Botronic ili Botronik ili BotronikS: projektovanje i proizvodnja elektroske opreme i sistema automatike - HOME
Novi Sad - Sr.Kamenica tel.:0642664273 (radni dan od 11-15h Viber+SMS non-stop) - botronik@gmail.com

SMS kontroleri: SMS komande + upravljanje + alarmne dojave + akvizicija...:
Serija BSR3xx: BSR316A - BSR320-2RK - BSR330-3K - BSR331-3R - BSR340-2RT - BSR3AKU-NTK-3F
Serija BSR25xx: BSR25A-6R6A

Serija 3xx: Relejni izlazi, alamni kontaktni ulazi...

BSR316A: SMS Kontroler sa snažnim relejnim izlazom (16A/230V) za direktan pogon potrošača do 3500W i alarmnim SMS dojavnim kontaktnim ulazom

Oprema: A1

 

Opis: Kontrola rada izlaznog releja 16A/230V + alarmni dojavni kontaktni ulaz...
Primene: SMS direktna daljinska kontrola rada potrošača (grejanje (vikendice), hladjenje, klimatizacija, navodnjavanje, resetovanje daljinskih uredjaja i sl. + alarmna SMS dojava otvaranjem kontakta (kao samostalni alarmni sistem ili dodatak na postojeće alarmne sisteme). Tiha alarmna (SMS+ZVONO) dojava na do 3 tel. broja...
Karakteristike: Napajanje 12V/1A ili iz DIN napajanja u kompletu, 1 relejni izlaza, Kućište za montazu na DIN35 šinu,

Uputstvo za upotrebu: uputstvo
Osnovni komplet BSR316A: Kontroler sa štap antenom + DIN napajanje 12V/1A + uputstvo - cena: 80eur
Dodatna Oprema (isporuka na poseban zahtev):
Spoljnja magnnetna antena sa 3m kabela - POTREBNO KOD MONTAŽE U METALNI ORMAR!: - cena: 20eur
 

 

BSR320-2RK: SMS Kontroler sa DVA relejna izlaza (2x 3A/230V) i alarmnim SMS dojavnim kontaktnim ulazom (dvokanalna SMS komanda)

Oprema: A1

 

Opis: Kontrola rada DVA releja 2x3A/230V + alarmni dojavni kontaktni ulaz...
Primene: SMS direktna daljinska kontrola rada potrosaca (grejanje (vikendice), hladjenje, klimatizacija, navodnjavanje, resetovanje daljinskih uredjaja i sl. + alarmna SMS dojava otvaranjem kontakta (kao samostalni alarmni sistem ili dodatak na postojece alarmne sisteme). Tiha alarmna (SMS+ZVONO) dojava na do 3 tel. broja...
Karakteristike: Napajanje 12V/1A ili iz adaptera, 2 relejna izlaza, Kuciste za montazu na DIN35 sinu,

Uputstvo za upotrebu: uputstvo
Osnovni komplet BSR320-2RK: Kontroler sa štap antenom + DIN napajanje 12V/1A + uputstvo - cena: 80eur
Dodatna Oprema (isporuka na poseban zahtev):
Spoljnja magnnetna antena sa 3m kabela - POTREBNO KOD MONTAŽE U METALNI ORMAR!: - cena: 20eur
 

 

BSR320-2RK-KK1: 2xSMS kontroler za medjusobnu komunikaciju - KomunikacioniKomplet1

Oprema: A1

 

Opis: Aktiviranjem kontrolnog kontakta na jednom SMS kontroleru, salje se poruka drugom da ukljuci/iskljuci relejni izlaz!
Primene: SMS ukljucenje daljinskih pumpi sa komandom nivoa (npr nivo-sklopka) u rezervoaru - otvaranjem/zatvaranjem kontrolnog kontakta na predajnom kontroleru, SMS porukom se iskljucuje/ukljucuje relejni izlaz na prijemnom kontroleru... Sva podesavanja preko SMS komandi...
Karakteristike: Napajanje 12V/1A ili iz adaptera u kompletu, Kuciste za montazu na DIN35 sinu,

Uputstvo za upotrebu: uputstvo
Komplet sadrži: 2x Kontroler sa štap antenom +2x spoljnja antena + 2x DIN napajanje 12V/1A + uputstvo
Model: BSR320-2RK-KK1 cena: 250eur

 

BSR330-3K: Trokanalna SMS kontaktna alarmna dojava

Oprema: A1

 

Opis: 3x alarmni dojavni kontaktni ulaz sa oznakom ulaza u SMS poruci...
Primene: 3xAlarmna SMS dojava otvaranjem kontakta (kao samostalni alarmni sistem ili dodatak na postojece alarmne sisteme). Tiha alarmna (SMS+ZVONO) dojava na do 3 tel. broja...
Karakteristike: Napajanje 12V/1A ili iz adaptera, 3 kontaktna ulaza, Kuciste za montazu na DIN35 sinu,

Uputstvo za upotrebu: uputstvo
Osnovni komplet BSR330-3K: Kontroler sa štap antenom + DIN napajanje 12V/1A + uputstvo - cena: 90eur
Dodatna oprema (isporuka na poseban zahtev):
Spoljnja magnnetna antena sa 3m kabela - POTREBNO KOD MONTAŽE U METALNI ORMAR!: - cena: 20eur

 

BSR331-3R: Trokanalna SMS relejna komanda (3x relejni izlaz)

Oprema: A1

Opis: sms komandovanje radom sa do 3 relejna izlaza...
Primene: SMS Kontrola rada do 3 relejna izlaza...
Karakteristike: Napajanje 12V/1A ili iz adaptera, 3x relej 3A/230v, Kuciste za montazu na DIN35 sinu,

Uputstvo za upotrebu: uputstvo pdf (SRB) --- uputstvo (html) for translate
Osnovni komplet BSR331-3R: Kontroler sa štap antenom + DIN napajanje 12V/1A + uputstvo - cena: 90eur
Dodatna oprema (isporuka na poseban zahtev):
Spoljnja magnnetna antena sa 3m kabela - POTREBNO KOD MONTAŽE U METALNI ORMAR!: - cena: 20eur

 

+Temperatura: sa merenjem i alarmima...

BSR340-2RT: SMS Kontroler sa dva relejna izlaza + merenje Temperature sa alarmnom dojavom prekoračenja zadatih temperaturnih granica (od -50 do +120 step. C)

Oprema: A1

 

Primene: SMS Alarmna dojava prekoracenja zadatih vrednosti temperature (gornja + donja zadata granica - korisnik zadaje SMSom!) + direktna daljinska kontrola rada do 2 potrosaca. Za srver sale, farme, uzgajalista, vikendice, hladjenje i dojava kvara u razhladnim uredjajima, klimatizacija, dojava temperaturnih anomalija, dojava požara ili mraza i sl.
Karakteristike: Napajanje 12V/1A ili iz adaptera, 2x relej 3A/230v, DigSenazor, Kuciste za montazu na DIN35 sinu,

Uputstvo za upotrebu: uputstvo
Osnovni komplet BSR340-2RT: Kontroler sa stap antenom + SenzorTemperature + DIN napajanje 12V/1A + uputstvo - cena: 100eur
Dodatna oprema (isporuka na poseban zahtev):
Spoljnja magnnetna antena sa 3m kabela - POTREBNO KOD MONTAŽE U METALNI ORMAR!: - cena: 20eur

 

BSR341-ST: SMS Termoregulator - Termostat (dva relejna izlaza + merenje i regulacija temperature sa alarmnom dojavom)

Oprema: A1

 

Primene: Termoregulatorska - Termostatska regulacija temperature po zadatim SMS vrednostima. Alarmna dojava prekoracenja zadatih vrednosti temperature (gornja + donja zadata granica) + direktna daljinska kontrola rada do 1 potrosaca (grejanje (vikendice), hladjenje, klimatizacija, Farme, magacinski prostori, server sale i sl.
Karakteristike: Napajanje 12V/1A ili iz adaptera, 2x relej 3A/230v, DigSenazor, Kuciste za montazu na DIN35 sinu,

Uputstvo za upotrebu: uputstvo
Osnovni komplet BSR341-ST: Kontroler sa stap antenom + SenzorTemperature + DIN napajanje 12V/1A + uputstvo - cena: 120eur
Dodatna oprema (isporuka na poseban zahtev):
Spoljnja magnnetna antena sa 3m kabela - POTREBNO KOD MONTAŽE U METALNI ORMAR!: - cena: 20eur

 

 

Sa rezervnim napajanjem: SMS+ZVONO dojava nestanka+povratka napajanja+temperatura+kontakt...

 
BSR3AKU-NTK-3F: SMS Kontroler - Alarmna dojava sa akumulatorskim napajanjem za SMS+ZVONO dojavu prekida i povratka napona napajanja (tro-faznog mrežnog napona), temperaturnih alarma i kontaktnog alarmnog ulaza...

Primene: TEMPERATURNA KONTROLA PROSTORA I TROFAZNA KONTROLA PRISUSTVA MREZNOG NAPAJANJA (ZA MONOFAZNU KONTROLU NE KORISTITI RELE ASIMETRIJE IZ KOMPLETA)! Klimatsko zavisni prostori (temperatura u opsegu -50/120C (korisnik zadaje GORNJU i DONJU granicu SMS porukom) i prisustvo (nestanak+dolazak) napon napajanja (mreznog mono ili trofaznog napajanja) - Farme - Uzgajalista - Server sale - magacinski prostori... SMS kontrolna dojava prekida (nestanak + povratak) napona napajanja (mreznog napona), dojava temperaturnih alarma (gornja+donja alarmna temperaturna granica), dojava promene stanja na kontrolnom alarmnom kontaktnom ulazu (dodatak za spoljnji alarmni(e) uredjaj(e)) i sl. POSEBNA PREPORUKA ZA KORISCENJE U KONTROLNO-UPRAVLJACKIM KOMANDNIM ORMANIMA AUTOMATIKE, ZIVOTINJSKIM I BILJNIM FARMAMA, SERVER-SALAMA, PROSTORIMA SA STROGIM KLIMATSKIM USLOVIMA (TEMPERATURA - ZAMRZIVACI-HLADNJACI-MAGACINI...) I OSETLJIVIM NA PREKID-NESTANAK MREZNOG NAPAJANJA I SL.

UPUTSTVO (pdf)
Model1 (TROFAZNA verzija - u kompletu sve potrebno): BSRAKU-NTK-3F - cena: 210eur

 

Serija BSR25: Relejni izlazi, alamni kontaktni ulazi...

BSR25A-6R6A-C10: SMS 6x Relejna komanda (relejni izlaz) + 6x Alarmni kontaktni ulazi
Botronic BSR25A

Botronic BSR25A

   

Opis: SMS komandovanje radom sa do 6 relejna izlaza + alarmna dojava sa do 6 alarmnih kontaktnih ulaza
Primene: SMS komanda izlazima + alarmna dojava (zvono+sms) sa 6 alarmnih ulaza
Karakteristike: Napajanje (230V ili 12Vdc ili 5Vdc) iz profi-napajanja u kompletu, izlazi: 6x relej 3A/230v, Kućište za montažu na DIN35 šinu,

Uputstvo za upotrebu (software S10): uputstvo pdf
Komplet BSR25A-6R6A-C10: Kontroler sa štap antenom + DIN napajanje + uputstvo - cena: 160eur
Dodatna oprema (isporuka na poseban zahtev):
Spoljnja magnnetna antena sa 3m kabela - POTREBNO KOD MONTAŽE U METALNI ORMAR!: - cena: 20eur