Botronik-elektronika: PROIZVODI
Novi Sad - Sr.Kamenica tel.: 0642664273 (radni dan od 11-15h Viber+SMS non-stop) - botronik@gmail.com

SMS kontroleri: SMS komande + upravljanje + alarmne dojave + akvizicija...:
Serija BSR3xx: BSR316A - BSR320-2RK - BSR330-3K - BSR331-3R - BSR340-2RT - BSR3AKU-NTK
Serija BSR25xx: BSR2510-6R

 

Serija 3xx: Relejni izlazi, alamni kontaktni ulazi...

BSR316A: SMS Kontroler sa snažnim relejnim izlazom (16A/230V) za direktan pogon potrošača do 3500W i alarmnim SMS dojavnim kontaktnim ulazom

Oprema: A1

 

Opis: Kontrola rada izlaznog releja 16A/230V + alarmni dojavni kontaktni ulaz...
Primene: SMS direktna daljinska kontrola rada potrošača (grejanje (vikendice), hladjenje, klimatizacija, navodnjavanje, resetovanje daljinskih uredjaja i sl. + alarmna SMS dojava otvaranjem kontakta (kao samostalni alarmni sistem ili dodatak na postojeće alarmne sisteme). Tiha alarmna (SMS+ZVONO) dojava na do 3 tel. broja...
Karakteristike: Napajanje 12V/1A ili iz DIN napajanja u kompletu, 1 relejni izlaza, Kućište za montazu na DIN35 šinu,

Uputstvo za upotrebu: uputstvo
Osnovni komplet sadrži: Kontroler sa štap antenom + DIN napajanje 12V/1A + uputstvo
Model: BSR316A (Osnovni komplet - cena: 80eur )
Dodatna Oprema (isporuka na poseban zahtev):
A1: Spoljnja magnnetna antena sa 3m kabela - POTREBNO KOD MONTAŽE U METALNI ORMAR!: (cena: 20eur)
Primer zahteva: BSR316A+A1

 

BSR320-2RK: SMS Kontroler sa DVA relejna izlaza (2x 3A/230V) i alarmnim SMS dojavnim kontaktnim ulazom (dvokanalna SMS komanda)

Oprema: A1

 

Opis: Kontrola rada DVA releja 2x3A/230V + alarmni dojavni kontaktni ulaz...
Primene: SMS direktna daljinska kontrola rada potrosaca (grejanje (vikendice), hladjenje, klimatizacija, navodnjavanje, resetovanje daljinskih uredjaja i sl. + alarmna SMS dojava otvaranjem kontakta (kao samostalni alarmni sistem ili dodatak na postojece alarmne sisteme). Tiha alarmna (SMS+ZVONO) dojava na do 3 tel. broja...
Karakteristike: Napajanje 12V/1A ili iz adaptera, 2 relejna izlaza, Kuciste za montazu na DIN35 sinu,

Uputstvo za upotrebu: uputstvo
Osnovni komplet sadrži: Kontroler sa štap antenom + spoljnja magnetna antena + DIN napajanje 12V/1A + uputstvo
Model: BSR320-2RK - cena: 80eur

 

BSR320-2RK-KK1: 2xSMS kontroler za medjusobnu komunikaciju - KomunikacioniKomplet1

Oprema: A1

 

Opis: Aktiviranjem kontrolnog kontakta na jednom SMS kontroleru, salje se poruka drugom da ukljuci/iskljuci relejni izlaz!
Primene: SMS ukljucenje daljinskih pumpi sa komandom nivoa (npr nivo-sklopka) u rezervoaru - otvaranjem/zatvaranjem kontrolnog kontakta na predajnom kontroleru, SMS porukom se iskljucuje/ukljucuje relejni izlaz na prijemnom kontroleru... Sva podesavanja preko SMS komandi...
Karakteristike: Napajanje 12V/1A ili iz adaptera u kompletu, Kuciste za montazu na DIN35 sinu,

Uputstvo za upotrebu: uputstvo
Komplet sadrži: 2x Kontroler sa štap antenom +2x spoljnja antena + 2x DIN napajanje 12V/1A + uputstvo
Model: BSR320-2RK-KK1 cena: 250eur

 

BSR330-3K: Trokanalna SMS kontaktna alarmna dojava

Oprema: A1

 

Opis: 3x alarmni dojavni kontaktni ulaz sa oznakom ulaza u SMS poruci...
Primene: 3xAlarmna SMS dojava otvaranjem kontakta (kao samostalni alarmni sistem ili dodatak na postojece alarmne sisteme). Tiha alarmna (SMS+ZVONO) dojava na do 3 tel. broja...
Karakteristike: Napajanje 12V/1A ili iz adaptera, 3 kontaktna ulaza, Kuciste za montazu na DIN35 sinu,

Uputstvo za upotrebu: uputstvo
Osnovni komplet sadrži: Kontroler sa štap antenom + DIN napajanje 12V/1A + uputstvo
Model: BSR330-3K (Osnovni komplet - cena: 80eur )
Dodatna oprema (isporuka na poseban zahtev):
A1: Spoljnja magnnetna antena sa 3m kabela - POTREBNO KOD MONTAŽE U METALNI ORMAR!: (cena: 20eur)
Primer zahteva: BSR330-3K+A1

 

BSR331-3R: Trokanalna SMS relejna komanda (3x relejni izlaz)

Oprema: A1

Opis: sms komandovanje radom sa do 3 relejna izlaza...
Primene: SMS Kontrola rada do 3 relejna izlaza...
Karakteristike: Napajanje 12V/1A ili iz adaptera, 3x relej 3A/230v, Kuciste za montazu na DIN35 sinu,

Uputstvo za upotrebu: uputstvo pdf (SRB) --- uputstvo (html) for translate
Osnovni komplet sadrži: Kontroler sa štap antenom + DIN napajanje 12V/1A + uputstvo
Model: BSR331-3R (Osnovni komplet - cena: 80eur)
Dodatna oprema (isporuka na poseban zahtev):
A1: Spoljnja magnnetna antena sa 3m kabela - POTREBNO KOD MONTAŽE U METALNI ORMAR!: (cena: 20eur)
Primer zahteva: BSR331-3R+A1

 

+Temperatura: sa merenjem i alarmima...

BSR340-2RT: SMS Kontroler sa dva relejna izlaza + merenje Temperature sa alarmnom dojavom prekoračenja zadatih temperaturnih granica (od -50 do +120 step. C)

Oprema: A1

Primene: SMS Alarmna dojava prekoracenja zadatih vrednosti temperature (gornja + donja zadata granica - korisnik zadaje SMSom!) + direktna daljinska kontrola rada do 2 potrosaca. Za srver sale, farme, uzgajalista, vikendice, hladjenje i dojava kvara u razhladnim uredjajima, klimatizacija, dojava temperaturnih anomalija, dojava požara ili mraza i sl.
Karakteristike: Napajanje 12V/1A ili iz adaptera, 2x relej 3A/230v, DigSenazor, Kuciste za montazu na DIN35 sinu,

Uputstvo za upotrebu: uputstvo
Osnovni komplet sadrzi: Kontroler sa stap antenom + SenzorTemperature + DIN napajanje 12V/1A + uputstvo
Model: BSR340-2RT (Osnovni komplet - cena: 100eur)
Dodatna oprema (isporuka na poseban zahtev):
A1: Spoljnja magnnetna antena sa 3m kabela - POTREBNO KOD MONTAŽE U METALNI ORMAR!: (cena: 20eur)
Primer zahteva: BSR340-2RT+A1

 

BSR341-ST: SMS Termoregulator - Termostat (dva relejna izlaza + merenje i regulacija temperature sa alarmnom dojavom)

Oprema: A1

Primene: Termoregulatorska - Termostatska regulacija temperature po zadatim SMS vrednostima. Alarmna dojava prekoracenja zadatih vrednosti temperature (gornja + donja zadata granica) + direktna daljinska kontrola rada do 1 potrosaca (grejanje (vikendice), hladjenje, klimatizacija, Farme, magacinski prostori, server sale i sl.
Karakteristike: Napajanje 12V/1A ili iz adaptera, 2x relej 3A/230v, DigSenazor, Kuciste za montazu na DIN35 sinu,

Uputstvo za upotrebu: uputstvo
Osnovni komplet sadrzi: Kontroler sa stap antenom + SenzorTemperature + DIN napajanje 12V/1A + uputstvo(SRB)
Model: BSR341-ST (Osnovni komplet - cena: 120eur)
Dodatna oprema (isporuka na poseban zahtev):
A1: Spoljnja magnnetna antena sa 3m kabela - POTREBNO KOD MONTAŽE U METALNI ORMAR!: (cena: 20eur)
Primer zahteva: BSR341-ST+A1

 

Sa rezervnim napajanjem: SMS+ZVONO dojava nestanka+povratka napajanja+temperatura+kontakt...

BSR3AKU-NTK-3F: SMS Kontroler sa akumulatorskim napajanjem za dojavu prekida i povratka napona napajanja (TROFAZNOG ILI MONOFAZNOG mrežnog napona), temperaturnih (od -50C do 120C) alarma i kontaktnog alarmnog ulaza...

 

Serija 25xx: Relejni izlazi, alamni kontaktni ulazi...

BSR2510-6R: Šestokanalna SMS relejna komanda (6x relejni izlaz)

Oprema: A1

Opis: SMS komandovanje radom sa do 6 relejna izlaza...
Primene: SMS Kontrola rada do 6 relejna izlaza...
Karakteristike: Napajanje 9V/1,5A iz profi-napajanja u kompletu, izlazi: 6x relej 3A/230v, Kućište za montažu na DIN35 šinu,

Uputstvo za upotrebu: uputstvo pdf
Osnovni komplet sadrzi: Kontroler sa štap antenom + DIN napajanje 9V/1,5A + uputstvo
Model: BSR2510-6R (Osnovni komplet - cena: €130)
Dodatna oprema (isporuka na poseban zahtev):
A1: Spoljnja magnnetna antena sa 3m kabela - POTREBNO KOD MONTAŽE U METALNI ORMAR!: (cena: €20)
Primer zahteva: BSR2510-6R+A1