Botronic ili Botronik ili BotronikS: projektovanje i proizvodnja elektroske opreme i sistema automatike - HOME
Novi Sad - Sr.Kamenica tel.:0642664273 (radni dan od 11-15h Viber+SMS non-stop) - botronik@gmail.com

VCR-serija: Merenje i regulacija DC/AC struje i napona:

VCR100: Programabilni DC voltmetar sa relejnim izlazom 15A/230V - npr. naponska kontrola punjenja akumulatora, indikacija DC napona, alarmna dojava DC napona van granica itd...
Opis: Visenamenski programabilni DC voltmetar - zavisno od izbora radnih programa (vidi uputstvo-simulaciju). Uredjaj je namenjen kao dodatak klasicnim punjacima akumulatora koji ne poseduju funkciju automatskog punjenja-dopunjavanja akumulatora (ili namenski realizovanim punjacima). Meri se i prikazuje trenutno stanje napona na kontrolisanom akumulatoru i u zavisnosti od podesenih naponskih granica ukljucuje/iskljucuje postojeci punjac. Moze se koristiti za kontrolu punjaca akumulatora radnih napona 6,12,24,36,48v...
Karakteristike: Napajanje 220V (ili DC naponom 10-30V), izlazni rele 15A/230V (preklopni kontakt)
Primena: Programabilni DC voltmetar sa izlazom, detektor granicnih vrednosti, u slucajevima konstantnog prikljucenja akumulatora na punjac, uvek spreman-pun akumulator, rezervno napajanje alarmne, telefonske i druge centrale i sl.
Cena: 80eur Vidi detaljno:

VCR-PV3F: Programabilni trofazni (ili 3xmonofazni) VOLTMETAR sa relejnim izlazom (zastita od ispada - nestanka - prkoracenja zadatih vrednosti faznih napona ili stanja osiguraca)...
Opis: Mere se i na istom ekranu prikazuju linijski (u odnosu na nulu) fazni naponi L1-L3. Programira se minimalna i maximalna granicna vrednost (vazi za sva tri fazna napona). Dok su sva tri ulazna napona u zadatim granicama izlazni rele je ukljucen/iskljucen i daje uslov rada. Padom/porastom barem jednog mernog napona ispod/iznad min/max zadate granice izlazni rele iskljuci/ukljuci. Povratkom mernih napona u zadate granice (umanjen/uvecan za vrednost zadate histereze) rele se ponovo ukljuci/iskljuci (AUTO-RESET). Mogucnost kontrole kako trofaznog napona tako i 3xmonofazni napona (kontrola ispada osigura i sl.).
Karakteristike: Napajanje 220V, izlazni rele 5A/230V (preklopni kontakt)
Primena: Zastita od ispada-nestanka faznih napona, trofazni voltmetar, zastita el. motornog pogona...
Cena: 80eur Vidi detaljno:

VCR20-1FA: Programabilni monofazni AMPERMETAR sa mernim torusom i relejnim izlazom
Opis: Merenje AC struje kroz jedan (monofazni) stujni vod (induktivna metoda merenja AC struje provlacenjem mernog strujnog voda kroz merni torus) meri se i prikazuje vrednost AC struje. Zavisno od izabranog radnog programa i zadatih radnih vrednosti (vidi pdf uputstvo) , vrsi se kontrola rada izlaznog relea. Moze se koristiti i u primeni kod trofaznih potrosaca (el. motora) kontrolisuci samo jednu faznu struju.
Napajanje: 230V/50Hz (160-275Vac), potrosnja: 3VA
Prikaz: Na svetlecem LED displeju (h=13mm) velike vidljivosti. Prikaz trenutnih mernih vrednosti kao i programskih parametara. Laka i brza manipulacija-koriscenje.
Primena: POD/NAD strujna zastita/alarm/kontrola, kontrola radne struje/opterecenja monofaznih i trofaznih potrosaca, kontrola doziranja matertijala zavisno od radne struje motora mesalice-prese i sl..
Cena: 120eur Vidi detaljno: