doziranja do 7 nezavisnih komponenti na zadate mere Co1-Co7. Vaga ne kontrolise praznjenje ali detektuje izpraznjenost. 8xRelejni izlaz 3A/230V. Mogucnost prikljucenja jednog ili vise senzora tezine-opteretne celije u opsegu 1-5000kg. Automatska rezolucija: do 10Kg=1g, od 11-100Kg=10g, od 101-1000kg=100g, preko 1000kg=1Kg
Prikaz: na svetlecem displeju velike vidljivosti (visina cifara 13mm)
Primena: za doziranje vise komponenti..
.
BPV801-D7K: Vaga sa 8 relejnih izlaza --- vidi detaljno
Cena: na zahtev